Ustroń

Z Semaforek
Ustroń to niewielka, pośrednia stacja, która przez prawie 40 lat (do 1928 roku) posiadała status końcowej, na linii z Goleszowa. Wówczas linię kolejową przedłużono do w kierunku dzisiejszej mijanki Ustroń Polana, a następnie dalej w kierunku Wisły. Stacja w Ustroniu posiada obecnie 3 tory główne, z których dwa znajdują się przy dwukrawędziowym peronie wyspowym. Budowa tego peronu spowodowała likwidację toru głównego zasadniczego nr 1 - wskutek tego dziś wszystkie pociągi od strony Goleszowa wjeżdżają i wyjeżdżają z Ustronia "na krzywo". Ponieważ wjazd od strony Polany następuje po dosyć ostrym łuku zrezygnowano z budowy prostego układu torowego i tu wjazd odbywa się zawsze po kierunku zwrotnym rozjazdów. Od tej strony wyprowadzony był także tor do zespołu bocznic, zlikwidowany w latach dwutysięcznych. Oprócz torów głównych stacja posiada również 3 tory boczne, z których dwa znajdują się przy placu załadunkowym i rampie. W środkowej części stacji odgałęziają się również 2 tory boczne, zabezpieczone wykolejnicą. Ruch pociągów prowadzony jest przez 2 nastawnie (Ut, Ut1), posiadające urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną. Z nastawni Ut1 obsługuje się dwa przejazdy kolejowe (w tym jeden wyposażony w mechaniczne rogatki), zaś od strony Wisły znajduje się strażnica przejazdowa nr 6, obsługująca przejazd na jednej z głównych dróg.
(aktualność: styczeń 2018 r.)
Rok budowy
1888
Nazwa Lata obowiązywania
Ustroń 1888 - 1939
Ustron 1939 - 1945
Ustroń od 1945
Skrót telegraficzny
"Ut"
Współrzędne geograficzne
49.7280109, 18.8022762
Wysokość
350 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 2 200 m 0,35 m
3


Schemat stacji

Ustron.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 191 Goleszów - Wisła Głębce  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Goleszów rozjazd początkowy -0,550 190
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zsc1z.gif Ustroń stacja 5,383 -
1zp1z.gif Ustroń Zdrój przystanek osobowy 6,783 -
1zp1z.gif Ustroń Brzegi przystanek osobowy 8,024 -
1zsc1z.gif Ustroń Polana stacja 9,662 -
1zsr1z.png Wisła Obłaziec przystanek osobowy 12,338 -
1zp1z.gif Wisła Jawornik przystanek osobowy 13,111 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 40,75m) 12,461 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 40,75m) 14,071 -
1zsc1z.gif Wisła Uzdrowisko stacja 14,610 -
1zp1z.gif Wisła Dziechcinka przystanek osobowy 16,200 -
1zp1z.gif Wisła Kopydło przystanek osobowy 17,922 -
1zscx.gif Wisła Głębce stacja (końcowa) 19,710 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy