Trakiszki

Z Semaforek
Trakiszki to stacja położona na jedynym polskim przejściu granicznym z Litwą. Zostało ono otwarte w 1992 roku, po udrożnieniu szlaku w pasie granicznym. W połowie lat 90. stacja przeszła gruntowną modernizację: zbudowano nowe budynki odpraw, układ torowy oraz dworzec w którym zlokalizowano nastawnię, wyposażoną w urządzenia przekaźnikowe typu SUP-1, dwa 400-metrowe perony. Wcześniej stacja nie posiadała obsady, a rozjazdy były obsługiwane przez drużyny manewrowe. Modernizacja stacji została wymuszona przez zwiększającą się liczbę podróżnych. Dodatkowo na litewskiej stacji granicznej zabudowane zostały urządzenia zmiany rozstawu kół typu SUW-2000, co dawało nadzieję na dalszy rozwój przejścia.

Niestety, przełom wieków dokonał również weryfikacji dotychczasowych zamiarów i przez szereg lat cały ruch pociągów na przejściu stanowiły jedna para pociągów pasażerskich i towarowych - pozostałe składy pasażerskie zostały zlikwidowane. Nadzieję na dalszy rozwój przejścia stwarza jednak perspektywa modernizacji linii E75 Rail Baltica, której namiastkę strona litewska zbudowała w ramach przebudowy połączenia z Polską. Modernizacji poddano m.in. odcinek graniczny do Šeštokai, a na dalszym odcinku do Kowna dobudowano tor normalny. Obecnie granicę przekraczają 2 pary pociągów, łączących Białystok z Kownem oraz pociągi towarowe.

(aktualność: luty 2018r.)
Rok budowy
1907
Nazwa Lata obowiązywania
Trakiszki 1907 - 1939
Trakischki 1939 - 1944
Trakiszki od 1944
Skrót telegraficzny
"Tr"
Współrzędne geograficzne
54.2390425, 23.2056184
Wysokość
153 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 400 m 0,30 m
Peron 2 1 400 m 0,31 m
4
Kanały radiołączności
R5.png LK 51


Schemat stacji

Trakiszki.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 51 Suwałki - Trakiszki  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
Xpo1n.gif Suwałki rozjazd początkowy -0,502 40
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 39
1np1n.gif Lipniak przystanek osobowy 8,665 -
1np1n.gif Kaletnik przystanek osobowy 14,705 -
1np1n.gif Łowocie przystanek osobowy 17,972 -
1nsc1n.gif Trakiszki stacja 25,188 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 28,620 477
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie