Warszawa Wschodnia Osobowa

Z Semaforek
Warszawa Wschodnia jest obecnie jedną z najważniejszych pasażerskich stacji kolejowych w Polsce. Krzyżuje się tutaj kilka traktów kolejowych, posiadających status korytarzy transportowych, jakich jak E20 czy E65. Oprócz tego, jest to także bardzo ważne ogniwo Warszawskiego Węzła Kolejowego, obsługujące m.in cały ruch dalekobieżny w takich relacjach jak Poznań, Gdańsk, Lublin, Siedlce, Białystok oraz ruch podmiejski po linii średnicowej. Pod względem ilości podróżnych dworzec kwalifikuje się do jednego z najbardziej obciążonych w kraju. Do obsługi podróżnych służy aż 7 peronów, które posiadają w sumie 14 krawędzi peronowych. Stacja dzieli się na dwa rejony: dalekobieżny oraz podmiejski. Funkcjonują tutaj również dwa budynki dworca, zlokalizowane na końcach środkowego przejścia podziemnego. Funkcjonują tutaj w sumie 3 przejścia, przy czym jedno (zachodnie) obsługuje tylko perony dalekobieżne.

W części dalekobieżnej stacji dwa tory szlakowe, prowadzące ze stacji Warszawa Centralna, rozchodzą się tutaj na kilka kierunków: Warszawa Praga (i dalej do dworca Gdańskiego, Gdańska Głównego jako linia 9 na północ), Warszawa Antoninów (gdzie odgałęziają się tory dalekobieżne w kierunku Lublina, a nieco dalej na Białystok i Siedlce). Funkcjonuje również połączenie ze stacją Warszawa Grochów, która obrządza składy większości pociągów pasażerskich, zaczynających bieg na dworcu Wschodnim. Od strony Antoninowa na stację prowadzi szlak 3-torowy, zaś w kierunku Grochowa i Pragi szlaki są dwutorowe. Ruchem steruje tu jedna nastawnia "WSD", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowi 9 torów przy pięciu peronach, a także grupa "wstępna" kilku torowa, umieszczona od strony Grochowa.

W części podmiejskiej dwa tory szlakowe z Warszawy Zachodniej przechodzą w szlaki: dwutorowy przez posterunek na Podskarbińskiej do Rembertowa, gdzie kończą się tory podmiejskie; oraz dwutorowy do stacji Warszawa Wawer, dalej prowadzący do Otwocka i Pilawy. Funkcjonuje też tor zjazdowy na stację postojową Warszawa Grochów, który zasadniczo jest jednak wykorzystywany do wjazdu na stację, gdyż w kierunku przeciwnym pociągi kursują przez posterunek Warszawa Podskarbińska. Ruchem steruje się z jednej nastawni "WSP", która posiada urządzenia przekaźnikowe. Układ torowy stanowią 4 tory przy dwóch peronach, oraz jeden tor (przy peronie 4), który jest jednak torem wspólnym między obydwoma okręgami. Od strony Grochowa znajduje się także 3-torowa grupa postojowa, wykorzystywana czasami m.in do zmiany czół pociągów.

Obydwie nastawnie znajdują się w jednym budynku (popularnym "grzybku"), zlokalizowanym od strony wschodniej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane zostały bocznice sekcji eksploatacji oraz bazy PKP Energetyka (wyjazd z tej drugiej następuje przez posterunek Warszawa Podskarbińska). Połączenia obydwu grup torów z przejazdami pomiędzy nimi możliwe są na obydwu głowicach rozjazdowych, jednak w dosyć ograniczonym zakresie - tylko z kilku torów jednej grupy, najczęściej na jeden tor drugiej grupy).

10 listopada 2020 r. odbyła się uroczystość nadania dworcu imienia Romana Dmowskiego. Odsłonięta została również marmurowa tablica pamiątkowa w części dalekobieżnej.


