Głogów

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Głogów to stacja węzłowa, na której krzyżują się dwie linie kolejowe. Pierwsza, obecnie o znaczeniu magistralnym, prowadzi z Wrocławia do Szczecina. Jest ona linią dwutorową, zelektryfikowaną, przy czym odcinkami czynny jest tylko jeden tor. Linia ta przebiega wzdłuż rzeki Odry, szczególnie na wschód od stacji, gdzie tor nr 2 przebiega pod trzystumetrową estakadą drogową. Obecnie, z powodu złego stanu tej estakady, czynny jest tylko tor nr 1. Druga linia kolejowa, niezelektryfikowana i niegdyś w pełni dwutorowa, prowadzi z kierunku Leszna do Żagania i dalej w kierunku Tuplic. Obecnie drugi tor jest nieczynny na odcinku od nieodległego posterunku Głogówko do stacji w Głogowie, a dalej w kierunku Żagania rozebrany.

Stacja w Głogowie została zbudowana w układzie podłużnym. Od wschodu znajdują się perony, położone w układzie wyspowym - linia nr 273 z kierunku Wrocławia obsługiwana jest z dwóch peronów i 3 krawędzi, natomiast linia z kierunku Leszna posiada 4 krawędzie z 3 peronami. Perony połączone są nadziemnym pasażem z budynkiem dworca, zlokalizowanym po południowej stronie stacji. W przeszłości istniała także drugi pasaż, służący transportowi przesyłek towarowych. Rozebrany został ostatecznie w 2019 roku. Tylko jeden tor po stronie leszczyńskiej pozostaje zelektryfikowany. Na wysokości peronów znajduje się grupa 4 torów głównych dodatkowych oraz tory manewrowe służące do obsługi placów ładunkowych i ramp. Niegdyś w tym rejonie odgałęziała się także bocznica.

Dalej w kierunku zachodnim położone są grupy towarowe dla obsługi linii nr 273 i 14. Grupa torów dla linii nr 14, obecnie nieużywana, została zelektryfikowana w ramach elektryfikacji linii nr 273, co umożliwiło zmianę lokomotyw z elektrycznych na spalinową i odwrotnie. Przy grupie torów w kierunku Zielonej Góry znajdowała się niegdyś górka rozrządowa, jednak tory prowadzące przez górkę zostały rozebrane. Od tej grupy odgałęzia się także kilka bocznic, w tym bocznica PKP Energetyka. Pomiędzy obydwiema grupami torów zlokalizowano trójkąt torowy.

Część pasażerską od towarowej oddziela, oprócz skomplikowanej głowicy rozjazdowej, także przejazd kolejowy. W bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu zlokalizowana była niewielka lokomotywownia, która została około 2013 roku rozebrana.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Gw" oraz nastawnie wykonawcze "Gw1" i "Gw3", które posiadają urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia dysponująca obsługuje także rogatki na dwóch przejazdach kolejowych. Na peronie nr 2 zlokalizowany był także do niedawna posterunek dyżurnego peronowego "Gw12".


(aktualność: kwiecień 2020 r.)
Rok budowy
1846
Nazwa Lata obowiązywania
Glogau 1846 - 1945
Głogów od 1945
Skrót telegraficzny
"Gw"
Współrzędne geograficzne
51.6703199,16.065168
Wysokość
78 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 18 380 m 0,38 m
16
Peron 2 4 370 m 0,38 m
2
Peron 3 1 348 m
 0,38 m
Peron 4 5 162 m 0,38 m
7


Schemat stacji

Alt text