Gliwice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gliwice to duża stacja węzłowa, koncentrująca niegdyś znaczną część ruchu pasażerskiego i towarowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Na przestrzeni lat 80., 90. i dwutysięcznych dokonano rozbiórki części grup, co przełożyło się na obsługę dwóch kierunków ruchu przez funkcjonujące do dziś trzy, niedostosowane w pełni do tego celu towarowe grupy torowe. Ponadto na stacji funkcjonuje grupa torów pasażerskich, na wysokości której znajdują się dwa towarowe tory tranzytowe. Cześć pasażerska została zmodernizowana w latach 2015-2016. Modernizacja obejmowała przebudowę peronów, przejść podziemnych oraz budowę nowej hali peronowej pokrywającej część peronów. Równolegle zrealizowano przebudowę budynku dworca. Stacja posiada 4 dwukrawędziowe perony obsługujące cały ruch pasażerski.

W części towarowej, jak wskazano na wstępie, znajdują się trzy grupy torów: grupa torów GLA - odjazdowych w kierunku Sośnicy i Maciejowa składająca się z ośmiu torów głównych oraz grupa torów przyjazdowych pomiędzy okręgami GLB i GLC posiadająca sześć torów głównych. Na północ od tych grup przechodzą tory tranzytowe linii kolejowej nr 200. Tory posiadające przeznaczenie wyłącznie pasażerskie przechodzą z kolei na południe od torów towarowych i włączają się dopiero w grupę pasażerską. Stacja podzielona jest na 3 posterunki zapowiadawcze GLA, GLB i GLC.

W skład okręgu GLA wchodzą dwie nastawnie: dysponująca GLA a oraz wykonawcza GL2. Nastawnia dysponująca posiada urządzenia elektryczne suwakowe, natomiast wykonawcza przekaźnikowe. Obsługują one grupę odjazdową oraz część grupy kierunkowej. Okręg GLB obsługuje przejazd pomiędzy grupą torów kierunkowych a przyjazdowych; nastawnia GLB posiada urządzenia przekaźnikowe. Okręg GLC obsługuje przejazd pociągów towarowych tranzytowych po linii numer 168 oraz grupę torów pasażerskich i wjazd na grupę torów przyjazdowych. Dla obsługi pociągów pasażerskich na peronie nr 2 znajduje się posterunek dyżurnego ruchu peronowego. Ruch pociągów w tym okręgu prowadzony jest przez nastawnie GLC oraz GLC23, które posiadają urządzenia elektryczne suwakowe.

Na przestrzeni ubiegłych lat trwały zaawansowane prace mające na celu zakończenie automatyzacji gliwickiego węzła, między innymi wybudowano nową nastawię która miała zastąpić obecnie funkcjonującą nastawnię GLC. Niemniej jednak docelowych urządzeń niezabudowano i nie oddano do eksploatacji. Dziś ze względu na znaczne wyeksploatowanie i zły stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym w okręgu GLC obowiązuje ograniczenie prędkości pociągów do 40 km/h.

Stacja w Gliwicach obecnie pełni także ważną funkcję w obsłudze dwóch dużych zakładów przemysłowych do których zaliczają się Newag Gliwice oraz Gliwicka Fabryka Wagonów. Pamiątką po dawnej świetności stacji pozostają trzy górki rozrządowe, w tym jedna zelektryfikowana. W przeszłości zelektryfikowana górka obsługiwana była z nastawni GLB. Innym świadectwem dawnej świetności pozostaje również obecnie niezagospodarowane olbrzymie połacie terenu, niegdyś zajęte przez tory towarowych grup torowych. Lokalny ruch towarowy obsługiwany był poprzez znajdujące się przy stacji rampy i place ładunkowe. Cześć nieużytkowanych w tym celu torów (706-715) istnieje do dzisiaj wraz z infrastrukturą ładunkową. Rozebrano także większość obiektów inżynieryjnych znajdujących się na wschód od stacji, stanowiących podejście od strony Zabrza oraz Bytomia i umożliwiających bezkolizyjny wjazd pociągów pasażerskich i towarowych. Szczegółowy przebieg torów przedstawiono na schemacie posterunku Maciejów Północny.