(aktualność: październik 2015 r.)
Rok budowy
1866
Nazwa Lata obowiązywania
Praga Terespolska 1866 - 1900
Warszawa Brzeska 1901 - 1915
Warschau Brester Bahnhof 1915 - 1918
Warszawa Wschodnia 1918 - 1939
Warschau Ost 1939 - 1944
Warszawa Wschodnia od 1944
Skrót telegraficzny
"WSD", "WSP"
Współrzędne geograficzne
52.2531605, 21.0565541
Wysokość
89 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Kijowska 20
03-743 Warszawa
(dalekobieżny)
ul. Lubelska 24
03-802 Warszawa
(podmiejski)
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 12 402 m 0,86 m
10
Peron 2 8 406 m 0,76 m
6 406/398 m
Peron 3 4 407/392 m 0,76 m
2 407 m
Peron 4 1 384/444 m 0,76 m
3 378/398 m
Peron 5 5 346 m 0,76 m
24 346/320 m
Peron 6 22 220/230 m 0,90 m
20
Peron 7 21 203/208 m 0,90 m
23 196/208 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 9
R2.png LK 2, LK 45,
LK 448, LK 452
R6.png LK 7
R7.png LK 2, LK 448,
LK 902


Schemat stacji

Warszawa Wschodnia.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Część dalekobieżna

