Gdynia Orłowo

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gdynia Orłowo to jedyny posterunek ruchu pomiędzy Sopotem, a Gdynią Główną. Funkcjonuje on na obu grupach torów: na podmiejskiej jako posterunek odgałęźny, zaś na dalekobieżnej jako stacja. Obydwie grupy posiadają krawędzie peronowe, stanowią je dwa dwukrawędziowe perony wyspowe przy torach głównych zasadniczych. Ruch pociągów po torach dalekobieżnych prowadzi nastawnia "GOr", która posiada urządzenia przekaźnikowe, zaś po torach podmiejskich - nastawnia "GO-SKM". W ramach zbliżającej się modernizacji trójmiejskiego odcinka linii planowana jest przebudowa stacji, zabudowane zostaną m.in. nowe urzadzenia sterowania ruchem kolejowym, obsługiwane z nastawni "GO" stacji Gdynia Główna.


Rok budowy
1870
Nazwa Lata obowiązywania
Klein Katz 1870 - 1920
Kack Mały 1920 - 1928
Kolibki Orłowo 1929 - 1936
Gdynia Orłowo 1937 - 1939
Adlerhorst 1939 - 1945
Gdynia Orłowo od 1945


Schemat stacji

Gdynia Orlowo new.png

Schemat archiwalny

Gdynia Orlowo.png

Galeria zdjęć

Widok z kładki w kierunku Gdyni Głównej.
Tory boczne - widok z kładki.
Peron dalekobieżny.
Peron SKM.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sopotu.
Rozjazd łukowy, prowadzący na tor wyciągowy od strony Sopotu.
Wyjazd z torów bocznych w kierunku Soopotu.
Wjazd od strony Sopotu.
Wyjazd w kierunku Sopotu, w oddali budynek nastawni..
Bocznica zaplecza technicznego.
Tory SKM, widok w kierunku Sopotu.
Kładka dla pieszych, widok z peronu SKM.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Gdyni.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gdyni.
Wjazd od strony Sopotu.
Tory SKM - wyjazd w kierunku Gdyni.
Tory stacyjne, widok od strony Gdyni.
Wjazd od strony Gdyni.
Semafory wjazdowe od strony Gdyni.

Galeria zdjęć archiwalnych

Zamknięty budynek dworca.
Widok w kierunku Sopotu.
Wjazd od strony Sopotu po torach dalekobieżnych.
Nastawnia "GOr".
Peron dalekobieżny.
Tory boczne.
Wjazd od strony Gdyni Głównej.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Gdyni.
Widok w kierunku Gdyni.
Szlak w kierunku Sopotu.