Życzyn

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Życzyn jest ostatnią stacją pośrednią, położoną na dwutorowym odcinku Pilawa – Dęblin. Przed modernizacją znajdowały się tutaj 4 tory główne, a dwa z nich (główne zasadnicze) biegły przy dwukrawędziowym peronie wyspowym, połączonym przejściem w poziomie szyn z budynkiem dworca. Przy torze nr 3 znajdował się również peron jednokrawędziowy. Uzupełnieniem układu torowego był szereg torów bocznych, prowadzących do placu ładunkowego oraz bocznica do jednostki wojskowej. Stacja posiadała dwa, pełne przejścia rozjazdowe w układzie krzyżowym. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnię „Żc”, która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Stwierdzenia końca pociągów, wjeżdżających od strony Sobolewa, dokonywano przy pomocy urządzeń TVU. Ciekawostką jest, iż na stacji zachowały się czterokomorowe sygnalizatory powtarzające, niemniej wyświetlane obrazy sygnałowe były już znormalizowane.

W ramach modernizacji odcinka Pilawa - Dęblin dokonano przebudowy układu torowego stacji. Zlikwidowano tor nr 4, a przejścia rozjazdowe zostały przebudowane na pojedyncze. Nowe rozjazdy umożliwiają jazdę po kierunkach zwrotnych z prędkością do 60 km/h. Zachowano układ torów bocznych, umożliwiających obsługę jednostki wojskowej. Zachowano dotychczasowy układ peronów, które przebudowano i podwyższono, a na peronie 2 zabudowano wiatę ciągłą. Zachowano także przejście w poziomie szyn do peronu 2, które wyposażono w rogatki. Zbudowano nową nastawnię naprzeciwko istniejącej, którą wyposażono w urządzenia komputerowe. Dotychczasowa nastawnia została wyburzona. Ze względu na położenie stacji oraz podejść do niej w łukach, zabudowano dodatkowe semafory obsługiwane. Nowy układ torowy zapewnia możliwość osiągnięcia prędkości 160 km/h, co wymagało korekty układu geometrycznego w łuku od strony Sobolewa.

Tuż za stacją znajduje się granica województw: mazowieckiego i lubelskiego.

(aktualność: listopad 2011 r.)
Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Życzyn 1876 - 1915
Zyczyn 1915 - 1918
Życzyn 1918 - 1939
Zyczyn 1939 - 1944
Życzyn od 1944
Skrót telegraficzny
"Żc"
Współrzędne geograficzne
51.6503035, 21.7615805
Wysokość
149 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 148 m 0,76 m
Peron 2 1 200 m 0,76 m
2

Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2011)

Zyczyn.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Przejście do peronu.
Widok w kierunku Sobolewa, peron 1.
Widok na peron 2.
Peron 2.
Widok z peronu, semafory wyjazdowe w kierunku Dęblina.
Peron 2, widok w kierunku
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok z wiaduktu w kierunku Sobolewa.
Widok z wiaduktu na perony.
Łuk w stacji - podczas modernizacji dokonano korekty układu, przesuwając tory z lewej na prawą stronę, na zewnątrz łuku.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sobolewa.
Głowica rozjazdowa, widok od strony stacji.
Głowica rozjazdowa od strony Sobolewa.
Wyjazd w kierunku Sobolewa.
Wyjazd w kierunku Sobolewa.
Semafory drogowskazowe od strony Sobolewa.
Łuk wjazdowy od strony Sobolewa.
Łuk wyjazdowy w kierunku Sobolewa.
Semafory wyjazdowe grupowe w kierunku Sobolewa.
Semafory wjazdowe od strony Sobolewa.
Wjazd na tory 3, 5, 7.
Wjazd z bocznicy od strony Dęblina.
Wjazd od strony Dęblina.
Widok w kierunku Dęblina.
Początek bocznicy jednostki wojskowej.
Bocznica jednostki, widok w kierunku stacji.
Przejazd na bocznicy.
Bocznica jednostki wojskowej.
Semafory drogowskazowe od strony Dęblina.
Łuk wjazdowy od strony Dęblina.
Łuk wyjazdowy w kierunku Dęblina.
Łuk pomiędzy semaforami wjazdowymi a stacją, widok w kierunku stacji.
Semafory wyjazdowe grupowe w kierunku Dęblina.
Semafory wjazdowe od strony Dęblina.