Zgorzelec

Z Semaforek
Zgorzelec to stacja węzłowa, której modernizacja w ramach przebudowy magistrali E30 zakończyła się w 2009 roku. Stacja składa się ona z dwóch części: węglinieckiej oraz lubańskiej, które łączą się od strony Görlitz. Podczas modernizacji przebudowana została część węgliniecka - dozwolona prędkość wynosi do 90 km/h na wjeździe oraz 60 km/h na stacji i wyjeździe w kierunku granicy, która znajduje się na Nysie Łużyckiej - linia kolejowa przekracza ją po zmodernizowanym w drugiej dekadzie XXI wieku moście. W ramach modernizacji stacji wykonano również nowe perony po stronie węglinieckiej oraz wymieniono całość urządzeń sterujących z mechanicznych scentralizowanych na komputerowe. W sumie stacja posiada tylko 2 tory główne po stronie węglinieckiej oraz 3 tory główne po stronie lubańskiej. Część ładunkowa zlokalizowana jest po stronie lubańskiej i stanowi ją kilka torów, prowadzących do rampy i placu ładunkowego.

Przebudowa objęła również włączenie do sterowania rozjazdów na dawnych posterunkach Zgorzelec Miasto oraz Krysin. Dzięki temu umożliwiono wznowienie ruchu pociągów pasażerskich pomiędzy Zgorzelcem a Lubaniem Śląskim - wcześniej podg Krysin był zamknięty, a ruch pociągów prowadzony był pomiędzy Zgorzelcem Miasto, a Jerzmankami, po łącznicy nr 778. Modernizacja przyniosła włączenie łącznicy nr 778 w granice stacji. Obecnie całym ruchem pociągów na stacji steruje się z Lokalnego Centrum Sterowania w Węglińcu - w Zgorzelcu działa jedynie strażnica przejazdowa, która powstała w miejscu dawnej nastawni wykonawczej "Zg2". LCS Węgliniec posiada urządzenia komputerowe, a na stacji w Zgorzelcu zbudowany został także budynek nowej nastawni, który pomieścił urządzenia komputerowe z tej stacji - znajduje się ona od strony Görlitz. Pomiędzy grupami torów znajduje się budynek stacyjny.

W 2019 roku oddano do użytku zmodernizowany budynek dworca. Wyremontowano również niewielką część peronu przy torze nr 4.

W latach 2017-2019 zrealizowana została elektryfikacja linii kolejowej nr 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec oraz 274 od stacji Zgorzelec do granicy państwa. W ramach prac zelektryfikowano jedynie 2 tory główne zasadnicze po stronie węglinieckiej, natomiast elektryfikacja kolejnych torów stacyjnych zaplanowana jest w późniejszym terminie. Uruchomienie pociągów prowadzonych trakcją elektryczną nastąpiło w grudniu 2019 roku.


(aktualność: lipiec 2020 r.)
Rok budowy
1846
Nazwa Lata obowiązywania
Moys 1846 - 1900
Moys bei Görlitz 1901 - 1930
Görlitz-Moys 1931 - 1945
Zgorzelec Ujazd 1945 - 1957
Zgorzelec od 1958
Rok budowy
b.d.
Zgorzelec Miasto od 1948
Rok budowy
b.d.
Krysin od 1945
Skrót telegraficzny
"Zg"
Współrzędne geograficzne
51.1438024, 15.0074012
Wysokość
217 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 300 m 0,55 m
Peron 2 2 300 m 0,55 m
Peron 3 4 200 m 0,25 m
Peron 4 6 200 m 0,25 m


Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć archiwalnych

stacja Zgorzelec i rejon dawnego posterunku odgałęźnego Zgorzelec Miasto

rejon dawnego posterunku odgałęźnego Krysin - zdjęcia z 2009 roku

Galeria zdjęć archiwalnych

Tory stacyjne


Rejon dawnego posterunku odgałęźnego Zgorzelec Miasto


Linia kolejowa nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Xpo2z.gif początek linii 0,000 -
2zbs2z.gif Wrocław Świebodzki DOLKOM bocznica szlakowa 0,388 -
2zpo2z.gif Wrocław Świebodzki posterunek odgałęźny i ładownia 1,563 757, 760
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 1,623 761
2zp2z.gif Wrocław Grabiszyn przystanek osobowy 3,406 -
2zsc2z.gif Wrocław Zachodni stacja węzłowa 5,201 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 6,354 751
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 8,000 -
2zp2z.gif Mokronos Górny przystanek osobowy 8,404 -
2zpo2z.gif Smolec posterunek odgałęźny i p.o. 10,460 -
2zp2z.gif Sadowice Wrocławskie przystanek osobowy 14,786 -
2zsc2z.gif Kąty Wrocławskie stacja 20,365 -
2zpo2z.gif Mietków posterunek odgałęźny 28,733 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 28,734 970
2zp2z.gif Mietków przystanek osobowy 29,610 -
2zsc2z.gif Imbramowice stacja 35,848 -
2z1bs1x2z.gif Electrolux Polska bocznica szlakowa 41,025 -
2zsc2z.gif Żarów stacja 42,612 -
2zsc2z.gif Jaworzyna Śląska stacja węzłowa 48,135 137
2zsc2z.gif Świebodzice stacja 57,541 -
2zpo2z.gif Wałbrzych Szczawienko rozjazd odgałęziający 65,554 869
2zsc2z.gif stacja węzłowa 65,930 -
2zsc2z.gif Wałbrzych Miasto stacja 69,806 -
2zp2z.gif Wałbrzych Centrum przystanek osobowy 71,450 -
2z1bs1x2z.gif Eko Carbo bocznica szlakowa 72,500 -
2zsc2z.gif Wałbrzych Fabryczny stacja 74,566 -
2zsc2z.gif Wałbrzych Główny stacja węzłowa 78,912 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 79,350 286
2ztlr2z.gif Tunel rozebrany (309 m) tunel 81,6 -
2zpo2z.gif Boguszów-Gorce Wschód rozjazd odgałęziający 83,568 291
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny i p.o. 83,870 -
2zsc2z.gif Boguszów-Gorce stacja 85,513 -
2zsc2z.gif Boguszów-Gorce Zachód stacja węzłowa 88,352 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 88,693 976
2zp2z.gif Witków Śląski przystanek osobowy 92,892 -
2zsc2z.gif Sędzisław stacja węzłowa 98,843 298
2zsc2z.gif Marciszów stacja węzłowa 105,182 -
2zsc2z.gif rozjazd odgałęziający 105,421 776
2zp2z.gif Ciechanowice przystanek osobowy 107,877 -
2zsc2z.gif Janowice Wielkie stacja 113,580 -
2zp2z.gif Trzcińsko przystanek osobowy 117,000 -
Tlbardo.gif Tunel (293 m) początek tunelu 118,548 -
koniec tunelu 118,841
2zsc2z.gif Wojanów stacja 120,753 -
2zsc1z.gif Jelenia Góra stacja węzłowa 125,808 283, 308
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 126,169 311
1zp1z.gif Jelenia Góra Zabobrze przystanek osobowy 127,125 -
1zsn1z.gif Dębowa Góra rozejście torów 129,320 -
1z1rsc1z1r.gif Rybnica mijanka i p.o. 136,333 -
1z1rsc1z1r.gif Stara Kamienica stacja 142,062 -
1z1rp1z1r.png Kwieciszowice przystanek osobowy 146,722 -
1z1rbs1z1r.gif Kopalnia Bazaltu bocznica szlakowa 147,600 -
1z1rsc1z1r.gif Rębiszów stacja 151,844 -
1z1rp1z1r.png Młyńsko przystanek osobowy 157,432 -
1z1rsc1z1r.gif Gryfów Śląski stacja węzłowa 163,412 317
1z1rp1z1r.png Ubocze przystanek osobowy 165,963 -
1z1rp1z1r.png Olszyna Lubańska przystanek osobowy 169,720 -
1z1rpo1z1r.gif Lubań Śląski rozjazd odgałęziający 176,729 279
1z1rsc1z1r.gif stacja węzłowa 177,790 -
1z1rpo1n1r.gif rozjazd odgałęziający 178,085 337
1n1rbs1n1r.gif Lubań Księginki I bocznica szlakowa 180,457 -
1n1rsn1n1r.gif Zaręba ładownia i p.o. 184,037 -
1n1rp1n1r.png Batowice Lubańskie przystanek osobowy 188,530 -
1n1rsn1n1r.gif Mikułowa ładownia i p.o. 191,850 -
1n1rsn1n1r.gif rozjazd odgałęziający 192,141 290
1n1rpo1n1r.gif Studniska posterunek odgałęźny 192,999 -
1n1rpo1n1r.gif rozjazd odgałęziający 193,169 779
1n1rsc1n1r.gif Jerzmanki stacja 197,383 -
2ngp1n1r.gif Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 199,500 -
1n1rpo1n1r.gif Krysin

Zgorzelec
rozjazd odgałęziający 199,773 778
1n1rsc2n.gif stacja węzłowa 201,433 -
2npo2z.png rozjazd odgałęziający 202,034 278
2zgp2n.png Granica Państwa punkt graniczny 202,455 493
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 278 Węgliniec - Zgorzelec  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Węgliniec stacja węzłowa (0,000) 279, 295, 975
Xpo2z.gif rozjazd początkowy 0,386 282
2zpo2z.gif Pieńsk posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. 13,980 -
2zpo2z.gif Pieńsk POZBRUK posterunek bocznicowy 15,565 -
2zp2z.gif Lasów przystanek osobowy 16,381 -
2zpo2z.gif Jędrzychowice posterunek odgałęźny, ładownia i p.o. 22,421 -
2zp2z.gif Zgorzelec Miasto przystanek osobowy 24,555 -
2zpo2z.gif Zgorzelec rozjazd odgałęziający 25,229 778
2zsc2z.gif stacja węzłowa 26,532 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 27,130 274
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 778 Zgorzelec (rozjazd nr 1 - rozjazd nr 11)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Xpo1n.gif Zgorzelec ex Zgorzelec Miasto rozjazd początkowy -0,012 278
1npox.gif ex Krysin rozjazd końcowy 1,163 274
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy