Białystok

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Białystok to stacja, położona w środku białostockiego węzła. Jest stacją pięciokierunkową, na której dwutorowa linia z kierunku Warszawy przechodzi w jednotorową, biegnącą dalej do granicy w Kuźnicy Białostockiej. Ponadto rozpoczynają sie tu jednotorowe linie w kierunku Czeremchy, Ełku i granicy w Zubkach Białostockich - ta ostatnia jest obecnie użytkowana tylko na krótkim, początkowym odcinku. Do dziś stanowi obraz stacji węzłowej, która poza elektryfikacją przeprowadzoną w latach 80. XX wieku, nie została zmodernizowana. Brak prac był dotkliwy zwłaszcza w kwestii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, gdzie przez cały czas funkcjonowały nastawnie z urządzeniami mechanicznymi kluczowymi i sygnalizacją kształtową. Prace nad modernizacją urządzeń były już rozpoczęte - m.in. wzniesiono dwie nastawnie przekaźnikowe (z których jedna zachowała się do dnia dzisiejszego), niemniej prace przerwano i urządzenia zachowały się do dnia dzisiejszego.

Obecnie na stacji funkcjonują 4 grupy torowe, w tym jedna pasażerska i trzy towarowe. We wschodniej części stacji znajduje się grupa torów pasażerskich, na którą składają się 4 perony z 6 krawędziami. Perony połączone są z budynkiem dworca poprzez dwa przejścia nadziemne. Stacja obsługuje wszystkie pociągi pasażerskie, przejeżdżające przez Białystok. Na wschód od peronów znajdują się 3 grupy torowe, w tym: grupa torów przyjazdowo-odjazdowych (21-29), obecnie eksploatowana przez w pełnym zakresie. Na południe od niej znajduje się druga grupa torów przyjazdowo-odjazdowych (101-104), przy czym jazdy pociągów, ze względu na nieczynny okręg "Bł2", mogą odbywać się tylko z kierunku wschodniego. Trzecia użytkowana grupa torów to tory odjazdowe (nr 114-119), z których również można wyjechać w kierunku wschodnim, ze względu na nieczynny okręg "Bł3".

Ponadto od strony wschodniej funkcjonują dwie niewielkie grupy torów postojowych oraz tory sekcji eksploatacji PKP PLK w Białymstoku.

Wyłączona z eksploatacji pozostaje zachodnia grupa torów przyjazdowo-odjazdowych (nr 606-621), z której realizowany był rozrząd na tory grupy kierunkowo-odjazdowej (nr 105-126). Wjazd na grupę torów możliwy był od strony zachodniej z linii nr 6 i 32, a także z kierunku Ełku poprzez łącznicę nr 515. Obecnie wykorzystywany jest tylko tor nr 619 jako dojazdowy do bocznic elektrociepłowni i cementowni. Zasadniczo wyłączony z eksploatacji został również okręg nastawczy "Bł2", który umożliwiał wyprawienie i przyjęcie pociągów z grupy torów 101-109 od strony zachodniej.

Duże zmiany w funkcjonowaniu stacji miały miejsce po poważnym wypadku kolejowym, jaki miał miejsce w dniu 8 listopada 2010 roku. W wyniku zderzenia dwóch pociągów towarowych i pożaru, zniszczona została znaczna część infrastruktury w okręgu nastawczym "Bł1" (w tym spłonął również sam budynek nastawni). Spowodowało to brak możliwości wjazdu pociągów na grupę torów towarowych, a w konsekwencji - znaczne ograniczenia eksploatacyjne stacji. Po wypadku głowicę rozjazdową odbudowano, a nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym w tej części są sterowane zdalnie z nastawni "Bł".

Oprócz bocznicy cementowni i elektrociepłowni, stacja obsługuje również bocznicę PKP Energetyka, tory ogólnoładunkowe w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca, lokomotywownie PKP Cargo i Polregio, a także pociągi bocznicowe w rejon dawnej stacji Białystok Fabryczny.

Ruch pociągów na stacji obsługiwany jest obecnie przez nastawnie: "Bł", "Bł4", "Bł5", "Bł6", "Bł7" i "Bł8", które posiadają urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją kształtową (tylko tarcze ostrzegawcze są świetlne). Ponadto doraźnie czynna może być nastawnia "Bł2". Przebudowana głowica rozjazdowa dawnego okręgu "Bł1" posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną.

(aktualność: październik 2020 r.)
Rok budowy
1862
Nazwa Lata obowiązywania
Białystok 1862 - 1915
Bialystok Hauptbahnhof 1915 - 1918
Białystok 1918 - 1922
Białystok I 1923 - 1930
Białystok Centralny 1931 - 1939
Bialystok 1939 - 1944
Białystok Centralny 1944 - 1957
Białystok od 1958
Skrót telegraficzny
"Bł"
Współrzędne geograficzne
53.1297463, 23.1160066
Wysokość
135 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 4 372 m 0,30 m
Peron 2 4 250 m 0,35 m
2
Peron 3 1 320 m 0,41 m
3 0,32 m
Peron 4 5 302 m 0,38 m
7 0,36 m
Kanały radiołączności
R4.png LK 6
R5.png LK 32, LK 38, LK 515
R7.png LK 37


