Gdańsk Wrzeszcz

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gdańsk Wrzeszcz jest obecnie stacją, przez którą przechodzi linia dalekobieżna oraz podmiejska, które posiadają w sumie 4 tory szlakowe. W 2015 roku do stacji włączono odbudowaną "Kolej Kokoszkowską", która z Wrzeszcza w rejon Kiełpinka biegnie po dawnym śladzie lokalnej kolei, a dalej odbijając na północ umożliwia połączenie z Portem Lotniczym oraz stacją Gdańsk Osowa.

Część dalekobieżna stacji została w latach 2014-2015 całkowicie przebudowana - dotychczasowy dwukrawędziowy peron zastąpiony został dwoma, które posiadają w sumie 4 krawędzie i umożliwiają obsługę składów dalekobieżnych oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Za peronami w kierunku północnym rozciąga się część towarowa. Znajdują się tam 2 tory dodatkowe oraz kilka torów bocznych, w tym tory odstawcze dla składów, kursujących linią nr 248. W ramach modernizacji stacji zlikwidowano znajdujące się tu liczne tory boczne, jak również magazyn towarowy, wagę wagonową i bocznice. W północnej części stacji odbudowano linię kolejową w kierunku Kokoszek, zlikwidowaną w 1945 roku. Nad torami dalekobieżnymi przerzucony został nowy wiadukt kolejowy, umożliwiający bezkolizyjne włączenie linii PKM. Ruch pociągów przed modernizacją prowadzony był przez nastawnie "Wr" i "Wr1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Rozjazdy od strony Gdańska obsługiwane były z pulpitu kostkowego przy pomocy napędów elektrycznych. Na całej stacji działało samoczynne powtarzanie nastawiania przebiegów w torach głównych zasadniczych. Obecnie funkcje te przejęła nastawnia "Wr", wyposażona w urządzenia komputerowe typu ESTW, a ruch pociągów docelowo prowadzony będzie z LCS w Gdańsku.

W części podmiejskiej stacji znajdują się 2 tory główne, połączone dwoma trapezowymi przejściami rozjazdowymi. Jeden trapez znajduje się na wjeździe od strony Gdańska. Za przejściem zlokalizowano dwukrawędziowy peron wyspowy, połączony 2 przejściami podziemnymi z peronami dalekobieżnymi i dworcem. Kolejne przejścia rozjazdowe znajdują się za peronem (2 rozjazdy) oraz przy końcu stacji od strony Zaspy, gdzie poprzez rozjazdy krzyżowe podwójne istniało połączenie z linią dalekobieżną (obecnie zlikwidowane) oraz wjazd na jedną z bocznic. Tuż za stacją znajduje się przystanek Gdańsk Zaspa. Ruch pociągów po torach podmiejskich prowadzony był z nastawni we Wrzeszczu, a kilka lat temu przeniesiono go do nastawni "GG-SKM" w Gdyni Głównej, posiadającej urządzenia przekaźnikowo-komputerowe. W 2016 roku na stacji zakończono budowę nowego peronu nr 4, który umożliwia przedostanie się z pociągu bezpośrednio na teren galerii handlowej. Peron ten posiada zejście do głównego przejścia podziemnego oraz bezpośrednie połączenie z peronem 3 poprzez przejście nadziemne.


Rok budowy
1870
Nazwa Lata obowiązywania
Langfuhr 1870 - 1909
Danzig Langfuhr 1910 - 1945
Wrzeszcz 1945 - 1946
Gdańsk Wrzeszcz od 1947

Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2011)

Gdansk Wrzeszcz.png

Galeria zdjęć

Perony, widok od strony Gdyni.
Peron SKM.
Nastawnia SKM.
Perony.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gdańska z torów SKM.
Perony, widok od strony Gdańska.
Perony 3 i 4.
Widok w kierunku Gdańska.
Wyjazd w kierunku Gdańska.
Peron SKM, widok od strony Gdańska.
Widok z peronu w kierunku Gdyni.
Wjazd na tory 12 i 14.
Nastawnia "Wr".
Perony.
Peron SKM.
Tory odstawcze.
Część towarowa, widok w kierunku Gdyni.
Część towarowa, widok od strony Gdyni.
Widok w kierunku Gdyni.
Północna głowica rozjazdowa.
Pochylnia wyjazdowa w kierunku Brętowa.
Tory SKM, wjazd od strony Gdyni, po prawej zlikwidowane połączenie z siecią PKP PLK.
Semafory wjazdowe od strony Gdańska Oliwy.
Peron przystanku Gdańsk Zaspa, widok w kierunku Gdańska Oliwy.
Wyjazd w kierunku Brętowa.
Wjazd od strony Brętowa i Gdyni.
Wjazd od strony Gdańska Głównego.
Nieczynna nastawnia bramowa.
Semafory wjazdowe od strony Gdańska Głównego.
Widok z przystanku Gdańsk Strzyża w kierunku Wrzeszcza.
Perony przystanku Gdańsk Strzyża.
Wyjazd w kierunku Brętowa.
Perony przystanku Gdańsk Strzyża.
Semafory wjazdowe od strony Brętowa.
Szlak w kierunku Brętowa.
Tymczasowe tarcze ostrzegawcze kształtowe od strony Brętowa - zdjęcie archiwalne.

Galeria zdjęć archiwalnych

Część dalekobieżna


Część podmiejska