Idzikowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Idzikowice to największa stacja, położona na Centralnej Magistrali Kolejowej. Od głównej linii odgałęziają się dwie, jednotorowe łącznice, prowadzące do linii Tomaszów Mazowiecki - Radom; jedna umożliwia jazdę na wschód - do Radomia, a druga na zachód - do Tomaszowa Mazowieckiego. Stacja projektowana była jako główny węzeł dla tej linii oraz nowego ciągu komunikacyjnego Lublin - Wrocław. W tym celu wybudowano tu lokomotywownię oraz wagonownię, a także usytuowano bazę pociągu sieciowego i sekcji drogowej. Stacja w pierwotnym kształcie posiadała 13 torów głównych, a także liczne tory komunikacyjne (żeberka wyciągowe). Z biegiem lat i zaniechaniem dalszej rozbudowy CMK lokomotywownię przekształcano najpierw w Zakład Taboru, a obecnie jest ona punktem utrzymania Łódzkiego Oddziału Przewozów Regionalnych. Wagonownia została już wcześniej przejęta przez Zakład Usług Taborowych Remtrak, dokonujący napraw m.in. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Później, z przejęciem ten Spółki przez PKP Intercity, została utworzona tutaj baza napraw wagonów pasażerskich.

Z uwagi na niedostosowanie rozjazdów do prędkości rozkładowej na terenie całej stacji obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Idzikowice to też jedyna stacja, na której jazdy po wszystkich rozjazdach w kierunku zwrotnym możliwe były jedynie z prędkością do 40 km/h.

W latach 2018-2019 przeprowadzono kompleksową modernizację układu torowego, celem przystosowania go do prędkości do 250 km/h. W ramach prac wykonano naprawę i przebudowę 8 torów głównych oraz dwóch torów przekwalifikowanych później na boczne. Całkowice na nowo przekonstruowano głowice rozjazdowe, umożliwiające jazdę na łącznice nr 573 i 574 oraz pomiędzy torami głównymi zasadniczymi linii nr 4 z prędkością do 100 km/h. Jazdy na wszystkie tory główne dodatkowe mogą odbywać się z prędkością do 60 km/h. Przebudowano też zaplecze sekcji eksploatacji.

Ruch pociągów na niej prowadzony jest z nastawni "Id", która posiadała pierwotnie urządzenia przekaźnikowe typu IZH-111, w ramach modernizacji wymienione na komputerowe. Wszystkie przyległe szlaki wyposażone były w dwukierunkową blokadę samoczynną, przy modernizacji na łącznicach zabudowano blokadę jednoodstępową. Na stacji znajdowały się także dwa posterunki zwrotniczych (obsadzane okresowo) oraz strażnica przejazdowa, obsługująca przejazd na południowej głowicy rozjazdowej. Po modernizacji funkcjonuje jeden posterunek zwrotniczego, obsadzany okresowo. Przejazd kolejowy został zlikwidowany.


(aktualność: kwiecień 2020 r.)
Rok budowy
1974
Nazwa Lata obowiązywania
Idzikowice od 1974
Skrót telegraficzny
"Id"
Współrzędne geograficzne
51.4471424, 20.3084908
Wysokość
194 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
brak


Schemat stacji

Idzikowice2020.png

Schemat archiwalny (2013)

Idzikowice.png

Galeria zdjęć

Nastawnia.
Nastawnia.
Zakłady Remtrak.
Semafory wjazdowe od strony Radzic i Strzałek.
Wyjazd w kierunku Opoczna.
Południowa głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Opoczna.
Tory stacyjne.
Wjazd od strony Strzałek.
Głowica rozjazdowa od strony Strzałek.
Szlak w kierunku Strzałek i Radzic.
Północna głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Strzałek, po prawej nastawnia.
Tory stacyjne.
Południowa głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Opoczna.
Semafory wjazdowe od strony Opoczna.
Tory lokomotywowni.
Wjazd na tory lokomotywowni.
Bocznica Remtrak.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Bocznica Remtrak, widok z nastawni.
Tory stacyjne.