Granica Państwa Malhowice-Niżankowyczi

Z Semaforek

Granica Państwa znajduje się w kilometrze 12,296 i kończy linię 102. Przejście graniczne nieczynne jest od 1994 roku - wówczas zakończył swoje kursowanie tą trasą pociąg pospieszny "Solina" z Warszawy do Zagórza. Pociąg ten na terenie ZSRR (a później Ukrainy) nie miał postojów handlowych. Lokalny ruch pociągów osobowych prowadzony był tylko do znajdującego się 800 metrów przed granicą przystanku w Malhowicach. Przed wojną zaś, gdy cała linia aż do Chyrowa znajdowała się na terytorium Polski, kursowały nią regularnie pociągi osobowe - w 1939 roku było to 5 par pociągów. Do 1945 roku była to linia dwutorowa. Tuż za granicą znajduje się stacja w Niżankowicach (Нижанковичі), do której docierają pociągi pasażerskie. Na odcinku Niżankowice - Chyrów po remoncie tor normalny został zlikwidowany - pozostał tylko szeroki, jednak pozostawiono możliwość zamontowania trzeciej i czwartej szyny dla uzyskania splotu torów.

W 2022 roku, w związku z wojną w Ukrainie, wykonano remont toru do granicy - dotychczas jednak nie uruchomiono przewozów pasażerskich ani towarowych.


Granica-Malhowice1.jpg

Szlak przed granicą.

Granica-Malhowice2.jpg

Granica, w oddali stacja Niżankowice.

Granica-Malhowice3.jpg

Polski przystanek graniczny w Malhowicach.


Linia kolejowa nr 102 Przemyśl - Malhowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie -
Xpo2z.gif Przemyśl Główny rozjazd początkowy -0,084 91
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 92, 615
2zpo1z.gif Przemyśl Bakończyce rozjazd odgałęziający 1,339 615
1zsc1z.gif stacja techniczna 1,681 -
1zp1z.gif Pikulice przystanek osobowy 4,495 -
1zsn1n.gif Przemyśl Pikulice stacja techniczna (nieczynna) 4,615 -
1np1n.gif Hermanowice przystanek osobowy 9,068 -
1np1n.gif Malhowice przystanek osobowy 11,448 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 12,296 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 474 Granica Państwa - Nyżankowyczi  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 12,296 102
1nsc1n.gif Нижанковичі (Nyżankowyczi) stacja 12,870 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy