Granica Państwa Medyka-Мостиська-ІІ (Mościska II)

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przejście graniczne pomiędzy stacjami Medyka i Mościska 2 jest obecnie najbardziej wykorzystywanym zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym z Ukrainą. Jest to także jedyne przejście graniczne na „ścianie wschodniej”, gdzie tor szeroki został zelektryfikowany. Granicę przekracza w tym miejscu jeden tor szeroki oraz splot toru normalnego i szerokiego, choć formalnie zarówno linie kolejowej nr 91, jak i 92 są jednotorowe.

Na obsługę samego przejścia granicznego, oprócz rozbudowanej pod kątem towarowym stacji w Medyce, składa się druga duża stacja towarowa w Żurawicy oraz względnie niewielkie rejony przeładunkowe – Chałupki Medyckie i Krówniki, zarządzane obecnie przez prywatnych operatorów logistycznych. Niewykorzystywany pozostaje natomiast punkt przeładunkowy w Małkowicach. Przez szereg lat praca tego przejścia wyznaczana była przez obsługę ciężkich pociągów towarowych, przewożących rudę żelaza, które pozostawały charakterystycznym widokiem dla magistrali od Górnego Śląska, przez Kraków i Rzeszów do Medyki. Obecnie zaobserwować można znacznie mniejszą i bardziej różnorodną pracę przeładunkową.

Po stronie ukraińskiej, na stacji kolejowej Mościska 2 zainstalowany został system przestawczy SUW 2000, umożliwiający automatyczną zmianę rozstawu kół w pociągach pasażerskich. W Przemyślu znajduje się natomiast tradycyjny punkt wymiany wózków wagonowych. Obecnie w pasażerskim ruchu międzynarodowym funkcjonuje głównie system SUW2000, na którym przestawiana jest jedna para pociągów. Ponadto przez granicę kursują 3 pary pociągów pasażerskich w relacji do Lwowa oraz jedna para pociągów do Odessy, obsługiwanych taborem szerokotorowym.

Punkt graniczny, widoczna ukraińska sieć trakcyjna.
Urządzenie skanujące.
Wyjazd z Medyki w kierunku Mościsk.