Bartoszyce

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bartoszyce to dawna, czterokierunkowa stacja węzłowa, obecnie zdegradowana do roli jedynie ładowni. Niegdyś odjeżdzały stąd pociągi w kierunku Lidzbarka Warmińskiego, Korsz, a także do obecnego Obwodu Kaliningradzkiego - do stacji Bargationowsk oraz Prawdińsk. Duże zmniejszenie znaczenia stacji nastąpiło po wojnie, gdyż rozebrana została linia do Prawdińska, a przewozy pasażerskie międzynarodowe do Bargationowska (dawną magistralą Ełk - Czerniachowsk) nigdy nie były prowadzone. Funkcjonowało natomiast przejście graniczne w ruchu towarowym, prowadzące przez stację w Głomnie i punkty przeładunkowe w jej rejonie. Ostatecznie kres ruchu międzynarodowego i w kierunku Lidzbarka Warmińskiego przyszedł w latach 90. Ostatnie regularne pociągi pasażerskie odjechały ze stacji w kierunku Korsz w 2002 roku i tylko ten kierunek pozostaje czynny w ruchu towarowym.

Stacja w Bartoszycach funkcjonowała jeszcze kilka lat po zawieszeniu ruchu pasażerskiego, po czym została zamknięta dla potrzeb technicznych. O dawnej świetności tego węzła świadczy do dziś układ trzech peronów z pięcioma krawędziami, które połączone są przejściem podziemnym, przebitym także na północno-wschodnią stronę miasta. Stacja posiadała łącznie 6 torów głównych. Tory boczne zlokalizowane są po obu stronach stacji i prowadziły do placów ładunkowych, a także rampy. Stacja obsługiwała dwie bocznice, prowadzące do elewatorów zbożowych, obecnie użytkowane sporadycznie.

Przed zamknięciem ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie, z których jedna zachowała się do dziś. Wszystkie rozjazdy posiadają napęd ręczny.

(aktualność: marzec 2020 r.)
Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Bartenstein 1866 - 1905
Bartenstein (Ostpreussen) 1906 - 1920
Bartenstein 1921 - 1945
Bartoszyce od 1945
Skrót telegraficzny
"Br"
Współrzędne geograficzne
54.2527033, 20.8163989
Wysokość
50 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 b.d. b.d.
3
Peron 2 5 b.d. b.d.
7


Schemat ładowni

Bartoszyce.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Głomna.
Perony, widok od strony Korsz.
Tory stacyjne, widok od strony Korsz.
Nastawnia dysponująca.
Bocznica elewatora.
Wyjazd w kierunku Korsz.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Korsz.
Tor wyciągowy, dawny wyjazd w kierunku Lidzbarka Warmińskiego.
Wjazd od strony Korsz.
Semafor wjazdowy od strony Korsz.
Semafory wyjazdowe w kierunku Głomna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Głomna.
Tory stacyjne, wjazd na tory boczne.
Tory stacyjne, widok od strony Głomna.
Dawna parowozownia.
Wyjazd w kierunku Głomna.
Wjazd od strony Głomna.
Wjazd na bocznicę od strony stacji.
Przejazd kolejowy, widok w kieruku stacji.
Bocznica elewatora od strony Korsz.
Semafor wjazdowy od strony Głomna.