Świebodzice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Świebodzice to stacja końcowa pierwszego zbudowanego odcinka obecnej linii nr 274. Kolej dotarła tu z Wrocławia w 1842, zaledwie kilka miesięcy po zbudowaniu pierwszej na ziemiach polskich linii do Oławy. Pierwszy dworzec znajdował się w prostym przedłużeniu szlaku z Jaworzyny Śląskiej, jednak już 11 lat później chęć przedłużenia linii w kierunku Wałbrzycha wymusiła budowę nowego dworca, który znalazł się pomiędzy dwoma ostrymi łukami. Połączenie ze starym dworcem zrealizowano poprzez tor manewrowy z rejonu peronów. Takie usytuowanie dworca wymusiło ograniczenie prędkości w jego rejonie do 40 km/h. Stacja posiadała zaledwie 3 tory główne, z których dwa znajdowały się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Na wysokości peronów znajdowały się także 3 tory boczne, zaś w kierunku Wałbrzycha wychodziła bocznica. Kilka torów bocznych odgałęziało się także od toru nr 1 w środkowej części stacji, jednak zostały już rozebrane. Ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie: "Sw" oraz "Sw1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Przez szereg lat ruch na stacji prowadzony był jednak wyłącznie przy pomocy sygnałów zastępczych - miało to związek z licznymi kradzieżami urządzeń SRK. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 2013 roku, gdy w rejonie nastawni wykonawczej przebudowano urządzenia SRK na kluczowe, a także uruchomiono przebiegi pociągowe na sygnały zezwalające.

Większa przebudowa stacji nastąpiła dopiero w latach 2018-2019, kiedy zdecydowano się na kompleksowe prace o charakterze modernizacji. Układ torowy ograniczony został do 3 torów głównych - dwóch zasadniczych i jednego dodatkowego. Tor główny dodatkowy zabezpieczono żeberkami - ochronnym oraz krótkim wyciągowym. Od strony Jaworzyny Śląskiej zabudowano trapezowe przejście rozjazdowe, które zostało przesunięte za pierwszy z łuków o małym promieniu. Od strony Szczawienka zlokalizowano tylko przejście półtrapezowe. Całkowitej przebudowie uległy perony - wybudowano dwa nowe, jednokrawędziowe. Peron przy torze nr 2 zlokalizowano na międzytorzu 2-4 i połączono przejściem w poziomie z budynkiem dworca. Zlikwidowano wszystkie pozostałe tory boczne i wjazd na stary dworzec. Wybudowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zlokalizowane w dotychczasowej nastawni dysponującej. Nastawnia obsługuje także rogatki na dwóch przejazdach kolejowych.

(aktualność: lipiec 2019 r.)
Rok budowy
1842
Nazwa Lata obowiązywania
Freiburg i. Schlesien 1844 - 1900
Freiburg (Schlesien) 1901 - 1945
Świebodzice od 1945
Skrót telegraficzny
"Sw"
Współrzędne geograficzne
50.86138, 16.3354978
Wysokość
279 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 300 m 0,76 m
Peron 2 2 300 m 0,76 m


Schemat stacji

Swiebodzice.png

Schemat archiwalny (2011)

Swiebodzice.jpg

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Szczawienka.
Perony, wiata na peronie 2.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku Jaworzyny Śląskiej.
Perony, widok od strony Szczawienka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Szczawienka.
Tor wyciągowy i głowica rozjazdowa, dawna nastawnia wykonawcza.
Łuk w kierunku Szczawienka.
Wjazd od strony Szczawienka.
Przejazd od strony Szczawienka.
Przejście pomiędzy peronami.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jaworzyny, nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Jaworzyny.
Wjazd na tory stacyjne.
Łuk w kierunku Jaworzyny, połączenie torów nr 2 i 4.
Łuk w kierunku Jaworzyny.
Wyjazd w kierunku Jaworzyny.
Wieża ciśnień.
Przejazd kolejowy od strony Jaworzyny.
Trapezowe przejście rozjazdowe.
Widok z przejazdu w kierunku stacji.

Galeria zdjęć

Wjazd od strony Jaworzyny Śląskiej.
Nastawnia dysponująca.
Wyjazd w kierunku Jaworzyny Śląskiej.
Perony.
Dworzec, widok od strony torów.
Łuk w kierunku Wałbrzycha.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wałbrzycha.
Wyjazd w kierunku Wałbrzycha.
Wjazd od strony Wałbrzycha.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Wałbrzycha.
Bocznica.
Semafor wjazdowy od strony Wałbrzycha.
Wjazd na stary dworzec.
Wyjazd w kierunku Jaworzyny.