Idzikowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Idzikowice to największa stacja, położona na Centralnej Magistrali Kolejowej. Od głównej linii odgałęziają się dwie, jednotorowe łącznice, prowadzące do linii Tomaszów Mazowiecki - Radom; jedna umożliwia jazdę na wschód, a druga na zachód. Stacja projektowana była jako główny węzeł dla tej linii oraz nowego ciągu komunikacyjnego Lublin - Wrocław. W tym celu wybudowano tu lokomotywownię oraz wagonownię, a także usytuowano bazę pociągu sieciowego i sekcji drogowej. Stacja posiada 13 torów głównych, liczne są tutaj także tory komunikacyjne (żeberka wyciągowe). Z biegiem lat i zaniechaniem dalszej rozbudowy CMK lokomotywownię przekształcano najpierw w Zakład Taboru, a obecnie jest punktem utrzymania Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Wagonownia została już wcześniej przejęta przez Zakład Usług Taborowych Remtrak, dokonujący napraw m.in. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z uwagi na niedostosowanie rozjazdów do prędkości rozkładowej na terenie całej stacji obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Idzikowice to też jedyna stacja, na której jazdy po wszystkich rozjazdach w kierunku zwrotnym możliwe są jedynie z prędkością do 40 km/h.

Ruch pociągów na niej prowadzony jest z nastawni "Id", która posiada urządzenia przekaźnikowe typu IZH-111. Wszystkie przyległe szlaki wyposażone są w dwukierunkową blokadę samoczynną. Na stacji znajdują się także dwa posterunki zwrotniczych (obsadzane okresowo) oraz strażnica przejazdowa, obsługująca przejazd na południowej głowicy rozjazdowej.


Rok budowy
1974
Nazwa Lata obowiązywania
Idzikowice od 1974


Schemat stacji

Idzikowice.png

Galeria zdjęć

Nastawnia.
Nastawnia.
Zakłady Remtrak.
Semafory wjazdowe od strony Radzic i Strzałek.
Wyjazd w kierunku Opoczna.
Południowa głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Opoczna.
Tory stacyjne.
Wjazd od strony Strzałek.
Głowica rozjazdowa od strony Strzałek.
Szlak w kierunku Strzałek i Radzic.
Północna głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Strzałek, po prawej nastawnia.
Tory stacyjne.
Południowa głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Opoczna.
Semafory wjazdowe od strony Opoczna.
Tory lokomotywowni.
Wjazd na tory lokomorywowni.
Bocznica Remtrak.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Bocznica Remtrak, widok z nastawni.
Tory stacyjne.