Linia kolejowa nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice

Z Baza kolejowa
(Przekierowano z 134)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Wyjazd z Długoszyna w kierunku Szczakowej.
Szlak Długoszyn - Sosnowiec Jęzor.
Tory linii 134 i magistrali piaskowej.
Wiadukt linii kolejowej z Doroty do Jęzora.
Łuk w kierunku Długoszyna.
Pomiędzy Jęzorem, a Mysłowicami.
Mosty kolejowe na Przemszy.
Wyjazd z Mysłowic.
koniec linii 134 na stacji w Mysłowicach.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowiec
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Jaworzno Szczakowa stacja węzłowa (0,000) 156, 666, 668,
669, 670, 714, 715
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,220 133
2zpo2z.gif Długoszyn posterunek odgałęźny 2,852 667
2zpo2z.gif rozjazd odgałęźny 2,920 668
2zpo2z.gif Sosnowiec Jęzor rozjazd odgałęziający 6,850 720
2zsc2z.gif stacja węzłowa 7,532 180, 719
2zpox.gif Mysłowice rozjazd końcowy 12,211 138
stacja węzłowa (12,414) 655

Informacje ogólne

Linia kolejowa z Mysłowic do Szczakowej zbudowana została już w 1847 roku jako element linii, prowadzącej do Krakowa. Trzynastego października pojechały nią pierwsze pociągi - była to pierwsza linia kolejowa w Galicji. Tuż za stacją w Mysłowicach, leżącą na terenie zaboru pruskiego znajdował się trójstyk terytoriów zaborców (blisko mostu na Przemszy).

W dwudziestoleciu międzywojennym otwarta została pośrednia stacja w Jęzorze (późniejszy Sosnowiec Jęzor). W 1939 roku linię pokonywało 8 par pociągów osobowych oraz 7 par pospiesznych. Czas przejazdu wahał się przeciętnie od 13 do 15 minut. Jedynie 3 pary pospiesznych pociągów motorowych "MtE", oznaczonych numerami od 401 do 406 pokonywały ten odcinek w czasie od 9 do 10 minut. Wszystkie pociągi pospieszne zatrzymywały się wówczas w Szczakowej i Mysłowicach, zaś w Jęzorze prawie wszystkie pociągi osobowe.

W czasie wojny, w 1942 roku dobudowano i uruchomiono drugi tor na linii. Intensywna rozbudowa stacji Jaworzno Szczakowa spowodowała również powstanie posterunku odgałęźnego Długoszyn, gdzie rozpoczynają się łącznice - w część towarową tej stacji, oraz druga - do Maczek.

Wraz z nadchodzącym frontem wschodnim linia została przekuta na tor szeroki, dla usprawnienia transportów wojskowych. Jeszcze w 1947 roku wykazywana jest jako szerokotorowa i kursuje po niej 7 par pociągów osobowych z czasem przejazdu ok. 25-27 minut. Kursowała także jedna para pociągów, przeznaczonych wyłącznie dla wojsk radzieckich. Pociąg ten nie zatrzymywał się w Szczakowej.

Po pewnym czasie sytuacja wróciła jednak do normy, a linię znów przekuto na rozstaw 1435 mm. Znaczenie linii szybko rosło dzięki wzrastającemu ruchowi towarowemu. Powojenny rozwój Kolei Piaskowych przyczynił się do tego, że stacja Sosnowiec Jęzor stała się węzłową - wykonano na niej połączenie ze stacją Jęzor Centralny. Wzdłuż szlaku do Długoszyna zbudowano drugą parę torów "piaskowych", biegnącą do stacji Szczakowa Północ.

Już 14 maja 1959 roku pojechały nią pierwsze pociągi elektryczne. W latach sześćdziesiątych kursowało tędy kilkanaście par pociągów osobowych, w tym kilka dalekobieżnych, jak na przykład Kraków - Jelenia Góra. Pociągi osobowe pokonywały ten odcinek w 10-11 minut. Duży ruch pociągów spowodował konieczność wyposażenia linii w samoczynną blokadę liniową - najpierw jednokierunkową, potem dwukierunkową. Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł jeszcze budowę linii kolejowej z Doroty do Brzezinki. Linię tą, poprowadzoną wiaduktem ponad torami piaskowymi i linią 134, oddano do użytku w grudniu 1987 roku. Przez stację Sosnowiec Jęzor przechodzi ona własną grupą torów, z połączeniem jednym torem stacyjnym z linią 134.

Lata dziewięćdziesiąte to początek stopniowej degradacji linii, choć czas jazdy wydłużył się tylko do 15 minut (w 1999 roku). Stopniowo ograniczano postoje pociągów na stacji Sosnowiec Jęzor, by od rozkładu 2002/2003 zawiesić je całkowicie, pozostawiając jedynie postój dla wymiany dyżurnych ruchu na porannej zmianie.

Stan techniczny linii pogarsza się niestety z roku na rok. Brak bieżącego utrzymania i napraw torów spowodował ograniczenie prędkości z rozkładowych 80 km/h. Początkowo prędkość spadła do 50, a obecnie do zaledwie 30 km/h na odcinku od Długoszyna do Mysłowic. Do dziś na odcinku tym zachował się o budowie klasycznej (stykowej). Powodem ograniczeń są również szkody górnicze, występujące w rejonie Jęzora. Jedynie tor od stacji w Szczakowej do posterunku Długoszyn jest w dość dobrym stanie i pociągi mogą pokonywać go z prędkością 100 km/h. Planowana modernizacja linii obejmuje jedynie fragment linii i kończy się tuż za semaforami wjazdowymi stacji Sosnowiec Jęzor. Dziś jednak, w 2011 roku, pociąg na pokonanie całej linii bez zatrzymania potrzebuje aż 25 minut, co jest kompromitacją w skali Europy - zwłaszcza, że odcinek ten należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego.

Charakterystyka techniczna

  • dwutorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 80-100 km/h, rzeczywista 30-100 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)