Inowrocław

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Inowrocław to duża stacja, położona na skrzyżowaniu dwóch ważnych magistrali: "węglówki" oraz linii łączącej Poznań z Toruniem. Stacja pozostaje też sercem ważnego węzła kolejowego. Posiada ona dwie grupy torów towarowych, w tym grupę tranzytową od strony Rąbinka oraz grupę kierunkową bezpośrednio za nią. Pomiędzy grupami znajduje się górka rozrządowa z dwoma torami służącymi do wyciągania i spychania składów rozrządzanych. Układ torowy umożliwia wyjazd sformowanych pociągów we wszystkich kierunkach oraz prowadzenie pociągów z pominięciem grupy kierunkowej.

Za częścią towarową znajdują się perony pasażerskie, zlokalizowane w układzie "V", po 3 krawędzie na kierunek bydgoski i toruński. W widłach peronów położony jest zmodernizowany budynek dworca. Do obsługi składów po stronie bydgoskiej znajdują się tory odstawcze. W przeszłości stacja Inowrocław posiadała dwie lokomotywownie wachlarzowe, obecnie pozbawione torów.

Dzisiaj na stacji działa także zaplecze PKP Energetyka, położone w środkowej jej części. Po drugiej stronie torów zlokalizowano natomiast tory ładunkowe i kilka magazynów towarowych. Swój początek ma tutaj także kilka bocznic stacyjnych.

Ruch pociągów prowadzony jest przez dwie nastawnie dysponujące i 4 wykonawcze. Wszystkie z wyjątkiem nastawni "In11" wyposażone są w urządzenia elektryczne suwakowe. Jedynie nastawnia wykonawcza od strony Torunia posiada urządzenia mechaniczne scentralizowane, przy czym wszystkie napędy mechaniczne w tym okręgu został wymienione na elektryczne. Nastawnia "In1" obsługuje ponadto rogatki na dwóch przejazdach kolejowych.

(aktualność: styczeń 2019 r.)
Rok budowy
1872
Nazwa Lata obowiązywania
Hohensalza 1872 - 1919
Inowrocław 1919 - 1939
Hohensalza 1939 - 1945
Inowrocław od 1945
Skrót telegraficzny
"InA", "InB"
Współrzędne geograficzne
52.7973375, 18.2267869
Wysokość
85 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 6 370 m 0,30 m
8
Peron 2 4 390 m 0,30 m
Peron 3 1 400 m 0,30 m
Peron 4 3 288 m 0,30 m
5


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Część pasażerska, rejon "InB"
Dworzec, widok od strony zachodniej.
Perony 3 i 4, widok w kierunku Torunia.
Perony 3 i 4, widok w kierunku Gniezna.
Wjazd w perony 3 i 4 od strony Gniezna.
Semafory drogowskazowe w kierunku Gniezna.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Gniezna.
Wyjazd z peronu 1 w kierunku Gniezna.
Perony 1 i 2, widok od strony Gniezna.
Perony 1 i 2.
Dworzec, widok z peronu 1.
Tory za peronem 1, widok w kierunku Bydgoszczy.
Perony 1 i 2, widok od strony Bydgoszczy.
Nastawnia "InB".
Tory boczne za peronem 1.
Widok z peronu 1 w kierunku Bydgoszczy.
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy.
Wjazd od strony Bydgoszczy.
Dworzec, widok z peronu 4.
Wyjazd w kierunku Torunia.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tory boczne za peronem 4.
Perony 3 i 4, widok z wiaduktu.
Tory boczne.
Wyjazd w kierunku Torunia.
Semafory wjazdowe od strony Torunia.
Nastawnia "In12".
Dworzec, widok z peronu 4.
Tory boczne przy wyładowni, widok od strony nastawni "InB".
Wyjazd z torów ładowni w kierunku peronów.
Rampa, częściowo rozebrane tory boczne.
Tory boczne.
Magazyn, tory 113 i 115.
Wjazd na tory ładowni od strony Gniezna.
Wjazd na tory ładowni od strony Gniezna.
Część towarowa, rejon "InA"
Tory stacyjne, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Wyjazd w kierunku Rąbinka.
Semafor wyjazdowy w kierunku Rąbinka.
Tory stacyjne, widok w kierunku Gniezna.
Szlak w kierunku Rąbinka (łącznica nr 742).
Wjazd od strony Rąbinka.
Przejazd kolejowy od strony Gniezna.
Nastawnia "In1".
Nastawnia "In1", widok w kierunku Gniezna.
Tory stacyjne, widok od strony Gniezna.
Widok w kierunku Gniezna.
Tory stacyjne, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Tor główny zasadniczy linii nr 131.
Wjazd od strony Rąbinka (linia nr 131).
Szlak w kierunku Rąbinka (linia nr 131).
Przejazd na linii nr 131.
Wjazd od strony Dziarnowa.
Wyjazd w kierunku Dziarnowa.
Semafor wjazdowy od strony Rąbinka (łącznica nr 742).
Tarcza ostrzegawcza od strony Rąbinka (łącznica nr 742).
Wieża ciśnień.
Semafory drogowskazowe w okręgu "InA".
Wjazd na tory
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Gniezna.
Wjazd na tor nr 217.
Nastawnia "InA".
Górka rozrządowa.
Nastawnia "In2".
Tory stacyjne.
Tory stacyjne, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Tory 601-603.
Widok z kładki na tory boczne.
Wyjazd z grupy torów 110-142 w kierunku Gniezna.
Tory grupy 110-142.
Tory grupy 110-142.
Tory tranzytowe, widok w kierunku Gniezna.
Tory tranzytowe.