Łuków

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Łuków jest jedną z najważniejszych stacji węzłowych na wschodnim odcinku magistrali E 20. Od zachodu spotykają się tu trzy dwutorowe linie, w tym magistrale E 20 i C-E 20. Trzecią linią jest linia kolejowa z Dęblina, stanowiąca zasadniczo jedyne zelektryfikowane połączenie Lublina z miastami na północy województwa. Wszystkie linie schodzą się w dwutorowy szlak w kierunku granicy (Terespol). Ponadto we wschodniej głowicy rozjazdowej odgałęzia się jednotorowa, niezelektryfikowana linia do Lublina, pełniąca od czerwca 2017 roku funkcję podstawowej trasy objazdowej do tego miasta, po zamknięciu dla modernizacji odcinka Dęblin - Lublin. Uzupełnieniem linii kolejowych w obrębie stacji jest jednotorowa, zelektryfikowana łącznica E 20 z C-E 20, pozwalająca jechać bez zmiany czoła z Pilawy do Siedlec i odwrotnie.

Stacja w Łukowie została kompleksowo zmodernizowana w latach 2014-2015. Po modernizacji i "odchudzeniu" układu torowego posiada 9 torów głównych, z których 4 (główne zasadnicze) znajdują się przy wysokich, dwukrawędziowych peronach. Z 9 torów głównych, 7 posiada nominalną długość ponad 750 metrów. Uzupełnieniem układu torowego jest kilka torów bocznych, prowadzących m.in. do rampy ładunkowej oraz zaplecza technicznego przy LCS. Stacja jest bowiem siedzibą Lokalnego Centrum Sterowania, które prowadzi ruch na odcinku od Siedlec do posterunku odgałęźnego Sokule. Formalnie w obręb stacji włączono również posterunki odgałęźne Trzaskoniec i Poważe, które wcześniej przy pomocy urządzeń przekaźnikowych były sterowane z Łukowa jako osobne posterunki odgałęźne. Na stacji znajdują się również 3 posterunki dróżnika (3 przejazdy kat. A) oraz jeden przejazd kategorii B (na łącznicy nr 523). We wschodniej głowicy rozjazdowej odgałęzia się natomiast bocznica lubelskiego oddziału Przewozów Regionalnych, gdzie utrzymywane są zespoły trakcyjne jeżdżące na terenie województwa.

Poniżej przedstawiono zdjęcia stacji Łuków, wykonane w październiku 2017 roku. Archiwalne zdjęcia (przed wymiana urządzeń sterowania) posterunku odgałęźnego Trzaskoniec można zobaczyć tutaj, natomiast posterunku Poważe - tutaj.

(aktualność: październik 2017r.)
Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Łuków 1866 - 1915
Lukow 1915 - 1918
Łuków 1866 - 1939
Lukow 1939 - 1944
Łuków od 1944
Skrót telegraficzny
"Łk"
Współrzędne geograficzne
51.9408459, 22.3923414
Wysokość
163 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 402 m 0,76 m
3
Peron 2 2 402 m 0,76 m
4
Kanały radiołączności
R1.png LK 30
R3.png LK 26
R4.png LK 12
R7.png LK 2, LK 523


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Część stacyjna
Dworzec.
Perony, widok od strony Międzyrzeca.
Perony, widok z kładki.
Dworzec, widok od strony torów.
Tory boczne, widok od strony Siedlec.
Tory boczne, wyjazd w kierunku Międzyrzeca.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Międzyrzeca.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Międzyrzeca.
Wyjazd w kierunku Międzyrzeca.
Tor do awaryjnego odstawiania wagonów.
Odgałęzienie linii nr 30.
Widok na zaplecze Przewozów Regionalnych.
Wyjazd z zaplecza w kierunku stacji.
Tory 90-94.
Widok w kierunku zaplecza.
Perony p.o. Łuków Zapowiednik.
Wyjazd w kierunku Międzyrzeca.
Perony, widok od strony Międzyrzeca.
Semafor wjazdowy od strony Radzynia Podlaskiego.
Tarcza ostrzegawcza od strony Radzynia Podlaskiego.
Przejście do peronu na p.o. Łuków Zapowiednik.
Rampa przy torze nr 7.
Tory stacyjne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Międzyrzeca i Radzynia.
Bocznica.
Przejazd przez tor bocznicy. Dawniej w tym miejscu znajdowały się nietypowe, obrotowe rogatki.
Tor boczny nr 7.
Magazyn towarowy.
Dworzec, widok od podjazdu.
Budynek LCS Łuków.
Dawna nastawnia "ŁKm1".
Przejazd kolejowy.
Wyjazd w kierunku Siedlec.
Semafory drogowskazowe od strony Siedlec.
Wyjazd w kierunku Siedlec, Pilawy i Dęblina.
Wjazd od strony Siedlec, Pilawy i Dęblina.
Strażnica przejazdowa.
Wjazd od strony Dęblina.
Przejazd kolejowy w ciągu linii nr 12 i 26.
Łuk w kierunku Dęblina.
Wyjazd w kierunku Pilawy. W oddali dawny podg Poważe.
Wjazd od strony Pilawy i Dęblina.
Przejazd kolejowy.
Tory żeberkowe na stacji.
Głowica rozjazdowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Siedlec, Dęblina i Pilawy.
Rejon dawnego podg Trzaskoniec
Przejście rozjazdowe, wyjazd w kierunku Dziewuli.
Wjazd od strony stacji.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dziewuli.
Wjazd od strony Dziewuli.
Szlak w kierunku Dziewuli.
Semafory wjazdowe od strony Dziewuli.