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Część osobowa
Dworzec oraz perony nr 1 i 2.
Perony.
Perony 2 i 3, widok w kierunku zachodnim.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Sokółki i Białegostoku Fabrycznego.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Sokółki i Białegostoku Fabrycznego.
Tory tranzytowe nr 9 i 11, tor postojowy nr 13 oraz tor komunikacyjny nr 15.
Nastawnia "Bł8".
Wjazd od strony Sokółki, po prawej wjazd na tory postojowe PKP IC.
Wyjazd w kierunku Sokółki oraz na tory postojowe II grupy PKP IC. Na pierwszym planie szlak w kierunku Białegostoku Fabrycznego.
Semafor wjazdowy od strony Białegostoku Fabrycznego.
Tarcza ostrzegawcza od strony Białegostoku Fabrycznego.
Perony, widok w kierunku wschodnim.
Perony nr 2 i 3, widok od strony zachodniej.
Semafory drogowskazowe z peronów w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe z peronów w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe na torach tranzytowych nr 9 i 11.
Wjazd na tory grup towarowych, po lewej nastawnia "Bł7".
Widok z kładki w kierunku grup towarowych.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony zachodniej.
Głowica rozjazdowa, w oddali nastawnia "Bł7".
Nastawnia dysponująca "Bł".
Nieoddana do eksploatacji, nowa nastawnia. Po prawej obecna nastawnia dysponująca.
Tarcze ostrzegawcze, widok w kierunku zachodnim.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Łap i Czeremchy.
Semafor drogowskazowy przed peronem od strony Ełku.


Część towarowa
Przebudowana głowica dawnego okręgu "Bł1", widok w kierunku stacji.
Przebudowana głowica dawnego okręgu "Bł1", widok w kierunku zachodnim, po prawej bocznica PKP Energetyka.
Przebudowana głowica dawnego okręgu "Bł1", widok w kierunku zachodnim.
Semafory wjazdowe od strony zachodniej.
Semafor wjazdowy od strony Łap przy torze nr 2.
Wyjazd w kierunku Łap, rozjazdy nieczynnego okręgu "Bł11".
Wjazd od strony Łap.
Peron 1 przystanku Białystok Wiadukt oraz wiadukt łącznicy nr 515 nad linią nr 6.
Peron 2 przystanku Białystok Wiadukt oraz tarcza ostrzegawcza od strony Łap.
Tor łącznikowy pomiędzy dawnymi okręgami "Bł11" i "Bł13", w tle tory w kierunku Łap i Starosielc.
Skrzyżowanie toru szlakowego linii nr 32 oraz toru łącznikowego pomiędzy okręgiem Bł11 oraz grupą torów towarowych okręgu Bł13.
Grupa towarowa, wjazd w okręg "Bł13".
Nieczynny semafor wyjazdowy w kierunku Czeremchy (okręg Bł13).
Semafor wjazdowy od strony stacji Białystok Starosielce (łącznica nr 515).
Tarcza ostrzegawcza od strony stacji Białystok Starosielce (łącznica nr 515).
Tarcza ostrzegawcza od strony Czeremchy.
Wjazd od strony Czeremchy.
Wyjazd w kierunku Czeremchy i Starosielc (łącznica nr 515).
Wjazd od strony Czeremchy.
Łuk w kierunku Czeremchy, po lewej tory wyjazdowe.
Wjazd z bocznicy Elektrociepłowni w dawny okręg "Bł13".
Okręg "Bł13", widok w kierunku zachodnim.
Bocznica cementowni.
Grupa torów towarowych, po lewej jedyny użytkowany tor dojazdowy do bocznic.
Tarcze zaporowe i tarcze rozrządowe na końcu grupy torów towarowych, widok w kierunku zachodnim.
Wjazd na grupę torów towarowych "Bł14-Bł13" od strony zachodniej.
Nieczynna nastawnia "Bł14".
Górka rozrządowa, po prawej tory do grupy towarowej i lokomotywowni.
Zjazd z górki rozrządowej, na wprost nastawnia "Bł3".
Widok na górkę rozrządową od strony wschodniej.
Głowica rozjazdowa w nieczynnym okręgu "Bł2".
Nieczynna nastawnia "Bł2".
Grupa torów 115-126, w tle wieża ciśnień.
Semafor wyjazdowy grupowy z torów 115-126 w kierunku zachodnim.
Wjazd na tory nr 105-113 od strony zachodniej.
Nastawnia "Bł3".
Nieczynne semafory wyjazdowe z torów 102-104 w kierunku zachodnim.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku zachodnim, w tle górka rozrządowa.
Grupa torów 105-109, semafory wyjazdowe,
Tory 101-104, widok w kierunku zachodnim.
Tory 101-104, widok w kierunku wschodnim.
Tor do awaryjnego odstawiania wagonów.
Semafory wyjazdowe z torów nr 21-31 w kierunku zachodnim.
Grupa torów 21-31.
Semafory drogowskazowe na torach nr 101-104 w kierunku wschodnim.
Nastawnia "Bł5".
Widok w kierunku wschodnim, semafory drogowskazowe z torów nr 25-31 w kierunku wschodnim.
Wjazd na grupę torów 33 i 101-104 od strony wschodniej.
Semafory drogowskazowe z torów nr 25-31 w kierunku wschodnim.
Tory towarowe grupy kierunkowej.
Tory towarowe, nastawnia "Bł6".
Głowica rozjazdowa w okręgu "Bł5".
Wjazd na grupę torów nr 21-31.
Tory tranzytowe, widok w kierunku wschodnim.