Dorohusk

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dorohusk to ostatnia stacja na linii nr 7, pełniąca również funkcję granicznej na przejściu z Ukrainą - kończy się tu także elektryfikacja. Przez stację przechodzi również niezelektryfikowana linia szerokotorowa z Ukrainy do Chełma. Obie linie na stacji połączone są przez stanowisko automatycznej zmiany rozstawu kół SUW2000, umożliwiające znaczne skrócenie czasu przejazdu i wymiany towarowej na styku obu krajów. Niestety, obecnie stanowisko to nie jest wykorzystywane, a towary przeładowywane są w rejonach przeładunkowych, natomiast jedyny pociąg pasażerski przestawiany jest po stronie ukraińskiej. W części normalnotorowej stacja posiada 5 torów głównych, z których dwa znajdują się przy dwukrawędziowym peronie. Po stronie zachodniej znajdują się także 2 tory wyciągowe, obecnie rzadko używane. W części szerokotorowej również znajduje się długi (400 metrów) peron wyspowy, zlokalizowany pomiędzy torami 100 i 101 - łącznie znajduje się tu również 5 torów głównych oraz 3 tory boczne, służące do odstawiania i kontroli celnej wagonów towarowych. Grupa tych torów została w ostatnim czasie gruntownie odnowiona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, podobnie jak część szlaku do Wólki. We wschodniej części stacji odgałęzia się bocznica do rejonów przeładunkowych (m.in. rejonu Daniel). Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "D", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną, obsługujące obie grupy torów. Nastawnia obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1877
Nazwa Lata obowiązywania
Dorohusk od 1877


Schemat stacji

Dorohusk.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Część normalnotorowa - widok ogólny.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wólki.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Wólki.
Dawna nastawnia wykonawcza.
Semafory wjazdowe od strony Wólki.
Urządzenie do skanowania wagonów towarowych.
Wjazd od strony Wólki i zespołu bocznic po torze szerokim.
Jeden z punktów przeładunkowych bezpośrednio przy stacji.
Przebudowane tory szerokie.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wólki z torów szerokich.
Tory szerokie.
Peron pomiędzy torami szerokimi.
Peron 2.
Wjazd na stanowisko przestawcze.
Stanowisko przestawcze.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Wyjazd w kierunku granicy.
Wjazd od strony granicy.
Tory szerokie, widok od strony granicy.
Nastawnia dysponująca.
Peron pomiędzy torami normalnymi.
Semafory wyjazdowe z torów normalnych w kierunku granicy.