Bydgoszcz Wschód

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bydgoszcz Wschód jest stacją węzłową, ważną dla obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego w węźle bydgoskim. Przechodzą przez nią dwie dwutorowe linie: pasażerska linia nr 18 (z udziałem ruchu towarowego) oraz linia nr 201, która na od stacji Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo stanowi towarową obwodnicę Bydgoszczy. Odgałęzia się tu także lokalna linia w kierunku Chełmży, która na odcinku do ładowni Bydgoszcz Fordon jest zelektryfikowana.

Na stacji wyróżnić można część pasażerską, znajdującą się po jej wschodniej stronie, poddanej w ostatnim czasie modernizacji. Wybudowano tu bowiem estakadę tramwajową, co pociągnęło za sobą modernizację peronów - dotychczasowe dwa niskie, jednokrawędziowe zastąpiono szerokim peronem jednokrawędziowym przy torze nr 201 oraz wyspowym, obsługującym tory 202 i 204. Przebudowano również głowicę rozjazdową od strony Bydgoszczy Łęgnowa, likwidując istniejące rozjazdy krzyżowe podwójne. Perony zostały również odsunięte od dawnego dworca, który nie pełni już żadnej funkcji handlowej. Na wjeździe od strony Łęgnowa znajduje się natomiast posterunek "P1", pełniący funkcje SKP oraz strażnicy przejazdowej. Na wysokości peronów zlokalizowane są również 4 tory ładunkowe.

Za peronami w kierunku Zachodnim znajduje się grupa 10 torów towarowych, które obsługują ruch w ciągu linii nr 201 - wszystkie posiadają długość użyteczną ponad 750 metrów i zlokalizowane są po północnej stronie linii nr 18. Po stronie południowej zlokalizowano natomiast 3 tory główne dodatkowe, obecnie wyłączone z eksploatacji. Co ciekawe, tory te położone są na niewielkiej "górce", która w przeszłości miała ułatwić rozrządzanie wagonów. Całość spina zachodnia głowica rozjazdowa, która w pełni umożliwia przejazd z jednej linii na drugą. Znajdują się tu również tory służące do odstawiania taboru technicznego, jak np. drezyn. Zlokalizowano tu także przejazd w poziomie szyn w ciągu ul. Kamiennej, obsługiwany przez nastawnię "BW1". Za przejazdem w ciągu linii nr 18 zlokalizowano przystanek Bydgoszcz Bielawy, którego perony zostały zmodernizowane w roku 2015. Rozpoczynają się tu także tory lokomotywowni Bydgoszcz Wschód, która wciąż dla PKP Cargo jest jednym z dwóch (obok Karsznic) punktów obsługi pojazdów trakcyjnych, prowadzących pociągi po Magistrali Węglowej. Dawniej lokomotywownia słynęła z obsługi całej serii lokomotyw ET40, natomiast obecnie taboru jest znacznie mniej, za to bardziej zróżnicowanego.

Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "BW", która znajuje się na końcu peronów i posiada urządzenia przekaźnikowe. Wspomniana już nastawnia "BW1" obsługuje natomiast, oprócz przejazdu, również kilka torów lokomotywowni (przy pomocy urządzeń przekaźnikowych).

(aktualność: styczeń 2016 r.)
Rok budowy
1861
Nazwa Lata obowiązywania
Karlsdorf 1861 - 1909
Karlsdorf bei Bromberg 1910 - 1920
Kapuścisko Małe 1920 - 1935
Bydgoszcz Wschód 1936 - 1939
Bromberg Ost 1939 - 1945
Bydgoszcz Wschód od 1945
Skrót telegraficzny
"BW"
Współrzędne geograficzne
53.1300551, 18.0719897
Wysokość
44 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 201 331/391 m 0,55 m
Peron 2 202 300/402 m 0,55 m
204 284/387 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 209
R2.png LK 18
R6.png LK 18, LK 201


Schemat stacji

Bydgoszcz Wschod2.png

Galeria zdjęć

Część pasażerska
Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Łęgnowa.
Perony, widok z nastawni.
Peron 2, koniec torów bocznych, widok w kierunku Bydgoszczy Leśnej.
Nastawnia "BW".
Tory 12-16, peron 2, widok w kierunku Łęgnowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łęgnowa i Fordonu.
Perony, semafory drogowskazowe w kierunku Bydgoszczy Leśnej.
Nowa głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Łegnowa i Fordonu.
Widok ogólny od strony Łęgnowa.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Inwalidów.
Strażnica przejazdowa "P1".
Szlak w kierunku Fordonu.
Szlak w kierunku Łęgnowa i bocznica "Polskie Młyny".
Wjazd o strony Łęgnowa.
Semafor wjazdowy od strony Fordonu.
Bocznica "Polskie Młyny".
Semafory wjazdowe od strony Łegnowa.
Semafory wjazdowe od strony Emilianowa.
Estakada tramwajowa, widok od strony Emilianowa.
Przejazd w ciągu ul. Inwalidów w torach linii nr 201.
Szlak w kierunku Emilianowa.
Perony, widok od strony Bydgoszczy Leśnej.
Część towarowa
Wjazd od strony Emilianowa.
Widok z nastawni na część towarową.
Wieża ciśnień.
Wjazd od strony Emilianowa.
Tory stacyjne.
Dawna nastawnia "BW1".
Tory linii nr 18.
Wjazd na tory nr 104-108.
Semafory drogowskazowe z torów nr 104-108 w kierunku wschodnim.
Posterunek dyżurnego ruchu manewrowego "Południe".
Semafory drogowskazowe/wyjazdowe w kierunku wschodnim.
Tory towarowe.
Semafory wyjazdowe w kierunku Bydgoszczy Leśnej.
Semafory wyjazdowe z torów 104-108 w kierunku Bydgoszczy Leśnej.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd na tory towarowe od strony Bydgoszczy Leśnej.
Głowica rozjazdowa.
Nastawnia "BW1".
Wjazd na tory lokomotywowni.
Przejazd w ciągu ulicy Kamiennej.
Wjazd od strony Bydgoszczy Leśnej.
Przystanek osobowy Bydgoszcz Bielawy.
Wjazd na bocznicę sekcji eksploatacji i podstacji trakcyjnej.
Perony p.o. Bydgoszcz Bielawy, widok od strony Bydgoszczy Leśnej.
Semafory wjazdowe od strony Bydgoszczy Leśnej (linia nr 201).
Semafory wjazdowe od strony Bydgoszczy Leśnej (linia nr 131).
Tarcze ostrzegawcze od strony Bydgoszczy Leśnej.