Linia kolejowa nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże

Z Baza kolejowa
(Przekierowano z 95)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Tor 1 za stacją Kraków Mydlniki.
Tor 2 na wysokości wiaduktu nad al. Armii Krajowej.
Tory za wiaduktem nad ul. Radzikowskiego.
Przejazd kolejowy na ul. Władysława Łokietka.
Tarcze przejazdowe od strony Batowic.
Szlak 2,5 km przed Batowicami.
Miejsce po osuwisku z 2010 roku.
Szlak przed stacją Kraków Batowice.
Szlak Raciborowice/Kraków Batowice - Kraków Nowa Huta.
Most nad Dłubnią.
Przejazd kolejowy niedaleko przystanku Kraków Lubocza.
Dawny przystanek osobowy Kraków Lubocza.
Linia w rejonie Nowej Huty, w oddali przystanek Kraków Nowa Huta Północ.
Tor 1 przed skrzyżowaniem z pętlą nawrotową.
Tor 1 przed posterunkiem w Kościelnikach.
Tor nr 2 pomiędzy Nową Hutą a Kościelnikami - północno-wschodni kraniec węzła.
Szlak Kościelniki - Podłęże, wiadukt nad ul. Igołomską.
Most na Wiśle w Podgrabiu.
Nieczynny przystanek osobowy Podgrabie Wisła.
Tor nr 1 pomiędzy Podłężem, a Podgrabiem.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Kraków Mydlniki rozjazd początkowy -0,273 133
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający -0,062 100
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 118
1zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,586 118
2zsc2z.gif Kraków Batowice stacja węzłowa 10,751 8
2zpo2z.gif Dłubnia rozjazd odgałęziający 13,070 607
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 13,150 -
2zp2z.gif Kraków Lubocza przystanek osobowy 17,118 -
2zp2z.gif Kraków Nowa Huta przystanek osobowy 21,100 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 21,471 943
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 21,584 944
2zsc2z.gif stacja techniczna 21,630 940
2zsr2z.png Kraków Nowa Huta Północ przystanek osobowy 22,474 -
2zpo2z.gif Kraków Kościelniki rozjazd odgałęziający 24,597 941
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 24,789 942
2zsc2z.gif posterunek odgałęźny 25,224 941, 942
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 249,15m) 29,511 -
2zsr2z.png Podgrabie Wisła przystanek osobowy 29,777 -
2zpo2zd.gif ex Podgrabie

Podłęże
posterunek odgałęźny
rozjazd odgałęziający
31,389 608
2zsc2z.gif stacja węzłowa 33,233 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 34,316 91

Informacje ogólne

Decyzja o budowie kombinatu metalurgicznego na północny wschód od Krakowa wymusiła konieczność budowy całego systemu linii kolejowych, które zapewniłyby transport materiałów do i z huty, która do dziś jest drugim tego rodzaju zakładem w Polsce. Jako pierwszy uruchomiony został odcinek z Krakowa Batowic do Krakowa Nowej Huty, powstały w 1952 roku. Kolejnym był odcinek z Krakowa Batowic do Krakowa Mydlnik, otwarty rok później. Ostatni uruchomiono odcinek z Krakowa Nowej Huty do Podłęża - 22 października 1955 roku. Po zakończeniu budowy powstała również druga krakowska obwodnica towarowa, wyprowadzająca ruch pociągów całkowicie poza centrum miasta. Początkowo była to linia jednotorowa, z wyjątkiem odcinka Nowa Huta - Podłęże, który dwutorowy był już od czasu budowy. Elektryfikacja krakowskiego węzła kolejowego, następująca od 1959 roku objęła od razu dużą obwodnicę towarową - pierwsze pociągi prowadzone elektrowozami pokonały odcinek od Mydlnik do Nowej Huty już 31 lipca 1959 roku, czyli trzy miesiące po elektryfikacji linii katowickiej. Elektryfikacja dalszej części linii ukończona została 23 grudnia 1961 roku, czyli jeszcze przed oddaniem do użytku sieci trakcyjnej na wschód od Podłęża, co nastąpiło 28 kwietnia 1962 roku.

Kolejne duże zmiany na linii nastąpiły w latach siedemdziesiątych. Oddano wówczas do użytku drugi tor (1979) na odcinku od Mydlnik do Nowej Huty oraz zbudowano połączenie Raciborowice - Dłubnia (łącznica 607), umożliwiające przejazd na linię warszawską bez zmiany czoła pociągu w stacji Kraków Batowice. Podczas przebudowy podejścia do stacji Kraków Mydlniki utworzono posterunek Kraków Bronowice, gdyż tor 1 linii 95 i 100 wyprowadzono wspólnie (jako linia 95) ze tej stacji, a dopiero po przejściu wiaduktem nad linią katowicką rozgałęziały się i biegły w kierunku Łobzowa oraz Batowic.

Linia rozpoczyna się na stacji Kraków Mydlniki, gdzie rozpoczyna się na zachodniej głowicy rozjazdowej tej stacji. Początkowo tory biegną po obu stronach linii 133, aż po 2 kilometrach tor nr 1 przechodzi wiaduktem nad obydwoma torami. Tor ten wykorzystywany jest przez pociągi, kursujące zarówno w kierunku Olszy, jak i Batowic. Za wiaduktem znajdował się niegdyś posterunek Kraków Bronowice. Następnie linia odchodzi ostro na północ, przechodzi pod wiaduktem ul. Opolskiej. W km 4,536 linia przecina przejazd kolejowy na ulicy Łokietka, który jako pierwszy w rejonie Krakowa został wyposażony w tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Dalej linia biegnie w niewielkim wykopie, który stopniowo przechodzi w dość wysoki nasyp. Za wiaduktem nad al. 29 listopada biegnie nad linią 8 i opadając, dochodzi łukiem do stacji Kraków Batowice. Za Batowicami w dość głębokim wykopie osiąga posterunek Dłubnia, gdzie włącza się łącznica z Raciborowic. Dalej biegnie nieco na wschód, gdzie osiąga przystanek Kraków Lubocza (znajduje się tu czynna strażnica przejazdowa). Przed przystankiem do linii dołącza tor z terminalu kontenerowego Spedcont (940) oraz nasyp nieistniejącej linii z Kocmyrzowa. Za Luboczą linia od północnej strony omija kombinat oraz gęstą sieć torów wewnętrznych, po czym dochodzi do okręgu NHA stacji Kraków Nowa Huta. W okręgu tym znajduje się nieużywany peron, natomiast cała stacja posiada 5 rejonów (NHA, NHB, NHC, NHD, NHE). Bezpośredni przejazd z linii 95 możliwy jest tylko do rejonu NHB - pociągi kursujące w pozostałe rejony kierowane są przez "pętlę nawrotową" czyli dwa tory łączące (943 i 944). Za okręgiem NHA tory biegną oddzielnymi śladami (tor 2 okrąża pętlę nawrotową od północy, tor 1 przechodzi wiaduktem poniżej niej) i schodzą się na posterunku Kraków Kościelniki, gdzie łączą się z torami łączącymi nr 941 i 942, umożliwiającymi wjazd w południowe rejony stacji od strony Podłęża. Dalej linia biegnie już po nasypie prosto na południe i po kilku kilometrach osiąga most na Wiśle w Podgrabiu, za którym znajduje się nieczynny przystanek Podgrabie Wisła. Niespełna 2 kilometry za nim znajduje się posterunek odgałęźny Podgrabie, na którym kierunkowo odgałęzia się łącznica do Rudzic. Za nim, również kierunkowo, linia włącza się do stacji końcowej w Podłężu.

