Gdynia Główna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gdynia Główna jest stacją węzłową, przez którą bezkolizyjnie przechodzą linie kolejowe z Gdańska i Kościerzyny, biegnące dalej w kierunku stacji Gdynia Port oraz Gdynia Chylonia. Stacja swe zasadnicze funkcje pełni w ruchu pasażerskim - większość pociągów kończy lub rozpoczyna tutaj swój bieg. Pociągi towarowe kierowane są zasadniczo do stacji portowej, natomiast pasażerskie do stacji Gdynia Postojowa, gdzie prowadzi dwutorowy szlak. Stacja została kompleksowo zmodernizowana w latach 2007-2014, w ramach której całkowitej przebudowie uległ układ torowy - umożliwiono m.in. wjazd pociągów na i z kierunku Orłowa oraz Wielkiego Kacka na wszystkie tory stacyjne. Przebudowano perony, zmieniając nieco ich układ - peron 4 z jednokrawędziowego przebudowano na dwukrawędziowy, natomiast peron 5 przesunięto w kierunku ulicy Morskiej. Zasadniczą zmianą była także przebudowa szlaku do Gdyni Chyloni na dwutorowy. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "GO", która posiada urządzenia komputerowe typu Ebilock z sygnalizacją świetlną. Kompleksowo przebudowany i odnowiony został również budynek dworca.

Pomiędzy budynkiem dworca a torami dalekobieżnymi przez stację przebiega dwutorowa linia Szybkiej Kolei Miejskiej, posiadająca w Gdyni Głównej swój własny budynek dworca oraz dwukrawędziowy peron. W budynku dworca znajduje się, oprócz kas biletowych, nastawnia "GG-SKM", obsługująca ruch na północnym odcinku linii, do stacji Gdynia Chylonia. W obrębie stacji znajduje się także przystanek osobowy Gdynia Stocznia. Linia SKM posiada w obrębie Gdyni Głównej przejście trapezowe oraz dwa tory odstawcze.

Pomiędzy torami dalekobieżnymi a podmiejskimi istnieją obecnie trzy połączenia torowe - pierwsze, powstałe jako tymczasowe od strony południowej, służyło zasadniczo do kierowania pociągów dalekobieżnych na tory SKM w czasie modernizacji torów linii 202 i po zakończeniu inwestycji zostanie najprawdopodobniej zlikwidowane. Jednym z ciekawszych miejsc na stacji jest tor 503, łączący tory SKM bezkolizyjnie z linią 202. Od toru tego odgałęziała się także krótka bocznica do rampy załadowczej, służącej niegdyś m.in. załadunkowi samochodów na autokuszety. Obecnie tor ten odcięto od pozostałego układu. Ostatnim połączeniem torowym jest natomiast linia nr 963, która umożliwia przejazd z kierunku Chyloni na tory części dalekobieżnej. Połączenie to zostało zmodernizowane i dzięki wykorzystaniu istniejącej geometrii, realizowane jest płynnie bez konieczności zbędnego ograniczania prędkości.

(aktualność: marzec 2014 r.)
Rok budowy
1894
Nazwa Lata obowiązywania
Gdingen 1894 - 1920
Gdynia 1920 - 1939
Gotenhaven 1939
Gotenhafen 1939 - 1945
Gdynia Osobowa 1953 - 1966
Gdynia Główna Osobowa 1967 - 2007
Gdynia Główna od 2007
Skrót telegraficzny
"GO"
"GO-SKM"
Współrzędne geograficzne
54.5271883, 18.5259178
Wysokość
15 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1
(SKM)
502 230 m 0,96 m
501
Peron 2 1 189/130 m 0,76 m
2 279 m
Peron 3 4 420 m 0,76 m
5 363 m
Peron 4 6 397/420 m 0,76 m
7 400 m
Peron 5 9 420 m 0,76 m
10


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Tory dalekobieżne
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Chyloni i Gdyni Portu.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Orłowa.
Peron 2, wjazd od strony Orłowa.
Widok ogólny na perony 2 i 3.
Semafory wyjazdowe z torów 3 i 4, w tle nieoddany jeszcze do użytku posterunek dyżurnego peronowego ("GO2").
Semafory wyjazdowe z torów 7, 8, 9 w kierunku Orłowa.
Semafory wyjazdowe z torów 7, 8, 9 w kierunku Gdyni Portu i Chyloni.
Nastawnia "GO", budynek przyszłego LCS.
Widok ogólny na perony 2 i 3.
Wyjazd w kierunku Orłowa.
Dworzec, widok od strony torów.
Wjazd w perony 4 i 5 od strony Orłowa.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Chyloni i Gdyni Portu.
Widok ogólny od strony północnej, na pierwszym planie nieużywany tor 503.
Środkowa głowica rozjazdowa, widok od strony Chyloni.
Wyremontowane tory odstawcze.
Wyjazd z torów odstawczych w perony.
Wjazd w rejon GO1.
Semafory wjazdowe od strony Gdyni Postojowej.
Tarcze ostrzegawcze od strony Gdyni Postojowej.
Wyjazd w kierunku Gdyni Chyloni, Gdyni Postojowej i wjazd w rejon GO1.
Semafory wjazdowe od strony Gdyni Portu.


Tory SKM
Semafory drogowskazowe w kierunku Chyloni.
Widok ogólny na tory SKM, na pierwszym planie peron p.o. Gdynia Stocznia.
Semafory drogowskazowe przed peronami stacji Gdynia Główna.
Semafory drogowskazowe w kierunku Chyloni.
Peron SKM, widok od strony Chyloni.
Semafory drogowskazowe w kierunku Orłowa.
Peron SKM, widok od strony Orłowa.
Dworzec SKM.
Głowica rozjazdowa w torach SKM.