Ustka

Z Semaforek
Stacja w Ustce to dawna stacja węzłowa, na której spotykały się linie z kierunku Słupska, Sławna i Komnina. Po drugiej wojnie światowej była ona już tylko stacją czołową, na której bieg kończyły pociągi z kierunku Słupska.

Ustka przez ponad 20 lat była zamkniętą dla potrzeb technicznych, końcową stacją na linii nr 405. Dawniej posiadała ona 5 torów głównych, a w sezonie letnim dojeżdżało tutaj kilka pociągów dalekobieżnych oraz osobowych. Po zamknięciu czynny pozostał jedynie tor główny, unieważniono semafory kształtowe oraz zamknięto nastawnie. Do Ustki na szereg lat przestały docierać również sezonowe pociągi dalekobieżne. Zmiana nastąpiła dopiero w 2007 roku, gdy docierały tutaj 2 pary pociągów dalekobieżnych z Krakowa i Katowic. Pociągi te zmieniały kierunek jazdy na zamkniętej stacji, a obsługi zwrotnic dokonywała obsługa pociągu. Pod koniec 2007 roku na stacji zlikwidowano nieczynne semafory kształtowe. Regres nastąpił również w kwestii połączeń regionalnych, aż do cyklicznego, całkowitego zawieszania przewozów poza sezonem letnim.

W roku 2017 rozpoczęła się przebudowa odcinka Słupsk - Ustka, realizowana cyklicznie poza sezonem wakacyjnym. W ramach prac stacja została odbudowana w ograniczonym zakresie - pozostały tu tylko 3 tory główne, zlokalizowane przy dwóch peronach. W północnej głowicy rozjazdowej pozostawiono wyłączenie bocznicy portowej. Perony połączono poprzez przejście w poziomie szyn z budynkiem dworca. Powstała również winda dla obsługi osób niepełnosprawnych. Największą zmianą było jednak "wydłużenie" linii kolejowej do przystanku Ustka Uroczysko, który znalazł się w granicach tej stacji. Odcinek ten powstał na bazie dotychczasowej bocznicy wojskowej, która została wyremontowana i zelektryfikowana, a regularny ruch pociągów rozpoczął się tam 15 grudnia 2019 roku. Dotychczasowa bocznica rozpoczyna się tuż za przystankiem. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zlokalizowano w kontenerowej nastawni "Us", która sterowana jest zdalnie ze Słupska. W granicach stacji znalazł się również 1 obsługiwany przejazd kolejowy.

Równolegle z modernizacją układu torowo-peronowego nastąpiła modernizacja budynku dworca, połączona z budową centrum przesiadkowego. Nowe centrum obejmuje również dworzec komunikacji autobusowej i zajmuje część terenów, przeznaczonych niegdyś na układ torowy. Ostatecznie węzeł transportowy oddany został do użytku 26 czerwca 2021 roku i otrzymał imię Jacka Graczyka, wieloletniego burmistrza Ustki.

(aktualność: lipiec 2021 r.)
Rok budowy
1878
Nazwa Lata obowiązywania
Stolpmünde 1878 - 1945
Ustka od 1945
Skrót telegraficzny
"Us"
Współrzędne geograficzne
54.5773067, 16.8565803
Wysokość
2 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
st. Ustka
Peron 1 1 256 m 0,76 m
Peron 2 2 256 m 0,76 m
4
p.o. Ustka Uroczysko
Peron 1 200 m 0,76 m
Kanały radiołączności
R6.png LK 405


Schemat stacji

Ustka2021.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2008)

Ustka.gif
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 405 Piła Główna - Ustka  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie -
Piła Główna stacja węzłowa (0,000) 18, 203, 374, 999
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,251 354
1zpo1z.gif Piła Północ rozjazd odgałęziający 3,790 403
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 3,810 999
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 3,883 -
1zsc1z.gif Stara Łubianka stacja 14,090 -
1zsc1z.gif Płytnica stacja 21,790 -
1zsn1z.gif Ptusza ładownia i p.o. 29,860 -
1zsc1z.gif Jastrowie stacja 34,835 -
1zsc1z.gif Okonek stacja 48,074 -
1zp1z.gif Brokęcino przystanek osobowy 53,370 -
1zp1zd.png Lotyń stacja
przystanek osobowy
58,270 -
1zsc1z.gif Turowo Pomorskie stacja 64,750 -
1zpo1z.gif Szczecinek rozjazd odgałęziający 70,432 404
1zsc1n.gif stacja węzłowa 70,711 210
1nsn1n.gif Gwda Mała ładownia i przystanek osobowy 80,140 -
1np1n.gif Drzonowo przystanek osobowy 89,110 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 91,957 -
1nsc1n.gif Biały Bór mijanka, ładownia i p.o. 98,328 -
1np1nd.png Słosinko ładownia
przystanek osobowy
108,725 -
1nsc1n.gif Miastko stacja 115,907 -
1nsc1n.gif Kawcze mijanka i p.o. 125,929 -
1np1n.gif Przytocko przystanek osobowy 132,107 -
1np1n.gif Ciecholub ładownia i przystanek osobowy 138,307 -
1np1n.gif Biesowice przystanek osobowy 140,717 -
1np1n.gif Kępka przystanek osobowy 143,394 -
1nsc1n.gif Kępice mijanka i p.o. 146,252 -
1npn1n.gif Korzybie rozjazd odgałęziający 152,104 212
1np1nd.png mijanka, ładownia
przystanek osobowy
152,618 -
1np1n.gif Wrząca Pomorska przystanek osobowy 158,908 -
1nsc1n.gif Słonowice mijanka i p.o. 163,506 -
1np1n.gif Widzino przystanek osobowy 169,068 -
1np1n.gif Kobylnica Słupska przystanek osobowy 171,274 -
1nsc1z.gif Słupsk stacja węzłowa 175,004 202
1zp1z.gif Słupsk Północny przystanek osobowy 176,930 -
1zp1z.gif Strzelinko przystanek osobowy 181,829 -
1zp1z.gif Gałęzinowo przystanek osobowy 183,727 -
1zsc1z.gif Charnowo Słupskie mijanka i p.o. 185,327 -
1zp1z.gif Mokrzyca przystanek osobowy 189,300 -
1zsn1z.gif Ustka stacja 192,109 -
1zpx.gif Ustka Uroczysko przystanek osobowy 193,285 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy