Zgierz

Z Semaforek
Zgierz to stacja węzłowa, położona na północnym skraju łódzkiego węzła. Zbiegają się tutaj dwie jednotorowe linie, prowadzące z kierunku Kutna i Łowicza. Na stacji przechodzą w dwutorową linię, biegnącą dalej do stacji Łódź Kaliska oraz jednotorowy szlak do stacji Łódź Widzew. Wszystkie cztery kierunki są obecnie czynne w ruchu pasażerskim, choć okresowo był on zredukowany wyłącznie do kierunków Łódź Kaliska i Kutno. Przed modernizacją stacja posiadała 6 torów głównych, z których trzy znajdowały się przy peronach. Z trzech torów towarowych czynny był tylko jeden - pozostałe były zamknięte dla ruchu. Obsługa podróżnych odbywała się z dwóch peronów - jednokrawędziowego przy budynku dworca oraz dwukrawędziowego wyspowego. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "Zg" oraz "Zg1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni dysponującej obsługiwane były rogatki na przejeździe kolejowym. Na stacji znajdowało się również kilka bocznic, w tym tor do bazy PKP Energetyka.

W 2011 roku zakończono remont budynku dworca. Pod koniec tego roku oddano także do eksploatacji wyremontowaną linię w kierunku Łowicza. Remont przeszła również linia w kierunku Łodzi Widzewa, otwarta ponownie dla regularnego ruchu pasażerskiego w 2014 roku.

W 2021 roku zakończyła się natomiast, trwająca od 2019 roku, przebudowa układu torowo-peronowego. W ramach prac zachowano dotychczasową liczbę 6 torów głównych. Wykonano natomiast całkowicie nowy układ peronów, budując aż 3 perony z 5 krawędziami. Komunikację pomiędzy peronami zapewnia nowe przejście podziemne, które prowadzi również do wschodniej części miejscowości. Przebudowano obie głowice rozjazdowe, które dla niektórych przebiegów zapewniają możliwość jazdy w kierunku zwrotnym z prędkością do 80 km/h. Zlikwidowane zostały nieużywane tory boczne. Pozostawiono rozjazdy krzyżowe podwójne, jednak ze względu na ich zabudowę na podrozjazdnicach strunobetonowych możliwa jest jazda przez stację z prędkością do 120 km/h. Sterowanie ruchem odbywa się z nastawni od strony Łodzi Kaliskiej przy pomocy urządzeń komputerowych. Nastawnia obsługuje też rogatki na przejeździe oraz stację Łódź Żabieniec.

(aktualność: sierpień 2021 r.)
Rok budowy
1902
Nazwa Lata obowiązywania
Zgierz 1902 - 1942
Görnau 1943 - 1945
Zgierz od 1945
Skrót telegraficzny
"Zg"
Współrzędne geograficzne
51.8486237, 19.4260953
Wysokość
202 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 7 300 m 0,76 m
Peron 2 5 300 m 0,76 m
3
Peron 3 1 300 m 0,76 m
4
Kanały radiołączności
R1.png LK 15, LK 16
R4.png LK 15, LK 16


Schemat stacji

Zgierz new.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2012)

Zgierz.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 15 Bednary - Łódź Kaliska  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Bednary rozjazd początkowy -0,693 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zpo1z.gif Łowicz Główny rozjazd odgałęziający 4,823 533
1zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 6,124 11
1zsc1z.gif Łowicz Przedmieście rozjazd odgałęziający 8,640 532
1zpo1z.gif stacja węzłowa 8,840 531
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 11,600 -
1zp1z.gif Grudze przystanek osobowy 14,962 -
1zsc1z.gif Domaniewice stacja 21,435 -
1zp1z.gif Domaniewice Centrum przystanek osobowy 23,681 -
1zp1z.gif Kamień Łowicki przystanek osobowy 27,400 -
1zsc1z.gif Głowno stacja 32,300 -
1zp1zd.png Bratoszewice przystanek osobowy 37,273
36,847
-
1zsc1z.gif Stryków stacja 42,270 -
1zp1z.gif Swędów przystanek osobowy 46,275 -
1zsc1z.gif Glinnik mijanka i p.o. 50,327 -
1zp1z.gif Glinnik Wieś przystanek osobowy 51,480 -
1zp1z.gif Smardzew przystanek osobowy 53,343 -
1zsc2z.gif Zgierz stacja węzłowa 57,405 16
2zp2z.gif Łódź Radogoszcz Zachód przystanek osobowy 60,745 -
2zsc2z.gif Łódź Żabieniec stacja 64,071 -
2zpo2z.gif Łódź Kaliska rozjazd odgałęziający 67,974 25
2zsc2z.gif stacja węzłowa 68,285 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 68,787 14
2zpox.gif rozjazd końcowy 68,832 14
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew - Kutno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo1z.gif Łódź Widzew rozjazd początkowy -0,643 17
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 540, 541
1zp1z.gif Łódź Stoki przystanek osobowy 2,760 -
1zp1z.gif Łódź Uniwersytet przystanek osobowy 4,134 -
1zsc1z.gif Łódź Marysin mijanka i p.o. 6,110 -
1zp1z.gif Łódź Radogoszcz przystanek osobowy 6,610 -
1zp1z.gif Łódź Warszawska przystanek osobowy 7,489 -
1zp1z.gif Łódź Arturówek przystanek osobowy 8,810 -
1zp1z.gif Łódź Radogoszcz Wschód przystanek osobowy 10,386 -
1zsc1z.gif Zgierz stacja węzłowa 13,728 15
1zp1z.gif Zgierz Jaracza przystanek osobowy 15,612 -
1zsc1z.gif Zgierz Północ stacja 18,392 -
1zsc1z.gif Zgierz Kontrewers mijanka i p.o. 21,544 -
1zp1z.gif Grotniki przystanek osobowy 25,254 -
1zsc1z.gif Chociszew stacja 30,944 -
1zp1z.gif Ozorków Nowe Miasto przystanek osobowy 34,841 -
1zsc1z.gif Ozorków stacja 36,372 -
1zp1z.gif Sierpów przystanek osobowy 42,381 -
1zsc1z.gif Łęczyca stacja 46,405 -
1zp1z.gif Gawrony przystanek osobowy 54,248 -
1zsc1z.gif Witonia stacja 60,574 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 68,882 -
1zsc1z.gif Kutno stacja węzłowa 71,063 18, 33, 921
1zpox.gif rozjazd końcowy 71,563 3
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy