Głowno

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Głowno to druga stacja pośrednia, położona na jednotorowym odcinku Łowicz Przedmieście - Zgierz. Posiada ona obecnie 4 tory główne oraz dwa tory boczne, prowadzące do placu ładunkowego. Od strony Zgierza do dziś istnieje pozostałość odgałęzienia bocznicy WZM, która na odcinku od przejazdu kolejowego została już rozebrana. Stacja posiada dwa perony: jednokrawędziowy wyspowy oraz jednokrawędziowy, przy budynku dworca. W przeszłości tor nr 2 posiadał dwie krawędzie peronowe, jednak po przebudowie krawędź na peronie nr 2 została odgrodzona. Za peronem wyspowym znajdował się niegdyś tor odstawczy, posiadający połączenie z torami nr 1 i 2. Również po stronie nieparzystej znajdował się jeden tor boczny.

W 2012 roku na stacji dokonano przebudowy peronów, dokonując ich podwyższenia oraz całkowitej wymiany nawierzchni. Tor nr 2 uzyskał również nową nawierzchnię - przy tej okazji zlikwidowano wjazd na nieużywaną bocznicę. Dokonano również odnowienia budynku dworca, który przez szereg lat był sukcesywnie dewastowany. Cała inwestycja, wraz z rewitalizacją linii zrealizowaną w 2011 roku, miała na celu umożliwienie kursowania oraz poprawę warunków obsługi pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Przez szereg lat ruch pociągów na stacji prowadziły nastawnie "Gn" oraz "Gn1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni dysponującej obsługiwano także rogatki na przejeździe. W 2016 roku dokonano jednak wymiany urządzeń na komputerowe typu ACC-M/PL produkcji włoskiej firmy Sirti. Po zainstalowaniu do sterowania z Głowna włączono także stację Domaniewice. W Głownie zlikwidowano natomiast nastawnię wykonawczą i wymieniono niektóre sygnalizatory.


(aktualność: maj 2018 r.)
Rok budowy
1902
Nazwa Lata obowiązywania
Główno 1902 - 1914
Glowno 1914 - 1918
Główno 1918 - 1922
Głowno k. Łowicza 1923 - 1924
Głowno 1925
Głowno k. Łowicza 1926 - 1938
Głowno 1939
Glowno 1939 - 1945
Głowno od 1945
Skrót telegraficzny
"Gn"
Współrzędne geograficzne
51.9635239, 19.7042037
Wysokość
133 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 200 m 0,55 m
Peron 2 1 200 m 0,55 m


Schemat stacji

Glowno new.png

Schemat archiwalny (maj 2012)

Glowno.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok ogólny.
Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tory stacyjne, widok w kierunku Domaniewic.
Tory stacyjne, widok w kierunku Strykowa.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne.
Perony, widok od strony Strykowa.
Widok z peronów w kierunku Domaniewic.
Semafory wyjazdowe w kierunku Domaniewic.
Tory stacyjne od strony Domaniewic.
Wyjazd w kierunku Domaniewic.
Wjazd od strony Domaniewic.
Semafor wjazdowy od strony Domaniewic.
Tarcza ostrzegawcza od strony Domaniewic.
Tory stacyjne.
Perony, widok w kierunku Strykowa.
Wyjazd w kierunku Strykowa.
Nastawnia "Gn".
Wjazd od strony Strykowa.
Przejazd kolejowy.
Semafor wjazdowy od strony Strykowa.
Tarcza ostrzegawcza od strony Strykowa.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec w trakcie remontu.
Peron w trakcie modernizacji.
Widok z peronu w kierunku Łowicza.
Widok ogólny.
Peron, widok od strony Łowicza.
Semafor wjazdowy od strony Łowicza.
Widok w kierunku Łowicza.
Tarcza ostrzegawcza od strony Zgierza.
Semafory wyjazdowe w kierunku Zgierza.
Widok ogólny od strony Zgierza.
Przejazd kolejowy, na pierwszym planie pozostałości bocznicy.
Łuk w kierunku Zgierza.
Wjazd od strony Zgierza.
Wjazd od strony Łowicza.
Wyjazd w kierunku Łowicza
Semafory wyjazdowe w kierunku Łowicza, nastawnia wykonawcza.
Semafor wjazdowy od strony Zgierza.
Dworzec przed remontem.
Tor boczny.
Tor boczny, widok od strony Łowicza.
Rampa.
Peron 2 po remoncie.
Peron 1.
Widok od strony Domaniewic.
Wyremontowany tor nr 2, w oddali zlikwidowany wjazd na bocznicę.