Część podmiejska

Galeria zdjęć archiwalnych

Film z przelotu


Linia kolejowa nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Zachodnia stacja węzłowa (-3,082) 3, 8, 20, 23, 42, 46, 85, 445, 447,
448, 784, 849, 850, 918, 919
Xpo2z.gif rozjazd odgałęziający -2,425 1
Xpo2z.gif rozjazd odgałęziający -2,405 1
1z1zwpod1n.png wiadukt linii nr 23 nad torem nr 2 -2,3 -
2zsc2z.gif Warszawa Centralna stacja 0,000 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 470,15m) 2,399 -
2zsc2z.gif Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa 4,254 7, 45, 448, 452
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,407 9
2zpo2z.gif rozjazd odgałziający 4,950 902
1z1zwpod2z.png wiadukt nad linią kolejową 5,144 9
1z1zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 5,445 45
2zpo2z.gif Warszawa Podskarbińska posterunek odgałęźny 5,988 448, 547, 902, 903
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 45 i 545 6,0 -
2zpo2z.gif Warszawa Antoninów rozjazd odgałęziający 7,492 506
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 7,375 546, 547, 844, 901, 902
2zwnad2z.png wiadukt nad łącznicami 8,400 506, 844, 901
1zpodw2z1z.png wiadukt linii nr 448 nad torem nr 1 8,8 -
2zpo2z.gif Warszawa Rembertów rozjazd odgałęziający 10,013 901
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,062 546
2zsc2z.gif stacja węzłowa 11,753 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,496 449
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,584 448
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 449 14,0 -
2zp2z.gif Warszawa Wesoła przystanek osobowy 16,385 -
2zp2z.gif Warszawa Wola Grzybowska przystanek osobowy 18,183 -
2zp2z.gif Sulejówek przystanek osobowy 19,989 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 20,530 -
2zsc2z.gif Sulejówek Miłosna stacja 21,567 -
2zp2z.gif Halinów przystanek osobowy 25,664 -
2zp2z.gif Cisie przystanek osobowy 28,813 -
2zp2zd.gif Dębe Wielkie stacja
przystanek osobowy
31,317 -
2zp2z.gif Nowe Dębe Wielkie przystanek osobowy 32,661 -
2zp2z.gif Wrzosów przystanek osobowy 35,800 -
2zpo2zd.gif ex Stojadła posterunek odgałęźny
rozjazd odgałęziający
39,085 521
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 13 39,6 -
2zsc2z.gif Mińsk Mazowiecki stacja węzłowa 40,595 13
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 41,131 522
2zp2z.gif Mińsk Mazowiecki Anielina przystanek osobowy 43,087 -
2zp2z.gif Barcząca przystanek osobowy 46,143 -
2zpo2z.gif Mienia posterunek bocznicowy 50,404 -
2zp2z.gif Mienia przystanek osobowy 50,422 -
2zp2z.gif Cegłów przystanek osobowy 53,784 -
2zsc2z.gif Mrozy stacja 58,685 -
2zp2z.gif Grodziszcze Mazowieckie przystanek osobowy 63,805 -
2zp2z.gif Sosnowe przystanek osobowy 68,760 -
2zp2z.gif Koszewnica przystanek osobowy 72,128 -
2zpo2z.gif Kotuń posterunek odgałęźny 77,428 -
2zp2z.gif Kotuń przystanek osobowy 77,941 -
2zp2z.gif Sabinka przystanek osobowy 85,345 -
2zp2z.gif Siedlce Zachodnie przystanek osobowy 89,863 -
2zpo2z.gif Siedlce rozjazd odgałęziający 92,381 31
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 92,477 55
2zsc2z.gif stacja węzłowa 92,694 -
2zp2z.gif Siedlce Wschodnie przystanek osobowy 95,350 -
2zpo2z.gif Doły posterunek odgałęźny 96,730 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 96,745 520
2zp2z.gif Białki Siedleckie przystanek osobowy 97,335 -
2zp2z.gif Kosiorki przystanek osobowy 100,333 -
2zp2z.gif Borki-Kosy przystanek osobowy 102,854 -
2zp2z.gif Dziewule przystanek osobowy 107,220 -
2zsc2z.gif Dziewule stacja techniczna 107,957 -