Oprócz ruchu towarowego, prowadzony był także ruch pociągów pasażerskich - w latach 60. z Batowic do Podłęża przez Nową Hutę kursowało 6 par pociągów pasażerskich. W 1968 roku otwarty został przystanek osobowy Kraków Lubocza, natomiast w 1977 - Podgrabie Wisła. Powstał także przystanek służbowy Kraków Nowa Huta Północ. W 1989 roku do Nowej Huty docierało 7 par pociągów od strony Krakowa Głównego, natomiast w kierunku Podłęża wyjeżdżało kolejnych 7 par, z których 5 kursowało do Niepołomic. W nocy kursował także pociąg pospieszny relacji Warszawa Główna - Zakopane, prowadzący raz w tygodniu wagony do przewozu samochodów. Pociąg ten omijał Kraków Główny, zatrzymywał się natomiast na stacji w Nowej Hucie. W 1998 roku kursowały już tylko 3 pary pociągów osobowych relacji Kraków Główny - Podłęże i był to ostatni rok kursowania pociągów lokalnych na linii 95. Po 29 maja 1999 roku pozostały już tylko pociągi służbowe, kursujące dookoła z Krakowa Głównego przez Nową Hutę i łącznicę w Rudzicach, lub zmieniające czoło na stacji w Podłężu. Obsługiwane były najczęściej przez EZT serii EN57 lub EN71, w ostatnim okresie również przez drezynę MS29. Sporadycznie zdarzała się także obsługa lokomotywami EU06, ET22 lub nawet ET21 (!) z jednym wagonem typu "ryflak". Pociągi te ostatecznie przestały kursować ze zmianą rozkładu w grudniu 2009 roku.

Niestety, przemiany ustrojowe w Polsce spowodowały znaczne zmniejszenie ruchu pociągów towarowych do Nowej Huty. Spowodowało to, iż linia podupadła na znaczeniu. Już w latach 90. zamknięty dla potrzeb technicznych został posterunek odgałęźny Dłubnia, co spowodowało wyłączenie z użytkowania toru nr 2 na szlaku Kraków Batowice - Dłubnia (od Dłubni do Nowej Huty służy on obecnie przejazdom pociągów z łącznicy od strony Raciborowic). Największym ciosem dla linii było jednak zamknięcie obu torów na szlaku Kraków Mydlniki - Kraków Batowice z powodu podmycia podczas powodzi w 1997 roku. Szlak ten pozostał zamknięty aż do sierpnia 2005 roku, gdy oddano do eksploatacji tor nr 1. W ramach prac nad odbudową wykonano m.in. przebudowę strony parzystej stacji Kraków Batowice, wymianę nawierzchni toru nr 1 oraz (w niewielkim stopniu) nr 2. Dawny posterunek Kraków Bronowice został włączony w rejon stacji Kraków Mydlniki, wymieniono też praktycznie całą sieć trakcyjną. Tor nr 2 pozostał zamknięty (głównie z powodu fatalnego stanu podkładów), około 2007 roku wykonano jedynie jego elektryfikację. W 2010 roku nastąpiło ponowne osunięcie się skarp nasypu (w rejonie wiaduktu nad al. 29 Listopada) i zamknięcie tego szlaku. Ponowne przywrócenie ruchu pociągów nastąpiło w grudniu 2012 roku - do tego czasu wykonano wymianę nawierzchni większości toru nr 2 oraz remont kilku obiektów inżynierskich, a także zabezpieczono osuwiska.

Zły stan infrastruktury kolejowej spowodował powstanie ograniczeń w eksploatacji również na odcinku Kraków Nowa Huta - Podłęże. Kilka lat temu przez pewien czas zamknięte były oba tory szlakowe z powodu awarii wiaduktu w Kościelnikach. W 2010 roku uszkodzony został także nasyp w torze nr 2 do Podgrabia. Wówczas także zamknięto dla potrzeb technicznych posterunek odgałęźny Podgrabie. Nasyp ten naprawiony został na przełomie lat 2011-2012.

Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa (tor nr 2 pomiędzy st. Kraków Batowice a podg Dłubnia nieczynny)
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 0-80 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm

Mapa linii

95.png


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)