Bzowo Goraj

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bzowo Goraj jest obecnie posterunkiem zdegradowanym do roli ładowni publicznej. Jest punktem końcowym dla linii nr 236 z Wągrowca oraz jednocześnie początkowym dla linii nr 390 do Czarnkowa. Znajdują się tutaj 3 czynne tory - dwa główne zasadnicze i jeden boczny ładunkowy - oraz resztki różnorodnych obiektów i unieważnionych urządzeń SRK świadczących o przeszłości tego miejsca. Wszystkie rozjazdy są przekładane ręcznie, część zwrotnic została wyposażona w zamki rozjazdowe. Na posterunku prowadzony jest regularny, lecz niezbyt intensywny ruch pociągów towarowych do bocznicy Steico Sp. z.o.o. w pobliskim Czarnkowie, oraz sporadyczny ruch turystycznych pociągów pasażerskich.


W przeszłości Bzowo Goraj była średniej wielkości, 3 - kierunkową stacją węzłową, położoną na trasie Inowrocław - Krzyż. Rozpoczynała się tu lokalna linia do Piły. Stacja posiadała pięć torów głównych w układzie liniowym: cztery przy peronach oraz jeden towarowy. Jednokierunkowe tory nr 3 i 5 służyły pociągom w kierunku Czarnkowa, z torów nr 1 i 4 możliwy był ruch wyłącznie po linii nr 206 natomiast z toru nr 2 pociągi mogły odjeżdżać we wszystkich trzech kierunkach. Obsłudze podróżnych służyły dwa 2 - krawędziowe perony, budynek dworca oraz niewielka toaleta. Czynności ładunkowe prowadzono w przyległym do dworca magazynie ekspedycji towarowej oraz na pobliskim placu ładunkowym, zaś potrzeby trakcyjne zaspokajała niewielka parowozownia w zachodniej części stacji. Zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń zapewnia działająca do dziś wieża wodna. Ruch prowadzono z trzech nastawni: dysponującej w budynku dworca oraz dwóch wykonawczych na głowicach stacyjnych. Nastawnia Bz1 wyposażona była w urządzenia mechaniczne kluczowe, zaś Bz2 mechaniczne scentralizowane; obecnie wnętrza nastawni są zdewastowane a urządzenia SRK niekompletne. Wszystkie sygnalizatory (za wyjątkiem jednego sygnalizatora powtarzającego) są kształtowe.

aktualność: sierpień 2016 r.


Rok budowy
1896
Nazwa Lata obowiązywania
Goray 1896 - 1909
Sagen Goray 1910 - 1919
Bzowo Goraj 1919 - 1939
Sagen Berghafen 1939 - 1941
 ? 1941 - 1945
Bzowo Goraj od 1945


Schemat ładowni

Bzowo Goraj.png

Galeria zdjęć

Semafor wjazdowy od strony Rogoźna Wlkp.
Semafor wjazdowy od strony Czarnkowa.
Wyjazd w kierunku wschodnim: na lewo Czarnków, na prawo Rogoźno.
Wjazd na ładownię od strony Czarnkowa.
Wykolejnica w torze 5.
Wjazd na ładownię od strony Rogoźna.
Rozjazd nr 3.
Nastawnia wykonawcza Bz1.
Kluczowa skrzynia zależności i aparat blokowy nastawni Bz1.
Dźwignie sygnałowe w nastawni Bz1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Rogoźna i Czarnkowa.
Widok na perony od strony Rogoźna i Czarnkowa.
Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony torów.
Szalet.
Widok na perony od strony Drawskiego Młyna.
Semafor wyjazdowy w kierunku Drawskiego Młyna.
Rozjazdy nr 5 i 4.
Koniec linii nr 236.
Osunięty nasyp w zamkniętym torze pomiędzy rozjazdami 5 i 6.
Częściowo rozebrany rozjazd nr 6.
Zarośnięty teren parowozowni, resztki tarczy zaporowej Tz1.
Wieża wodna.
Nastawnia wykonawcza Bz2.
Wnętrze nastawni Bz2.
Widok z nastawni Bz2 w kierunku Drawskiego Młyna.
Semafor wjazdowy od strony Drawskiego Młyna.
Rozebrana linia w kierunku Drawskiego Młyna.