2zp2z.gif Radomyśl przystanek osobowy 109,931 -
2zp2z.gif Krynka Łukowska przystanek osobowy 112,678 -
2zpo2z.gif ex Trzaskoniec rozjazd odgałęziający 118,401 523
2zsc2z.gif Łuków stacja węzłowa 120,448 26
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 121,500 12
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 122,018 30
2zp2z.gif Łuków Zapowiednik przystanek osobowy 122,506 -
2zp2z.gif Matysy przystanek osobowy 128,086 -
2zpo2z.gif Szaniawy posterunek odgałęźny 131,554 -
2zp2z.gif Szaniawy przystanek osobowy 131,680 -
2zp2z.gif Brzozowica przystanek osobowy 136,063 -
2zp2z.gif Misie przystanek osobowy 141,677 -
2zsc2z.gif Międzyrzec Podlaski stacja 148,657 -
2zp2z.gif Sitno przystanek osobowy 154,248 -
2zp2z.gif Szachy przystanek osobowy 157,400 -
2zpo2z.gif Sokule posterunek odgałęźny 160,490 -
2zpo2z.gif Sokule przystanek osobowy 160,700 -
2zp2z.gif Porosiuki przystanek osobowy 167,990 -
2zsc2z.gif Biała Podlaska stacja 172,863 -
2zsc2z.gif Biała Podlaska Rozrządowa posterunek odgałęźny 176,250 -
2zp2z.gif Ogrodniki przystanek osobowy 180,822 -
2zp2z.gif Perkowice przystanek osobowy 183,633 -
2zsc2z.gif Chotyłów stacja węzłowa 188,896 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 189,750 906
2zp2z.gif Dobrynka przystanek osobowy 194,714 -
2zpo2z.gif Magdalenka posterunek odgałęźny 197,784 865, 866
2zsc2z.gif Małaszewicze Południowe stacja techniczne 199,920 -
2zp2z.gif Małaszewicze przystanek osobowy 201,687 -
2zpo2z.gif Małaszewicze MsE posterunek odgałęźny 202,048 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 202,189 867
2zp2z.gif Kobylany przystanek osobowy 204,024 -
2zsc2z.gif Terespol stacja węzłowa 209,280 60, 446
2zpo1zspl.png rozjazd odgałęziający 209,990 453
1zsplgp1zspl.gif Granica Państwa punkt graniczny 211,657 459
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo2z.gif Warszawa Wschodnia
Osobowa
rozjazd początkowy 4,062 448
2zsc2z.gif stacja węzłowa 4,254 2, 9, 45, 452, 902
2zwnad2z.png wiadukt nad liniami kolejowymi 5,735 448, 903
2zp2z.gif Warszawa Olszynka Grochowska przystanek osobowy 8,334 -
1z1zwnad2za.png wiadukt nad linią kolejową w torze nr 2 9,900 506
2zp2z.gif Warszawa Gocławek przystanek osobowy 10,776 506
2zpo2z.gif Warszawa Wawer rozjazd odgałęziający 11,172 506
2zsc2z.gif stacja węzłowa 12,569 -
2zp2z.gif Warszawa Anin przystanek osobowy 13,928 -
2zp2z.gif Warszawa Międzylesie przystanek osobowy 15,129 -
2zp2z.gif Warszawa Radość przystanek osobowy 17,550 -
2zp2z.gif Warszawa Miedzeszyn przystanek osobowy 19,195 -
2zsc2z.gif Warszawa Falenica stacja 20,581 -
2zp2z.gif Michalin przystanek osobowy 22,390 -
2zp2z.gif Józefów przystanek osobowy 23,991 -
2zp2z.gif Otwock Świder przystanek osobowy 25,930 -
2zsc2z.gif Otwock stacja 27,569 -
2zp2z.gif Otwock Śródborów przystanek osobowy 30,051 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 30,203 -
2zp2z.gif Pogorzel Warszawska przystanek osobowy 33,251 -
2zp2z.gif Stara Wieś przystanek osobowy 34,955 -
2zsc2z.gif Celestynów stacja 38,758 -
2zp2z.gif Kołbiel przystanek osobowy 42,260 -
2zp2z.gif Chrosna przystanek osobowy 43,676 -
2zp2zd.gif Zabieżki stacja
przystanek osobowy
46,356 -
2zp2z.gif Augustówka przystanek osobowy 50,452 -
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 51,546 524
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 51,625 12
2zsc2z.gif Pilawa stacja węzłowa 54,345 12, 13
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 56,800 -
2zp2z.gif Garwolin przystanek osobowy 60,440 -
2zpo2zd.gif Garwolin stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
