Chełmża

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Chełmża to obecnie jedyna stacja węzłowa na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz. Jest węzłem czterokierunkowym, w którym jeden z kierunków (Kowalewo Pomorskie) jest nieużywany. Pozostałe kierunki, po wznowieniu ruchu pasażerskiego do Bydgoszczy, są używane zarówno w ruchu towarowym, jak i pasażerskim. Niegdyś istniał również piąty kierunek (Mełno), który został zamknięty i rozebrany na początku lat 90. XX wieku. Obecnie Chełmża posiada 7 torów głównych, z których 5 znajduje się przy peronach. Dla obsługi podróżnych służy tu jeden peron jednokrawędziowy przy budynku dworca oraz dwa dwukrawędziowe. Ruch pociągów prowadzą nastawnie "Che" oraz "Che1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Z nastawni obsługuje się także rogatki na trzech przejazdach kolejowych. Osobliwością jest znajdujący się przy jednym z torów karzełkowy semafor wyjazdowy. Na stacji zachowały się jeszcze dwa żurawie wodne, zasilane niegdyś z dwóch wież ciśnień.

W ramach rewitalizacji linii kolejowej Chełmża - Grudziądz przeprowadzono gruntowną modernizację peronów, z podwyższeniem ich do wysokości 55 cm. Dokonano również niewielkiej modyfikacji głowic rozjazdowych - od strony Torunia rozebrano połączenie z linią do Kowalewa Pomorskiego (wyjazd na nią możliwy jest tylko z torów nr 5 i 7), a od strony Grudządza na połączeniu torów nr 1 i 2 zabudowano rozjazd łukowy dwustronny, który umożliwia wjazd na oba tory z prędkością 60 km/h. Wymieniono również na świetlne semafory wjazdowe od strony Grudziądza i Torunia, a także semafory wyjazdowe z toru 1. Zlikwidowano ruinę nieczynnej nastawni, jaka znajdowała się na przedłużeniu peronu 2.

(aktualność: maj 2018 r.)
Rok budowy
1882
Nazwa Lata obowiązywania
Culmsee 1882 - 1920
Chełmża 1920 - 1939
Kulmsee 1939 - 1945
Chełmża od 1945
Skrót telegraficzny
"Che"
Współrzędne geograficzne
53.1863047, 18.5987434
Wysokość
90 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 7 b.d. b.d.
Peron 2 5 200 m 0,55 m
1
Peron 3 2 200 m 0,55 m
4
Kanały radiołączności
R1.png LK 207
R7.png LK 209


Schemat stacji

Chelmza new.png

Schemat archiwalny

Chelmza.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wyjazd w kierunku Torunia.
Wjazd od strony Torunia, nowy rozjazd.
Nastawnia.
Wieża ciśnień.
Przejazd kolejowy od strony Torunia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Torunia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Torunia.
Perony.
Widok w kierunku Grudziądza.
Perony, widok od strony Grudziądza.
Nowy, świetlny semafor wjazdowy od strony Kornatowa.
Szlak w kierunku Unisławia.
Semafor wjazdowy od strony Unisławia.
Przejazd kolejowy od strony Unisławia i Chełmży.
Wyjazd w kierunku Unisławia i Chełmży.
Wjazd od strony północnej.
Wjazd na tory boczne.
Wyjazd w kierunku Grudziądza - rozjazd łukowy dwustronny.
Widok na tory stacyjne.
Perony.

Galeria zdjęć archiwalnych

Semafory wjazdowe od strony Torunia i Kowalewa.
Przejazd kolejowy od strony Torunia.
Rampa ładunkowa od strony Torunia.
Widok ogólny od strony Torunia.
Nastawnia dysponująca.
Perony.
Żuraw wodny oraz semafory wyjazdowe.
Widok w kierunku Torunia.
Semafory wyjazdowe z torów towarowych.
Ruina dawnej nastawni dysponującej.
Peron 3.
Widok w kierunku Bydgoszczy i Grudziądza.
Plac ładunkowy.
Magazyn towarowy.
Perony.
Dworzec, widok od strony torów.
Zabudowania stacyjne.
Dworzec, widok od strony ulicy.
Wyjazd w kierunku Grudziądza.
Wjazd na tory boczne.
Nastawnia wykonawcza.
Widok ogólny od strony Grudziądza.
Wjazd od strony Bydgoszczy i Grudziądza.
Semafor wjazdowy od strony Grudziądza.
Semafor wjazdowy od strony Bydgoszczy.
Wjazd od strony Bydgoszczy.