Bydgoszcz Główna

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bydgoszcz Główna jest stacją węzłową, na której bezkolizyjnie przecinają się dwie, dwutorowe linie kolejowe - Magistrala Węglowa Śląsk Porty oraz dwutorowa linia z Kutna do Piły. Stacja składa się z dwóch okręgów nastawczych, podzielonych mostem na Brdzie - niezależnym dla linii nr 18 i 745 oraz dla linii nr 131 i 356. Po stronie wschodniej znajduje się część pasażerska, na którą składa się 5 peronów, posiadających w sumie 9 krawędzi, z których 7 to krawędzie przelotowe, natomiast 2 - krawędzie zakończone kozłami oporowymi. W rejonie tym znajduje się również duża liczba bocznic, w tym największa - prowadząca do Fabryki Pojazdów Szynowych PESA. Swoje tory posiadają także zakłady nawierzchniowe Cogifer, zgrzewalnia szyn oraz zakłady Depol. Przy wjeździe od strony Bydgoszczy Leśnej znajduje się grupa torów odstawczych, wykorzystywanych przez Przewozy Regionalne, która kiedyś stanowiła dawny wyjazd w kierunku Torunia - tory zostały później przełożone na obecny ślad. Po zachodniej stronie stacji znajdują się z kolei tory odstawcze, wykorzystywane przez PKP InterCity. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "BGA" i "BGB", które posiadają urządzenia elektryczne suwakowe z sygnalizacją świetlną. Ponadto w latach 2014-2015 zmodernizowano budynki dworcowe - stary, wyspowy dworzec został odrestaurowany, natomiast dworzec od strony południowej wyburzono i zbudowano nową konstrukcję, zintegrowaną z przejściem podziemnym, łączącym wszystkie perony. Modernizacji poddano również wszystkie perony, choć wykonano ją w oderwaniu od standardu - perony mają wysokość od 380 do 760 mm.

Na zachód od Brdy znajduje się natomiast część towarowa stacji, na którą składają się dwie grupy torowe, służące odpowiednio dla wyjazdów w kierunku Inowrocławia oraz Piły. Wyjazd w kierunku Piły odbywa się poprzez łącznicę nr 745, która przechodzi pod liniami nr 131 i 356 do posterunku odgałęźnego Czyżkówko. Pomiędzy grupami zlokalizowane są tory ładunkowe wraz z niezbędną infrastrukturą. W tej części stacji odgałęzia się również bocznica do PPUH Factum. Ruch pociągów prowadzony jest tu przez nastawnie "BGB" oraz "BGB11", które posiadają urządzenia suwakowe z sygnalizacją świetlną.

(aktualność: kwiecień 2017 r.)
Rok budowy
1851
Nazwa Lata obowiązywania
Bromberg 1851 - 1909
Bromberg Staatsbahnhof 1910 - 1920
Bydgoszcz 1920 - 1939
Bromberg 1939 - 1941
Bromberg Hauptbahnhof 1942 - 1945
Bydgoszcz 1945 - 1946
Bydgoszcz Główna od 1947
Rok budowy
1872
Bromberg Güterbahnhof 1872 - 1920
Bydgoszcz Główna Towarowa 1920 - 1939
Bromberg Güterbahnhof 1939 - 1945
Bydgoszcz Główna Towarowa od 1945
Skrót telegraficzny
"BGA", "BGB"
Współrzędne geograficzne
53.1356086, 17.9843941
Wysokość
53 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 6 200 m 0,55 m
Peron 2 4 375 m 0,55 m
2 400 m
Peron 3 1 462 m 0,38 m
Peron 3a 5 170 m 0,55 m
Peron 4 11 392 m 0,38 m
Peron 4a 9 210 m 0,55 m
Peron 5 12 263 m 0,76 m
21

Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Część pasażerska (rejon BGA)
Czoło starego dworca, widok od strony wschodniej.
Tory 5-9 i perony 3a oraz 4a.
Perony 3a i 4a.
Semafory wyjazdowe torów 5 i 9 w kierunku Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Widok w kierunku Maksymilianowa, tory boczne.
Dawny dźwig kolejowy.
Nastawnia "BGA-1".
Tory boczne, widok w kierunku peronów.
Tory odstawcze.
Wyjazd z torów odstawczych w kierunku stacji.
Widok z wiaduktu nad torami.
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy Leśnej i Maksymilianowa.
Wjazd od strony Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Końcówka torów nr 107 i 109.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe grupowe w kierunku Maksymilianowa.
Semafory wjazdowe od strony Maksymilianowa i Bydgoszczy Leśnej.
Wyjazd z peronu 4 w kierunku Maksymilianowa.
Dawna nastawnia, obecnie na terenie Pesy Bydgoszcz.
Perony nr 1 i 2, widok w kierunku Piły.
Perony nr 4 i 5, widok w kierunku Inowrocławia.
Perony nr 4 i 5.
Perony nr 4 i 5.
Perony nr 2 i 3, widok od strony Piły.
Semafory wyjazdowe w kierunku Inowrocławia.
Teren dawnej lokomotywowni, obecnie należący do Pesy Bydgoszcz.
Tory odstawcze, widok od strony Piły.
Nowy dworzec, widok od podjazdu.
Nowy dworzec, widok od strony torów.
Semafor wyjazdowy, w tle nastawnia BGA.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Piły.
Nastawnia BGA.
Północny most na Brdzie.
Południowy most na Brdzie.
Dworzec, widok od strony południowej.
Semafory wjazdowe od strony Czyżkówka (linia nr 18).
Tarcze ostrzegawcze od strony Czyżkówka (linia nr 18).


Część towarowa (rejon BGB)
Nastawnia dysponująca BGB.
Grupa torów w kierunku Inowrocławia.
Grupa torów w kierunku Piły.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku rejonu BGA.
Rejon BGB, tory ładunkowe.
Tory odstawcze.
Widok w kierunku Inowrocławia.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Inowrocławia.
Tory stacyjne.
Grupa torów w kierunku Piły.
Semafory wyjazdowe w kierunku Piły.
Tory stacyjne.
Tory ładunkowe.
Wyjazd w kierunku Inowrocławia.
Tory stacyjne, widok od strony Inowrocławia.
Nastawnia "BGB11".
Widok od strony Inowrocławia.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd na grupę torów od strony Piły.
Semafor wjazdowy od strony Czyżkówka (Piły).
Łącznica w kierunku Czyżkówka (Piły).
Tarcza ostrzegawcza od strony Czyżkówka (Piły).
Semafory wjazdowe od strony Trzcińca i Kcyni.