61,266 -
2zp2zd.gif Ruda Talubska stacja
przystanek osobowy
66,589 -
2zp2z.gif Wola Rowska przystanek osobowy 70,103 -
2zp2z.gif Łaskarzew przystanek osobowy 72,814 -
2zpo2zd.gif Łaskarzew stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
74,365 -
2zp2z.gif Leokadia przystanek osobowy 76,570 -
2zsc2z.gif Sobolew stacja 80,772 -
2zp2z.gif Grabniak przystanek osobowy 84,715 -
2zp2z.gif Wygoda przystanek osobowy 87,945 -
2zp2z.gif Mika przystanek osobowy 90,088 -
2zsc2z.gif Życzyn stacja 93,214 -
2zp2z.gif Rokitnia Stara przystanek osobowy 98,110 -
2zpodw1z.png wiadukt toru nr 1 linii nr 26 102,1 -
2zpo2z.gif Dęblin rozjazd odgałęziający 102,389 579
2zsc2z.gif stacja węzłowa 103,282 26
2zsc2z.gif Dęblin Towarowy stacja węzłowa 104,308 26
2zpo2z.gif rozjazd końcowy 105,453 770
2zpo2z.gif Wieprz posterunek odgałęźny 107,011 26
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 107,023 580
2zp2z.gif Skoki-Borowa przystanek osobowy 107,910 -
2zsc2z.gif Zarzeka stacja techniczna 109,103 -
2zp2z.gif Gołąb przystanek osobowy 113,726 -
2zsc2z.gif Puławy Azoty stacja węzłowa 117,885 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 118,403 82
2zp2z.gif Puławy Chemia przystanek osobowy 121,580 -
2zp2z.gif Puławy Miasto przystanek osobowy 123,966 -
2zsc2z.gif Puławy stacja 126,777 -
2zp2z.gif Końskowola przystanek osobowy 129,688 -
2zpo2zd.gif Klementowice stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
135,900 -
2zp2z.gif Łopatki przystanek osobowy 140,767 -
2zsc2z.gif Nałęczów stacja 145,320 -
2zp2z.gif Czesławice przystanek osobowy 149,025 -
2zp2z.gif Sadurki przystanek osobowy 151,870 -
2zpo2zd.gif Sadurki stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
152,469 -
2zp2z.gif Miłocin Lubelski przystanek osobowy 154,609 -
2zp2z.gif Motycz Leśny przystanek osobowy 160,050 -
2zsc2z.gif Motycz stacja 164,170 -
2zp2z.gif Stasin Polny przystanek osobowy 167,779 -
2zp2z.gif Lublin Zachód przystanek osobowy 170,337 -
2zpo2z.gif Rury posterunek odgałęźny 170,941 -
2zpo2z.gif Lublin Rury rozjazd odgałęziający 171,509 588
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 171,519 -
2zpo2z.gif Lublin Główny rozjazd odgałęziający 173,418 935
2zsc2z.gif stacja węzłowa 174,973 930
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 175,491 68
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 175,530 67
2zp2z.gif Lublin Północny przystanek osobowy 177,420 -
2zpo2z.gif Lublin Północny posterunek odgałęźny 178,015 30
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 178,066 -
2zwnad1n.png wiadukt nad linią kolejową 179,243 561
2zsc2z.gif Adampol posterunek odgałęźny 182,090 561
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 182,096 562
2zpo2z.gif Świdnik rozjazd odgałęziający 184,718 581
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 184,730 67
2zsc2z.gif stacja techniczna 185,244 -
2zp2z.gif Świdnik Miasto przystanek osobowy 186,062 581
2zp2z.gif Świdnik Wschód przystanek osobowy 187,480 -
2zsc2z.gif Minkowice stacja 191,018 -
2zp2z.gif Podzamcze przystanek osobowy 192,890 -
2zp2z.gif Dominów przystanek osobowy 196,813 -
2zsc2z.gif Jaszczów stacja 201,843 -
2zpodw1n.png wiadukt toru bocznicy do KWK Bogdanka 203,250 -
2zp2z.gif Biskupice przystanek osobowy 207,155 -
2zsc2z.gif Trawniki stacja 211,731 -
2zp2z.gif Wólka Kańska przystanek osobowy 216,955 -
2zp2z.gif Kanie przystanek osobowy 219,699 -
2zpo2z.gif Kanie posterunek odgałęźny 220,144 -
2zp2z.gif Zalesie Krasieńskie przystanek osobowy 224,040 -
2zsr2z.png ex Rejowiec Zachodni

