Czeremcha

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Czeremcha jest stacją węzłową o rozbudowanym układzie torowym, z której odchodzą szlaki kolejowe w 4 kierunkach: dwutorowa linia kolejowa do Siedlec oraz jednotorowe do Białegostoku, Hajnówki i Wysokolitowska. Obecnie ruch pasażerski i towarowy odbywa się we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem linii nr 43, gdzie ruch pasażerski zawieszono kilka lat temu. Stacja powstała wraz z budową kolei Siedlce - Bołogoje (Rosja), która skrzyżowała się tu z linią Brześć - Grajewo. Skrzyżowanie linii następuje bezkolizyjnie na północ od stacji.

Stacja posiada obszerny układ torowy. W części pasażerskiej, położonej na torach tranzytowych zlokalizowane perony, połączone przejściem w poziomie szyn z budynkiem dworca. Część towarowa położona jest na zachód od peronów i stanowi ją 11 torów głównych, z których część jest obecnie zamknięta i wyłączona z eksploatacji. Na południe od peronów zlokalizowano dwa duże obiekty, służące jako punkty utrzymania taboru. Pierwszym z nich jest lokomotywownia, przebudowana w latach 70., gdzie kilkanaście lat temu stacjonowały lokomotywy spalinowe. Obecnie lokomotywownia jest wykorzystywana przez prywatne przedsiębiorstwo kolejowe. Na wschód od lokomotywowni znajdują się również tory postojowe, wykorzystywane do niedawna przez PR Białystok (obecnie praktycznie cały tabor pasażerski odstawiany jest na tor nr 17). Drugim ważnym obiektem był znajdujący się po drugiej stronie torów budynek wagonowni, obecnie również wyłączony z eksploatacji.

Stacja aż do połowy II dekady XX wieku prezentowała obraz jak z poprzedniej epoki. Funkcjonowały tu niskie perony, ruch pociągów prowadzony był przy pomocy sygnalizacji kształtowej - rozjazdy nastawiane były ręcznie z nastawni "Ca" i "Ca1". Jedynie semafory wjazdowe i odnoszące się do nich tarcze ostrzegawcze były świetlne. Działały również kształtowe tarcze manewrowe i zaporowe. W środkowej części stacji znajdowała się nastawnia "Ca2", odpowiadająca za możliwość jazdy do lokomotywowni, która była obsadzana tylko w razie potrzeby. W przeszłości istniała również łącznica omijająca Czeremchę, umożliwiając jazdę z Wysokolitowska bez zmiany czoła w kierunku Siedlec, na której końcach zlokalizowane były nastawnie "Ca5" (Berezyszcze) i "Ca6" (Stawiszcze).

Na stacji kolejowej w Czeremsze od 2017 roku zrealizowanych zostało szereg prac, związanych z poprawą funkcjonalności odcinka Siedlce - Czeremcha - Hajnówka - Białystok. W pierwszej kolejności przeprowadzono naprawę nawierzchni wybranych torów stacyjnych, co miało związek z planowanym ponownym otwarciem dla ruchu towarowego przejścia Czeremcha - Brześć. Przebudowano wybrane tory główne dodatkowe, wyremontowano część rampy przy torze nr W 2019 roku dokonano wyburzenia budynku dworca, który wzniesiony został w 1989 roku. W jego miejscu znalazł się nowy, innowacyjny dworzec systemowy (IDS). Perony zostały przebudowane na wyższe z zachowaniem ich dotychczasowego układu. Ruch pociągów prowadzony jest z nastawni "Ca", która posiada urządzenia komputerowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia obsługuje również rogatki na dwóch przejazdach kolejowych.


(aktualność: lipiec 2021 r.)
Rok budowy
1873
Nazwa Lata obowiązywania
Czeremcha od 1873
Skrót telegraficzny
"Ca"
Współrzędne geograficzne
52.5221405, 23.3471072
Wysokość
177 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 200 m 0,76 m
Peron 2 1 200 m 0,76 m
2
Kanały radiołączności
R2.png LK 31
R5.png LK 31, LK 32
R7.png LK 43


Schemat stacji

Czeremcha2021.png

Schemat archiwalny (2015)

Czeremcha.png

Galeria zdjęć

Nowy dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Hajnówki.
Tory stacyjne, widok z kładki.
Dworzec.
Widok z peronów w kierunku Hajnówki, po prawej tor do lokomotywowni.
Perony, semafory wyjazdowe w kierunku Wysokolitowska i Siemiatycz.
Dworzec, widok od podjazdu.
Południowa głowica rozjazdowa, widok z kładki.
Tory stacyjne.
Nowa nastawnia.
Rampa ładunkowa, częściowo po remoncie.
Przejazd kolejowy od strony Wysokolitowska oraz Siemiatycz.
Wjazd od strony Siemiatycz.
Wyjazd w kierunku Siemiatycz.
Wyjazd w kierunku Wysokolitowska.
Wjazd od strony Wysokolitowska.
Tory stacyjne, widok w kierunku południowym.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne, widok w kierunku północnym.
Połnocna głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Hajnówki i Bielska.
Perony.
Perony, semafory wyjazdowe w kierunku Wysokolitowska i Siemiatycz.
TOry stacyjne, po prawej rampa.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Peron 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Brześcia i Nurca.
Głowica rozjazdowa.
Grupa torów 8-18.
Druga z grup torowych.
Tory ładunkowe 52 i 54.
Nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Nurca.
Wyjazd w kierunku Nurca.
Semafor wjazdowy od strony Nurca.
Wyjazd w kierunku Brześcia.
Przejazd kolejowy od strony Brześcia.
Wjazd od strony Brześcia.
Urządzenia do wykrywania materiałów promieniotwórczych.
Posterunek PKP Cargo.
Widok z peronów w kierunku Białegostoku i Hajnówki.
Wyjazd z torów lokomotywowni w kierunku peronów.
Wjazd na tory lokomotywowni.
Nastawnia "Ca2".
Wjazd do lokomotywowni.
Semafory wyjazdowe w kierunku Białegostoku i Hajnówki.
Tory odstawcze nr 85 i 87 - dawniej wykorzystywane przez PR Białystok - obecnie bardzo rzadko.
Tory PR Białystok - widok w kierunku północnym.
Wjazd do lokomotywowni od strony południowej.
Tory trakcyjne, dźwig kolejowy.
Budynek dawnej wagi.
Opuszczone lokomotywy.
Widok w kierunku północnym.
Lokomotywownia - widok od strony północnej.
Semafor wjazdowy od strony Białegostoku.
Niestrzeżony przejazd przez tory linii nr 31 i 32.
Semafor wjazdowy od strony Hajnówki.
Dawna wagonownia.
Wjazd na tory boczne (za nastawnią).
Widok w kierunku Hajnówki i Białegostoku.
Wjazd na tory towarowe od strony Hajnówki.
Nastawnia wykonawcza.
Wieża ciśnień.