Chojnice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Chojnice to duża, sześciokierunkowa stacja węzłowa, położona w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Pierwsza linia kolejowa dotarła tu w latach 70. XIX wieku - skrót Kolei Wschodniej z Piły do Tczewa. W kolejnych latach dobudowywano kolejne odcinki (ostatnią była w 1902 roku linia z kierunku Kościerzyny), które uformowały ostatecznie wyspowy charakter dworca, z pięcioma peronami (dwa perony i 3 krawędzie po stronie północnej, 3 perony i 5 krawędzi po stronie południowej).

Po stronie południowej, oprócz peronów, znajduje się grupa torów towarowych, wraz z nieużywaną już i pozbawioną torów górką rozrządową. Tory te umożliwiają formowanie składów towarowych w obu kierunkach. Natomiast po stronie północnej zlokalizowano tory ładunkowe wraz z rampą i placem ładunkowym. Funkcjonuje tu także garaż drezyn, użytkowany przez sekcję eksploatacji. Od strony Czerska znajduje się kilka torów odstawczych.

Pomiędzy obiema grupami torów zlokalizowano pierwszą z hal zapleczy technicznych, użytkowaną przez Przewozy Regionalne. Do dziś zachowały się również dawne zasieki węglowe. Druga z hal znajduje się "w widłach" linii kolejowych nr 211 i 208; również obsługiwana przez Przewozy Regionalne. Trzecia z hal, położona bliżej wyjazdu w kierunku Tucholi, pozostaje nieużywana. W jej obrębie zachowały się także pozostałości trójkąta torowego. Przez szereg lat Chojnice były bardzo istotnym punktem w zakresie obsługi lokomotyw spalinowych, gdyż stacjonowały tu m.in. lokomotywy towarowe ST44. Obecnie jest to jeden z głównych punktów utrzymania pasażerskiego taboru spalinowego (szynobusy oraz lokomotywy SU42) oraz wagonowego.

Ruch pociągów na stacji w Chojnicach prowadzony jest przez dwie nastawnie, które posiadają urządzenia elektryczne suwakowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia wykonawcza obsługuje także rogatki na dwóch przejazdach kolejowych, położonych na linii kolejowej w kierunku Tucholi.


(aktualność: listopad 2019 r.)
Rok budowy
1871
Nazwa Lata obowiązywania
Konitz 1871 - 1920
Chojnice 1920 - 1939
Konitz (Westpreussen) 1939 - 1945
Chojnice od 1945
Skrót telegraficzny
"Ch"
Współrzędne geograficzne
53.6917166, 17.5802855
Wysokość
170 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 302 m 0,30 m
1
Peron 2 2 347 m 0,30 m
Peron 3 12 180 m 0,30 m
Peron 4 11 227 m 0,30 m
15 205 m
Peron 5 17 190 m 0,30 m
19


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Widok z nastawni na dworzec, wraz z drogą dojazdową.
Perony 1 i 2, widok od strony zachodniej.
Dworzec, widok z peronu 2.
Perony 3-5, widok z nastawni.
Wyjazd w kierunku Nakła, Człuchowa i Piły.
Nastawnia dysponująca "Ch".
Wjazd na stronę południową stacji.
Wyjazd w kierunku Nakła, Człuchowa i Piły.
Wjazd od strony Nakła, Człuchowa i Piły.
Semafory wjazdowe od strony Piły i Człuchowa.
Wjazd od strony Nakła, Człuchowa i Piły, po prawej w tle semafor wjazdowy od strony Nakła.
Wjazd na stronę północną stacji.
Perony 1 i 2.
Garaż drezyn ISE Kościerzyna.
Perony 1 i 2.
Semafory wyjazdowe w kierunku zachodnim z torów 1-5.
Perony 1 i 2, widok w kierunku wschodnim.
Widok z peronu 2, rampa.
Widok ogólny na perony 1 i 2.
Widok ogólny na stronę północną.
Wjazd na stronę południową.
Zachodnia głowica rozjazdowa przed peronami 3-5.
Dworzec, widok od południa.
Głowica rozjazdowa.
Perony 3-5.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nakła, Człuchowa i Piły ze strony południowej.
Perony 3-5, widok od strony wschodniej.
Hala serwisowa.
Widok na tory trakcyjne - kierunek wschodni.
Tory grupy północnej, widok w kierunku Tczewa.
Plac ładunkowy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tczewa ze strony północnej.
Magazyn towarowy.
Tory postojowe nr 81 i 83.
Wjazd na tory postojowe 73-83.
Wyjazd w kierunku Czerska, tor wyciągowy.
Zasieki węglowe.
Nastawnia wykonawcza "Ch1".
Widok z zasieków na głowicę rozjazdową.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku lokomotywowni.
Wyjazd w kierunku Tucholi.
Wjazd od strony Tucholi.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Tucholi.
Wjazd na północną grupę torów.
Wyjazd z południowej grupy torów.
Semafory wjazdowe od strony Kościerzyny i Czerska.
Widok z nastawni na głowicę rozjazdową.
Widok z nastawni na zasieki węglowe.
Południowa grupa torów, widok z nastawni.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tucholi, Czerska i Kościerzyny z południowej grupy torów.
Widok z nastawni na lokomotywownię.
Tory lokomotywowni.
Tory 85 i 87.
Dawna hala postojowa, obecnie nieużywana.
Tory zespołu bocznic.
Wjazd z torów zespołu bocznic na tory stacyjne.
Przejazd kolejowy od strony Tucholi.
Szlak w kierunku Tucholi, przejazd kolejowy w ciągu ul. Przemysłowej.