Rejowiec
rozjazd odgałęziający 226,454 563
2zsc2z.gif stacja węzłowa 229,286 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 229,626 69
2zsc2z.gif Zawadówka stacja 238,219 -
2zp2z.gif Chełm Miasto przystanek osobowy 245,848 -
2zpo2z.gif Uherka posterunek odgałęźny 246,573 63
2zsc2z.gif Chełm stacja węzłowa 248,419 63, 748
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 248,913 81
2zpo2z.gif Chełm Wschodni rozjazd odgałęziający 250,340 748
2zsc2z.gif stacja techniczna 250,459 63
2zp2z.gif Chełm Cementownia przystanek osobowy 251,814 -
2zsc2z.gif Brzeźno stacja 257,551 63
2zsc1z.gif Wólka Okopska stacja 263,781 63
1zsc1n.gif Dorohusk stacja węzłowa 269,508 63
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 271,533 468
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa (4,254) 7, 448, 452, 902
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 4,407 2
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,938 45
2zpodw3z.png wiadukt linii nr 7, 45, 902 nad linią kolejową 5,2 -
2zpo2z.gif ex Michałów rozjazd odgałęziający 6,755 545
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,079 502
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 7,187 21
2zpo2z.gif ex Targówek rozjazd odgałęziający 8,813 501
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 501 nad linią kolejową 9,3 -
2zpo2z.gif Warszawa Praga rozjazd odgałęziający 9,331 504
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,423 505
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,916 20
2zsc2zd.gif stacja węzłowa 10,100 834, 835
2zp2z.gif przystanek osobowy 10,133 -
2zp2z.gif Warszawa Toruńska przystanek osobowy 12,045 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,785 838
2zp2z.gif Warszawa Żerań przystanek osobowy 14,537 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,215 833
2zwnad1n.png wiadukt nad torem bocznicowym 15,245 -
2zwnad1z.png wiadukt nad łącznicą 15,401 829
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,908 456
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 16,177 829
2zp2z.gif Warszawa Płudy przystanek osobowy 16,875 -
2zp2z.gif Warszawa Choszczówka przystanek osobowy 19,700 -
2zpo2z.gif Legionowo rozjazd odgałęziający 24,010 843
2zsc2z.gif stacja węzłowa 25,190 10, 456, 511
2zp2z.gif Legionowo Przystanek przystanek osobowy 27,478 -
2zp2z.gif Chotomów przystanek osobowy 29,393 -
2zpo2z.gif Chotomów posterunek odgałęźny 30,276 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 30,286 456
2zp2z.gif Janówek przystanek osobowy 36,772 -
2zsc2z.gif Nowy Dwór Mazowiecki stacja 40,441 -
2zsc2z.gif Modlin stacja 44,106 -
2zp2z.gif Pomiechówek przystanek osobowy 48,553 -
2zp2z.gif Brody Warszawskie przystanek osobowy 53,193 -
2zp2z.gif Studzianki Nowe przystanek osobowy 55,800 -
2zsc2z.gif Nasielsk stacja węzłowa 60,153 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 60,565 27
2zgp2z.gif Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku -
2zp2z.gif Kątne przystanek osobowy 63,958 -
2zp2z.gif Jackowo Dworskie przystanek osobowy 66,824 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 70,550 -
2zpo2zd.png Świercze stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
71,428 -
2zp2z.gif Kałęczyn przystanek osobowy 75,713 -
2zsc2z.gif Gąsocin stacja 79,669 -
2zp2z.gif Gołotczyzna przystanek osobowy 85,424 -
2zbsr2z.gif Bocznica Krubin bocznica szlakowa 93,789 -
2zp2z.gif Ciechanów Przemysłowy przystanek osobowy 95,414 -
2zsc2z.gif Ciechanów stacja 98,060 -
2zp2z.gif Czeruchy przystanek osobowy 106,322 -
2zp2z.gif Krośnice Mazowieckie przystanek osobowy 110,148 -
2zsc2z.gif Konopki stacja 113,859 -
2zp2z.gif Stupsk Mazowiecki przystanek osobowy 117,161 -
2zp2z.gif Wyszyny przystanek osobowy 122,435 -
2zp2z.gif Mława Miasto przystanek osobowy 128,160 -
2zsc2z.gif Mława stacja 130,388 -
2zsc2z.gif Iłowo stacja 136,465 -
2zp2z.gif Narzym przystanek osobowy 140,345 -
2zpo2z.gif Działdowo rozjazd odgałęziający 147,766 216
2zsc2z.gif stacja węzłowa 148,226 208, 966
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 216 nad linią kolejową 150,0 -
2zp2z.gif Burkat przystanek osobowy 153,033 -
2zp2zd.gif Turza Wielka stacja
przystanek osobowy
158,223 -
2zsc2z.gif Gralewo stacja 162,037 -
2zpodw1n.png wiadukt toru bocznicowego nad linią kolejową 163,8 -
2zp2z.gif Żabiny przystanek osobowy 166,470 -
2zp2z.gif Tuczki przystanek osobowy 168,668 -
2zsc2z.gif Rybno Pomorskie stacja 173,055 -
2zp2z.gif Jeglia przystanek osobowy 175,865 -
2zp2z.gif Hartowiec przystanek osobowy 178,499 -
2zpo2zd.gif Montowo stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
183,723 -
2zpo2zd.gif Zajączkowo Lubawskie stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
189,500 -
2zsc2z.gif Rakowice stacja 195,801 -
2zp2z.gif Smolniki przystanek osobowy 203,296 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 206,755 967, 968
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 353 nad linią kolejową 207,4 -
2zsc2z.gif Iława Główna stacja węzłowa 208,976 353
2zp2z.gif Iława Miasto przystanek osobowy 211,847 -
2zp2zd.gif Ząbrowo stacja
przystanek osobowy
219,901 -
2zsc2z.gif Redaki stacja 225,114 -
2zsc2z.gif Susz stacja 232,428 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 236,920 -
2zpo2z.gif Prabuty rozjazd odgałęziający 241,255 218
2zsc2z.gif stacja węzłowa 242,297 -
2zp2z.gif Gdakowo przystanek osobowy 249,340 -
2zp2zd.gif Mikołajki Pomorskie stacja
przystanek osobowy
253,367 -
2zsc2z.gif Mleczewo stacja 262,468 -
2zp2zd.gif Dąbrówka Malborska posterunek odgałęźny i p.o.
przystanek osobowy
269,600 -
2zp2z.gif Gronajny przystanek osobowy 272,425 -
2zpodw1n.png wiadukt linii nr 207 nad linią kolejową 275,0 -
2zpo2z.gif Malbork rozjazd odgałęziający 277,578 207
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 277,729 204
2zsc2z.gif stacja węzłowa 277,888 -
2zp2z.gif Malbork Kałdowo przystanek osobowy 279,674 -
2zp2z.gif Stogi Malborskie przystanek osobowy 283,793 -
2zsc2z.gif Szymankowo stacja węzłowa 286,748 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 286,978 256
2zp2zd.gif Lisewo posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
293,724 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 1037,80m) 294,625 -
2zpo2z.gif ex Tczew Wisła rozjazd odgałęziający 295,212 732
2zpo2z.gif Tczew rozjazd odgałęziający 295,834 203
2zsc2z.gif stacja węzłowa 296,249 726, 727, 728
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 296,945 131
2zpodw2n.png wiadukt linii nr 203 nad linią kolejową 297,4 -
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 728 nad linią kolejową 298,1 -
2zp2z.gif Miłobądz przystanek osobowy 302,681 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 260 nad linią kolejową 305,0 -
2zsc2z.gif Pszczółki stacja węzłowa 306,676 260
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 307,301 265
2zp2z.gif Skowarcz przystanek osobowy 308,294 -
2zp2z.gif Różyny przystanek osobowy 311,768 -
2zp2z.gif Cieplewo przystanek osobowy 314,440 -
2zpo2z.gif Pruszcz Gdański rozjazd odgałęziający 316,050 226
2zsc2z.gif stacja węzłowa 317,123 229, 260
2zpodw1z.png wiadukt toru nr 2 linii nr 226 nad linią kolejową 320,2 -
2zp2zd.gif Gdańsk Lipce* posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
322,094 -
2zp2z.gif Gdańsk Orunia przystanek osobowy 324,538 -
2zsc2z.gif Gdańsk Południowy stacja techniczna 325,848 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 326,460 721
2zpox.gif Gdańsk Główny rozjazd końcowy 327,800 202
stacja węzłowa (328,120) 227, 249, 250
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

* - posterunek odgałęźny czynny tymczasowo dla modernizacji szlaku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy.

Linia kolejowa nr 45 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Grochów (tory 1G, 2G)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa (0,000) 2, 7, 448, 452, 902
Xpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,684 9
2zpox.gif Warszawa Grochów rozjazd końcowy 2,297 839
stacja techniczna (7,500) 452, 545, 903
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Zachodnia stacja węzłowa (-3,082) 1, 3, 8, 20, 23, 42, 46,
445, 918, 919, 920
Xpo2z.gif rozjazd początkowy -2,396 447
2zp2z.gif Warszawa Ochota przystanek osobowy -0,907 -
2zp2z.gif Warszawa Śródmieście przystanek osobowy 0,300 -
2zp2z.gif Warszawa Powiśle przystanek osobowy 1,790 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 470,15m) 2,399 -
2zp2z.gif Warszawa Stadion przystanek osobowy 3,196 -
2zpo2z.gif Warszawa Wschodnia Osobowa rozjazd odgałęziający 4,062 7
2zsc2z.gif stacja węzłowa 4,254 2, 9, 45, 902
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,689 452
2zpo2z.gif Warszawa Podskarbińska rozjazd odgałęziający 5,681 903
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 5,996 2, 547, 902
2zsc2z.gif Warszawa Rembertów stacja węzłowa 11,753 449, 546, 901
2zpox.gif rozjazd końcowy 12,584 2
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 452 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Grochów (tor 4G)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa (4,254) 2, 7, 9, 45, 902
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 4,689 448
1zgp1z.gif PKP Intercity S.A. 6,449 -
1zscx.gif Warszawa Grochów stacja techniczna 7,499 45, 545, 839, 903
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 902 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Antoninów (tor 2P)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Xpo1z.gif Warszawa Wschodnia Osobowa rozjazd początkowy 4,950 2
1zpo1z.gif Warszawa Podskarbińska posterunek odgałęźny 5,988 2, 448, 547
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 6,146 903
1zpox.gif Warszawa Wschodnia Towarowa rozjazd końcowy 7,876 506
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy