Gdańsk Osowa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jest to stacja węzłowa, położona u wejścia dawnej Magistrali Węglowej do Trójmiasta. Odtąd linia kolejowa biegnie w bardzo trudnym terenie: ostre łuki i nachylenie toru znacznie utrudniają prowadzenie pociągów. Celem ułatwienia prowadzenia ruchu, od Osowy aż do stacji portowej w Gdyni, linia jest dwutorowa. Na stacji Gdańsk Osowa kończy się linia znaczenia miejscowego z kierunku Matarni, będąca nieformalnie bocznicą, pozostałą po linii Kokoszki Gdynia. Przez ostatnie lata służyła ona do dowozu paliwa na gdańskie lotnisko oraz obsługi przesypowni cementu firmy Cemhurt Trójmiasto. W wyniku budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, obsługa lotniska została przeniesiona na linię nr 248, natomiast linia 235 pozostaje wykorzystywana tylko na odcinku do przesypowni (dalszy odcinek pozostaje w stanie likwidacji). Powstanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przyniosło również całkowite zmiany w krajobrazie stacji. W latach 2014-2015 dokonano rozbudowy dwukilometrowego odcinka przed stacją do dwutorowego, co umożliwiło dogodne włączenie linii PKM w układ torowy. Przebudowano również układ torowy stacji, perony, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Głowice rozjazdowe zbudowano zasadniczo w oparciu o rozjazdy umożliwiające jazdę w kierunku zwrotnym z prędkościami 60-80 km/h. Wyjątkiem jest głowica odgałęziająca linię nr 248, po której jazdy mogą odbywać się z prędkościami 120-130 km/h we wszystkich kierunkach. Dla obsługi podróżnych wybudowano dwa wysokie, dwukrawędziowe perony, zadaszone wiatami charakterystycznymi dla linii PKM i połączone przejściem podziemnym. Przejście to prowadzi również na drugą stronę stacji, do ulicy Letniskowej. Funkcjonujące dotychczas urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową zastąpiono urządzeniami komputerowymi typu Ebilock, które zabudowane zostały na dotychczasowej nastawni „Os1” od strony Wielkiego Kacka, którą przemianowano na dysponującą. Wyłączono z użytkowania dotychczasową nastawnię dysponującą, mieszczącą się w budynku stacyjnym. Rozebrano również pozostałości długiej (ok. 4,5km) bocznicy stacyjnej do gdyńskiego Polifarbu – w jej miejsce dokonano korekty łuku, co umożliwiło podniesienie prędkości na wjeździe do stacji do 100 km/h. W granice stacji włączone zostało także wybudowane w ramach PKM odgałęzienie linii nr 253, położone na wysokości przystanku osobowego ‘’Rębiechowo’’ – umożliwia ono kursowanie pociągów w relacji Gdańsk Główny - Kartuzy.
(aktualność: styczeń 2016 r.)
Rok budowy
1930
Nazwa Lata obowiązywania
Osowa 1930 - 1939
Espenkrug 1930 - 1945
Osowa 1945 - 1981
Gdańsk Osowa od 1982
Skrót telegraficzny
"GOs"
Współrzędne geograficzne
54.416827, 18.450296
Wysokość
150 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 160 m 0,76 m
1
Peron 2 2 160 m 0,76 m
4
Kanały radiołączności
R4.png LK 201, LK 235
LK 248, LK 253


Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2012)

Gdansk Osowa.png

Galeria zdjęć

Tory stacyjne
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok z peronów w kierunku Wielkiego Kacka.
Perony.
Nowa wiata.
Perony, widok od strony przejścia podziemnego.
Tory stacyjne.
Dworzec, widok od podjazdu.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Nowy Świat, przed wymianą rogatek.
Widok w kierunku Rębiechowa.
Przejście rozjazdowe od strony Rębiechowa.
Semafory drogowskazowe od strony Rębiechowa.
Wjazd od strony Rębiechowa.
Nowa rampa.
Semafory drogowskazowe w kierunku Rębiechowa.
Widok z peronu 2 w kierunku Wielkiego Kacka.
Zmodernizowana nastawnia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wielkiego Kacka.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Wjazd od strony Wielkiego Kacka.
Łuk w kierunku Wielkiego Kacka.
Przejście rozjazdowe za łukiem.
Wjazd od strony Wielkiego Kacka.
Szlak w kierunku Wielkiego Kacka.
Semafory wjazdowe od strony Wielkiego Kacka.
Odgałęzienie linii nr 253
Semafor wjazdowy od strony Żukowa.
Peron p.o. Rębiechowo.
Peron p.o. Rębiechowo.
Wiadukt.
Rozjazd odgałęziający linię nr 253.
Widok w kierunku Żukowa.
Odejście linii nr 253.
Odcinek wewnątrz stacji Gdańsk Osowa.
Semafory w kierunku Żukowa.
Odgałęzienie linii PKM (nr 248)
Semafory wjazdowe od strony Gdańska Rębiechowa.
Tarcze ostrzegawcze od strony Gdańska Rębiechowa.
Odcinek stacyjny w kierunku Rębiechowa.
Przejście rozjazdowe.
Odgałęzienie toru nr 2 linii 248 od linii nr 201.
Przejście rozjazdowe.
Widok w kierunku Osowy.
Przejście rozjazdowe w całej okazałości.
Semafory wyjazdowe (drogowskazowe) w kierunku Gdańska Rębiechowa (Rębiechowa).
Semafory drogowskazowe w kierunku Osowy.
Odcinek pomiędzy odgałęzieniem linii nr 248 a stacją.
Widok w kierunku Rębiechowa.

Galeria zdjęć archiwalnych