Gdańsk Kokoszki

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stacja w Kokoszkach powstała wraz z budową lokalnej linii kolejowej ze Starej Piły do Wrzeszcza. Od 1921 roku była to stacja węzłowa - wyprowadzono z niej linię do Gdyni. Po wojnie linia do Wrzeszcza nie została odbudowana i Kokoszki znów stały się stacją pośrednią. Od tego czasu było już tylko gorzej - ostatnie pociągi pasażerskie odjechały z niej w 1973 roku, po czym zlikwidowano część szlaku do Osowy. Wraz z włączeniem do granic Gdańska była to już tylko stacja końcowa, z czasem pozbawiona obsługi.

Obecnie Gdańsk Kokoszki posiada w PKP PLK status stacji handlowej obsługiwanej z Kartuz. Układ torowy jest dość rozbudowany i mocno zdewastowany- wiele rozjazdów ma niekompletny napęd, wschodnia głowica rozjazdowa jest regularnie zalewana deszczówką spływającą z wykopów i po każdych większych opadach stoi w wodzie. Na terenie posterunku odgałęzia się kilka bocznic, z których część nie jest już używana. Czynne są m.in. tory stacyjne nr 1, 3, 7 oraz 9. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny i przestawiane są przez drużynę manewrową. Zachowały się także budynki dwóch dawnych nastawni, obecnie nieczynne i opuszczone. Do dziś istnieje również budynek dworca oraz resztki peronów i czołowo-bocznej rampy towarowej. W centrum stoi budynek lokomotywowni, w którym stacjonują dwie lokomotywy: 401Da-042 oraz 409Da-179.

aktualność: lipiec 2012r.


Rok budowy
1914
Nazwa Lata obowiązywania
Kokoschken 1914 - 1920
Kokoszki 1920 - 1939
Kokoschken 1939 - 1941
Burggraben 1942 - 1945
Kokoszki 1945 - 1973
Gdańsk Kokoszki od 1974


Schemat stacji

Gdańsk Kokoszki.png

Galeria zdjęć

Widok ogólny z wiaduktu ul. Nowatorów.
Wiadukt ul. Nowatorów.
Dawna nastawnia dysponująca.
Nieużywana rampa przy torze 12.
Rozjazd 127 na bocznicy PB Kokoszki.
Ruina nastawni wykonawczej.
Widok ogólny z dawnej nastawni wykonawczej.
Wyjazd w kierunku Starej Piły.
Przejazd kolejowy w ciągu toru do Centrostalu.
Wjazd od strony Starej Piły.
Plac ładunkowy przy torze nr 2.
Dawny dworzec.
Rozebrane tory w kierunku Wrzeszcza i Osowy.
Lokomotywownia.
Rozebrana bocznica firmy Klima-Therm.
Dworzec, widok od strony torów.
Widok w kierunku Wrzeszcza, pozostałości po peronach...
Wiadukt nad ulicą Budowlanych.
Szlak w kierunku Starej Piły.