Czeremcha

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czeremcha jest stacją węzłową o rozbudowanym układzie torowym, z której odchodzą szlaki kolejowe w 4 kierunkach: dwutorowa linia kolejowa do Siedlec oraz jednotorowe do Białegostoku, Hajnówki i Wysokolitowska. Obecnie ruch pasażerski i towarowy odbywa się we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem linii nr 43, gdzie ruch pasażerski zawieszono kilka lat temu. W części pasażerskiej, położonej na torach tranzytowych zlokalizowane są 3 niskie, jednokrawędziowe perony, połączone przejściem w poziomie szyn z budynkiem dworca, który wzniesiony został w 1989 roku. Część towarowa położona jest na zachód od peronów i stanowi ją 11 torów głównych, z których część jest obecnie zamknięta i wyłączona z eksploatacji. Na południe od peronów zlokalizowano dwa duże obiekty, służące jako punkty utrzymania taboru. Pierwszym z nich jest lokomotywownia, przebudowana w latach 70., gdzie kilkanaście lat temu stacjonowały lokomotywy spalinowe. Obecnie lokomotywownia jest praktycznie w całości opuszczona. Na wschód od lokomotywowni znajdują się również tory postojowe, wykorzystywane do niedawna przez PR Białystok (obecnie praktycznie cały tabor pasażerski odstawiany jest na tor nr 17). Drugim ważnym obiektem był znajdujący się po drugiej stronie torów budynek wagonowni, obecnie również wyłączony z eksploatacji.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnie "Ca" i "Ca1", które posiadają urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją kształtową - jedynie semafory wjazdowe i odnoszące się do nich tarcze ostrzegawcze są świetlne. Działają również kształtowe tarcze manewrowe i zaporowe. W środkowej części stacji znajduje się nastawnia "Ca2", odpowiadająca za możliwość jazdy do lokomotywowni, która jest obsadzana tylko w razie potrzeby. W przeszłości istniała również łącznica omijająca Czeremchę, umożliwiając jazdę z Wysokolitowska bez zmiany czoła w kierunku Siedlec, na której końcach zlokalizowane były nastawnie "Ca5" (Berezyszcze) i "Ca6" (Stawiszcze).


(aktualność: styczeń 2016r.)
Rok budowy
1873
Nazwa Lata obowiązywania
Czeremcha od 1873


Schemat stacji

Czeremcha.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Peron 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Brześcia i Nurca.
Głowica rozjazdowa.
Grupa torów 8-18.
Druga z grup torowych.
Tory ładunkowe 52 i 54.
Nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Nurca.
Wyjazd w kierunku Nurca.
Semafor wjazdowy od strony Nurca.
Wyjazd w kierunku Brześcia.
Przejazd kolejowy od strony Brześcia.
Wjazd od strony Brześcia.
Urządzenia do wykrywania materiałów promieniotwórczych.
Posterunek PKP Cargo.
Widok z peronów w kierunku Białegostoku i Hajnówki.
Wyjazd z torów lokomotywowni w kierunku peronów.
Wjazd na tory lokomotywowni.
Nastawnia "Ca2".
Wjazd do lokomotywowni.
Semafory wyjazdowe w kierunku Białegostoku i Hajnówki.
Tory odstawcze nr 85 i 87 - dawniej wykorzystywane przez PR Białystok - obecnie bardzo rzadko.
Tory PR Białystok - widok w kierunku północnym.
Wjazd do lokomotywowni od strony południowej.
Tory trakcyjne, dźwig kolejowy.
Budynek dawnej wagi.
Opuszczone lokomotywy.
Widok w kierunku północnym.
Lokomotywownia - widok od strony północnej.
Semafor wjazdowy od strony Białegostoku.
Niestrzeżony przejazd przez tory linii nr 31 i 32.
Semafor wjazdowy od strony Hajnówki.
Dawna wagonownia.
Wjazd na tory boczne (za nastawnią).
Widok w kierunku Hajnówki i Białegostoku.
Wjazd na tory towarowe od strony Hajnówki.
Nastawnia wykonawcza.
Wieża ciśnień.