Świdnica Przedmieście

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Świdnica Przedmieście jest stacją pośrednią, na której linia kolejowa z kierunku Wrocławia przechodzi w łącznicę, kończącą się kilka kilometrów dalej na stacji Świdnica Miasto. Niestety, swoje najlepsze czasy ma ona już za sobą - obecnie jej główna rola to obsługa bocznic stacyjnych oraz szlakowych - pociągi dojeżdżają bowiem najwyżej do cukrowni w Pszennie - dalej w kierunku Sobótki linia jest nieprzejezdna. Stacja posiada 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach - ruch pasażerski nie odbywa się tutaj od 2000 roku. W przeszłości była to stacja węzłowa, gdyż kończąca się tutaj linia nr 285 biegła dalej - w kierunku Świdnicy Kraszowic, a także dalej - do Jedliny Zdroju. Na tym odcinku ruch pasażerski zawieszono został na początku lat dziewięćdziesiątych. Stacja obsługuje m.in. bocznice do Fabryki Wagonów, znajdującej się na wschód od obecnego układu torowego, a także ładowni kruszywa. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "SP" (dawna "SP2"), która posiada urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Nastawnia obsługuje rogatki na 2 przejazdach kolejowych. Od strony Sobótki znajdują się natomiast ruiny dawnej nastawni "SP1" - urządzenia w jej rejonie posiadają napędy ręczne, natomiast sygnalizatory pozostają unieruchomione i częściowo zdewastowane.


(aktualność: styczeń 2016r.)
Rok budowy
1888
Nazwa Lata obowiązywania
Schweidnitz Niederstadt 1888 - 1945
Świdnica Północna 1945
Świdnica Dolne Miasto 1945
Świdnica 1946 - 1948
Świdnica Przedmieście od 1949


Schemat stacji

Świdnica Przedmieście.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Świdnicy Miasta.
Wjazd na bocznicę.
Wyjazd w kierunku Świdnicy Miasta.
Wjazd od strony Świdnicy Miasta.
Wjazd od strony Świdnicy Miasta.
Nastawnia dysponująca.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafor wjazdowy od strony Świdnicy Miasta.
Wjazd na część towarową.
Semafory drogowskazowe w kierunku Świdnicy Miasta.
Magazyn towarowy.
Semafory wyjazowe w kierunku Sobótki.
Bocznica Fabryki Wagonów Świdnica.
Ruina nastawni wykonawczej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Sobótki.
Wjazd od strony Sobótki.
Obrotnica.
Dawna parowozownia.
Wjazd na bocznicę Osadkowski S.A.
Wiadukt nad ul. Mikołaja Kopernika.
Bocznica Osadkowski S.A.
Szlak w kierunku Sobótki.
Rozjazd bocznicy Osadkowski S.A., widok od strony Sobótki.
Semafor wjazdowy od strony Sobótki.