Łącznica nr 601 Kraków Przedmieście - Kraków Główny (rozjazd nr 326)

Z Baza kolejowa
(Przekierowano z 601)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na posterunku Kraków Przedmieście.
Pierwsze metry łącznicy.
Odejście od linii nr 8.
Widok w kierunku linii nr 8.
Łącznica na wysokości bocznicy PKP Energetyka.
Miejsce po dawnej bocznicy, po prawej tor do PKP Energetyka.
Wjazd na stację Kraków Towarowy.
Widok na tor łącznicy w obrębie stacji Kraków Towarowy.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Kraków Przedmieście rozjazd początkowy 0,000 8
1zpox.gif Kraków Główny rozjazd końcowy 1,188 118

Informacje ogólne

Jednotorowa łącznica z posterunku Kraków Przedmieście do stacji Kraków Towarowy została oddana do użytku w 1943 roku, jako jeden z element prac nad poprawieniem przepustowości krakowskiego węzła. W założeniu miała umożliwić kierowanie pociągów towarowych z linii katowickiej na warszawską, bez zmiany czoła pociągu na Dworcu Głównym. Jej znaczenie zmniejszyło się w latach 50. powybudowaniu "dużej" obwodnicy, gdyż pociągi towarowe mogły zjeżdżać z linii katowickiej już na stacji Kraków Mydlniki, co jest ważne zwłaszcza obecnie, przy dość gęstym ruchu pasażerskim na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Osobowy. Łącznica została zelektryfikowana w 1960 roku, podczas prac na szlaku Kraków Batowice - Kraków Główny.

Po uszkodzeniu w 1997 roku torów na szlaku Kraków Mydlniki - Kraków Batowice łącznica przejęła ruch towarowy z tej linii. Po naprawie torów w sierpniu 2005 roku straciła ona nieco na znaczeniu, jednak ponowne uszkodzenie torów nastąpiło latem 2010 roku i spowodowało skierowanie kilku par pociągów towarowych na łącznicę. Taki stan utrzymuje się do dziś (marzec 2012), jednak planowany jest ponowny remont tamtego szlaku.

Łącznica rozpoczyna się rozjazdem nr 6 na posterunku odgałęźnym Kraków Przedmieście i przez pierwsze kilkaset metrów biegnie obok dwutorowego szlaku do Krakowa Głównego. Następnie przechodzi w łuk, którym omija od północy bocznicę PKP Energetyka. W tym miejscu znajduje się również semafor wjazdowy na Dworzec Towarowy. Pomiędzy semaforem wjazdowym a głowicą rozjazdową odgałęziała się także bocznica, po której pozostały obecnie tylko podrozjazdnice w torze szlakowym. Po odgałęzieniu znajduje się jeszcze jeden krótki łuk w prawo, za którym łącznica włącza się w układ torowy stacji Kraków Główny Towarowy. Przez stację tą przechodzi torem szóstym i włącza się w linię nr 133 na zachodniej głowicy rozjazdowej.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 50 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)