(aktualność: marzec 2019 r.)
Rok budowy
1845
Nazwa Lata obowiązywania
Gleiwitz 1845 - 1884
Gleiwitz Staatsbahnhof 1885 - 1920
Gleiwitz 1921 - 1930
Gleiwitz Hauptbahnhof 1931 - 1945
Gliwice od 1945
Skrót telegraficzny
"GLA", "GLB", "GLC"
Współrzędne geograficzne
50.2987971, 18.7022975
Wysokość
223 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 284 m 0,76 m
4 310 m
Peron 2 5 373 m 0,76 m
6
Peron 3 7 316 m 0,76 m
8
Peron 4 9 306 m 0,80 m
11


Schemat stacji


Galeria zdjęć

Część pasażerska
Hala peronowa, perony 2-3.
Hala peronowa, perony 1-2.
Perony 2-4, widok od strony Zabrza.
Perony 2-3, widok w kierunku Zabrza.
Nieoddana do użytku nastawnia przekaźnikowa.
Widok z peronu 2 w kierunku Zabrza.
Perony 1-2, hala peronowa.
Peron 1.
Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec.
Dworzec, widok od podjazdu.
Hala peronowa.
Wyjazd z torów 1-3 w kierunku Szobiszowic.
Nastawnia "GLC23".
Wyjazd z peronów 1-2 w kierunku Szobiszowic.
Widok w kierunku Szobiszowic.
Hala peronowa, perony 1-2.
Hala peronowa, widok od strony Szobiszowic.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Szobiszowic.
Wjazd od strony Szobiszowic.
Wjazd od strony Szobiszowic, widok od strony linii nr 168.
Szlak w kierunku Szobiszowic oraz bocznica.
Semafory wjazdowe od strony Szobiszowic.
Tory boczne za peronem 4.
Wjazd na nieczynne tory ładunkowe.
Perony i niewielka górka rozrządowa.
Nastawnia "GLC".
Wjazd na tory boczne.
Wjazd na tory grupy przyjazdowej.
Tory nr 1 linii 137 i 147, widok w kierunku Zabrza.
Wyjazd z bocznicy w kierunku torów stacyjnych.
Tor boczny przy magazynie towarowym oraz tor dojazdowy do zakładów NEWAG Gliwice.
Łuk wjazdowy od strony Zabrza, semafor wjazdowy z linii nr 141.
Wyjazd w kierunku Zabrza.
Łuk wyjazdowy po torach linii 137, 141 i 147 w kierunku Zabrza.
Semafory wjazdowe od strony Maciejowa i Zabrza.
Tory odstawcze, urządzenia elektrycznego ogrzewania wagonów.
Tory odstawcze.


okręg GLA, część towarowa
Nastawnia GLA.
Widok z kierunku Sośnicy na tory stacyjne grupy odjazdowej.
Wiadukt łącznicy nr 711 nad linią nr 200, za wiaduktem początek głowicy rozjazdowej.
Całość wiaduktów linii nr 137, 147 i 711 nad linią nr 200.
Semafor wjazdowy od strony Maciejowa.
Tarcza ostrzegawcza od strony Maciejowa, po prawej na dole linia nr 147.
Tory grupy odjazdowej.
Wyjazd w kierunku Sośnicy, w tle nastawnia "GLA".
Semafory wyjazdowe w kierunku Sośnicy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Maciejowa.
Tory nr 608-611.
Tory linii nr 137, 141, 147 i 200, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Tory linii nr 137, 141, 147 i 200, widok w kierunku Zabrza i Sośnicy.
Tory nr 608-611, widok w kierunku Maciejowa.
Wyjazd z torów nr 608-611, w tle nastawnia "GL2".
Wjazd na tory nr 608-611.
Głowica rozjazdowa, wjazd na tory nr 601-605.
Nastawnia "GL2".
Miejsce po rozebranych torach stacyjnych.
Nastawnia "GL2".
Tory linii nr 200, widok w kierunku okręgu "GLB".
Wjazd na tory grupy kierunkowej.
Dawna lokomotywownia, obecnie zamknięta i odcięta od sieci kolejowej.
Tory grupy kierunkowej.
Wyjazd z torów grupy kierunkowej w kierunku wschodnim.
Bocznica Gliwickiej Fabryki Wagonów, przejście pod liniami nr 137, 141, 147 i 200.
Wyjazd z bocznicy Fabryki Wagonów.
Tory grupy kierunkowej.
Posterunek techniczny PKP Cargo.
Tory linii nr 200, widok w kierunku stacji pasażerskiej.
Semafor wjazdowy w okręg GLA od strony GLB, linia nr 200.
okręg GLB
Nastawnia "GLB".
Grupa kierunkowa, w tle nastawnia "GLB".
Grupa kierunkowa, pozostałości sieci trakcyjnej.
Widok z torów grupy kierunkowej w stronę GLC.
Tory linii nr 200, widok w kierunku GLA.
Tory linii nr 200, widok w kierunku GLC.
Ruina dawnej nastawni.
Wjazd na górkę rozrządową od strony nastawni GLB.
Tory grupy kierunkowej, nastawnia "GLB".
Dawny budynek ustawiacza.
Widok z górki na tory grupy kierunkowej.
Widok z górki rozrządowej na tory grupy przyjazdowej.
Semafory zaporowe przed górką rozrządową.
Tory grupy przyjazdowej, widok w kierunku zachodnim.
Tory grupy przyjazdowej, wiadukt ul. Zabrskiej.
Tory grupy przyjazdowej, widok w kierunku GLC.
Tory grupy przyjazdowej, widok od strony GLC.