Zebrzydowice

Z Semaforek

Zebrzydowice to duża stacja węzłowa, będąca jednocześnie graniczną na przejściu z Republiką Czeską, wykorzystywane intensywnie w ruchu towarowym i pasażerskim. Przejście to jest ważne Od głównej linii odgałęzia się tutaj krótka linia do Cieszyna, po której również odbywa się ruch mieszany. Nie istnieje już natomiast linia w kierunku Jastrzębia Zdroju, na której ruch pasażerski zawieszono w roku 1997, natomiast niespełna 10 lat później linię rozebrano. Stacja w Zebrzydowicach posiada 2 grupy torów towarowych, które położone są na północny-zachód od peronów. Pierwsza z grup posiada 14 torów głównych (w tym część jednokierunkowych), natomiast druga - 8 torów głównych, przy czym z uwagi na wyłączenie z użytkowania nastawni "Zeb4" (a w konsekwencji - wyjazdu w kierunku granicy) nie jest ona wykorzystywana w pełnym zakresie. Na wjeździe od strony Cieszyna i Chybia znajdują się 3 perony, posiadające w sumie 5 krawędzi i połączone przejściem podziemnym. W przeszłości stacja posiadała własną parowozownię oraz górkę rozrządową, które znajdowały się od strony granicy. Znajduje się tu ponadto kilka punktów ładunkowych oraz bocznic. Ruch pociągów prowadzony jest aż przez 4 nastawnie: dysponującą "Zeb" oraz wykonawcze "Zeb1", "Zeb2", "Zeb3", "Zeb5", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Wspomniana już nastawnia "Zeb4" posiadała identyczne wyposażenie.

Rok budowy
1855
Nazwa Lata obowiązywania
Zebrzydowice 1855 - 1939
Seibersdorf 1939 - 1945
Zebrzydowice od 1945


Schemat stacji

Alt text


Linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Zebrzydowice rozjazd odgałęziający 12,983 93
1zsc1z.gif stacja węzłowa 13,436 -
1zp1z.gif Kończyce przystanek osobowy 16,128 -
1zsc1z.gif Kaczyce koło Cieszyna stacja 18,548 -
1zp1z.gif Pogwizdów przystanek osobowy 22,071 -
1zsc1z.gif Cieszyn Marklowice stacja 24,406 -
1zpo1z.gif Cieszyn rozjazd odgałęziający 27,672 695
1zsc1z.gif stacja węzłowa 29,328 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 29,461 190
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo2z.gif Trzebinia rozjazd początkowy -0,746 133
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający -0,632 103
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający -0,574 860
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 114
2zp2z.gif Chrzanów Śródmieście przystanek osobowy 3,663 -
2zsc2z.gif Chrzanów stacja węzłowa 5,343 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 5,993 126
2zpo2z.gif Libiąż ZG Janina posterunek bocznicowy 9,358 -
2zsc2z.gif Libiąż stacja 11,234 -
2zsc2z.gif Chełmek stacja 17,561 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
2zp2z.gif Gorzów Chrzanowski przystanek osobowy 20,510 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 179,80m) 21,650 -
2zpo2z.gif Oświęcim rozjazd odgałęziający 24,022 699
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 24,728 138
2zsc2z.gif stacja węzłowa 25,253 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 25,858 94
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 26,216 882
2zp2z.gif Brzeszcze przystanek osobowy 31,465 -
2zsc2z.gif Brzeszcze Kopalnia stacja techniczna 32,400 -
2zsc2z.gif Brzeszcze Jawiszowice stacja 34,913 -
2zp2z.gif Jawiszowice Jaźnik przystanek osobowy 37,742 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 38,650 -
2zpo2z.gif Dankowice posterunek odstępowy i p.o. 40,552 -
2zp2z.gif Kaniów przystanek osobowy 42,993 -
2zsc2z.gif Czechowice-Dziedzice


Ochodza

Zabrzeg
stacja węzłowa 46,664 139
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 49,944 790
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 50,062 150
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 51,306 693
2zp2z.gif Zabrzeg przystanek osobowy 51,505 -
2zp2z.gif Zabrzeg Czarnolesie przystanek osobowy 53,791 -
2zpo2z.gif Bronów posterunek odgałęźny 56,800 150, 693
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 57,065 694
2zsc2z.gif Chybie stacja węzłowa 60,772 150, 157
2zp2z.gif Drogomyśl przystanek osobowy 64,723 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 71,45m) 65,325 -
2zsc2z.gif Pruchna stacja 69,807 -
2zsc2z.gif Zebrzydowice stacja węzłowa 76,374 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 76,826 90
2zgp2z.gif Granica Państwa punkt graniczny 80,662 SŽDC: 861
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie