Basznia Polska Siarka

Z Semaforek
Basznia to dawna stacja pośrednia, położona na odcinku pomiędzyem, a Horyńcem. Została ona zamknięta dla potrzeb technicznych. Wcześniej była to stacja węzłowa, gdyż rozpoczynała się tu krótka łącznica do rampy przeładunkowej w Kapliszach. Stacja posiadają 3 tory główne, z których 2 znajdowały się przy dwukrawędziowym peronie.

W ostatnim czasie pojawiły się perspektywy wznowienia wydobycia siatki w okolicznych złożach. Przygotowania do wznowienia objęły też dostęp kolejowy, poprzez budowę rampy przy torze do Kaplisz. Na dawnej stacji wyremontowano też tor nr 6. Do dnia dzisiejszego, w związku z koniecznością uzyskania koncesji, bocznica nie jest użytkowana.

(aktualność: wrzesień 2021 r.)
Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Basznia 1884 - 1971
Smolinka Górna 1971 - 1981
Basznia od 1982
Skrót telegraficzny
ex "Ba"
Współrzędne geograficzne
50.1789121, 23.2498500
Wysokość
225 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 200 m 0,35 m
3
Kanały radiołączności
R6.png LK 101


Schemat bocznicy

Basznia Polska Siarka.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 101 Munina - Hrebenne  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie -
Munina stacja węzłowa (0,000) -
Xsc1n.gif rozjazd początkowy 0,320 91
1np1n.gif Surochów przystanek osobowy 5,274 -
1nbs1n.gif Surochów Euroservice bocznica szlakowa 5,500 -
1nsc1n.gif Bobrówka stacja 13,164 -
1np1n.gif Zagrody przystanek osobowy 16,419 -
1np1n.gif Korzenica przystanek osobowy 18,830 -
1np1n.gif Nowa Grobla przystanek osobowy 24,484 -
1np1n.gif Oleszyce przystanek osobowy 32,765 -
1nsc1n.gif Lubaczów stacja 39,335 -
1np1n.gif Basznia Dolna przystanek osobowy 46,209 -
1np1n.gif Basznia przystanek osobowy 49,530 -
1nbs1n.gif Basznia Polska Siarka bocznica szlakowa 50,817 -
1nsc1n.gif Horyniec-Zdrój stacja węzłowa 57,542 116
1nsr1n.png Dziewięcierz przystanek osobowy 64,483 -
1nsc1n.gif Werchrata stacja węzłowa 71,333 116
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 76,400 -
1np1n.gif Siedliska Tomaszowskie przystanek osobowy 77,672 -
1npox.gif Hrebenne rozjazd końcowy 82,789 69
stacja węzłowa (83,018) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy