Tarnobrzeg

Z Semaforek

Tarnobrzeg to mała, przelotowa stacja, która znajduje się w stolicy dawnego województwa. Od tych czasów wiele się jednak zmieniło: zlikwidowano wiele połączeń, a obecnie rozkład jazdy przewiduje zaledwie kilka pociągów. Stacja posiada 4 tory główne, przy 3 znajdują się krawędzie peronowe. Dawniej posiadała ona kilka bocznic, obecnie są one nieczynne i częściowo rozebrane. Przy torach bocznych znajdują się ruchu towarowego - w sezonie grzewczym koleją dowożony jest węgiel do miejscowej elektrociepłowni. Ruchem steruje się tutaj z dwóch nastawni - "Tb" i "Tb1", które wyposażone są w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną.

W 2012 roku na stacji powstał wiadukt, leżący w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871. Po oddaniu do użytku będzie on alternatywą dla obecnego przejazdu przy nastawni dysponującej.

Rok budowy
1887
Nazwa Lata obowiązywania
Tarnobrzeg od 1887


Schemat stacji

Tarnobrzeg.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska - Dębica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Łódź Kaliska rozjazd początkowy -0,311 15
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 14
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 1,765 539
2zp2z.gif Łódź Pabianicka przystanek osobowy 3,794 -
2zsc2z.gif Łódź Chojny stacja węzłowa 6,926 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,757 540
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,475 830
2zp2z.gif Łódź Olechów Wiadukt przystanek osobowy 11,189 -
2zp2z.gif Łódź Olechów Zachód przystanek osobowy 12,164 -
2zp2z.gif Łódź Olechów Wschód przystanek osobowy 14,783 -
2zsc2z.gif Łódź Olechów stacja węzłowa 14,905 831, 832
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,033 541
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 16,477 830
2zp2z.gif Bedoń przystanek osobowy 18,057 -
2zp2z.gif Justynów przystanek osobowy 20,923 -
2zsc2z.gif Gałkówek stacja węzłowa 24,207 17
2zpo2z.gif Żakowice Południowe posterunek odgałęźny i p.o. 28,453 535
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 28,601 537
2zsc2z.gif Mikołajów stacja techniczna 33,967 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 33,985 534
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 35,085 44
2zp2zd.gif Wykno stacja
przystanek osobowy
39,959 -
2zp2z.gif Zaosie przystanek osobowy 43,726 -
2zsc2z.gif Skrzynki stacja 47,698 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej 52,200 -
2zsc2z.gif Tomaszów Mazowiecki stacja węzłowa 55,700 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 56,453 22
2zpo1n.gif rozjazd odgałęziający 56,613 53
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
1nsc1n.gif Jeleń stacja 61,398 -
1nsc1n.gif Bratków stacja 67,405 -
1np1n.gif Tomaszówek przystanek osobowy 68,140 -
1np1n.gif Szadkowice przystanek osobowy 72,852 -
1np1n.gif Słomianka przystanek osobowy 76,015 -
1nsc1n.gif Opoczno stacja 81,901 -
1np1n.gif Sitowa przystanek osobowy 87,431 -
1np1n.gif Petrykozy przystanek osobowy 92,967 -
1np1n.gif Ruda Białaczowska przystanek osobowy 96,924 -
1nbs1n.gif Nałęcz bocznica szlakowa 99,571 -
1np1n.gif Kornica przystanek osobowy 102,452 -
1nsc1n.gif Końskie stacja 105,654 -
1np1n.gif Wąsosz Konecki przystanek osobowy 112,158 -
1np1n.gif Czarniecka Góra przystanek osobowy 115,100 -
1nsc1n.gif Stąporków stacja 119,163 -
1np1n.gif Wólka Plebańska przystanek osobowy 123,600 -
1np1n.gif Sołtyków przystanek osobowy 128,460 -
1np1n.gif Gilów przystanek osobowy 131,600 -
1nsc1n.gif Bliżyn stacja 133,831 -
1np1n.gif Brzask przystanek osobowy 137,560 -
1np1n.gif Skarżysko Milica przystanek osobowy 141,149 -
1nsc2z.gif Skarżysko-Kamienna stacja węzłowa 143,513 8, 841, 936
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 145,661 566
2zp2z.gif Skarżysko Kościelne przystanek osobowy 146,193 -
2zsr2z.png Grzybowa Góra przystanek osobowy 149,500 -
2zp2z.gif Marcinków przystanek osobowy 152,401 -
2zsc2z.gif Wąchock stacja 155,335 -
2zp2z.gif Starachowice przystanek osobowy 159,841 -
2zsc2z.gif Starachowice Wschodnie stacja 161,698 -
2zp2z.gif Starachowice Michałów przystanek osobowy 165,850 -
2zp2z.gif Styków Iłżecki przystanek osobowy 168,870 -
2zp2z.gif Brody Iłżeckie przystanek osobowy 172,620 -
2zpo2z.gif Brody posterunek odstępowy 174,545 -
2zp2z.gif Staw Kunowski przystanek osobowy 176,465 -
2zsc2z.gif Kunów stacja 181,990 -
2zp2z.gif Boksycka przystanek osobowy 184,866 -
2zsc2z.gif Ostrowiec Świętokrzyski stacja 189,122 -
2zsc2z.gif Bodzechów stacja 193,560 -
2zp2z.gif Brzustowa Opatowska przystanek osobowy 197,585 -
2zp2zd.gif Ćmielów stacja
przystanek osobowy
201,091 -
2zp2z.gif Drygulec przystanek osobowy 204,945 -
2zsc2z.gif Ożarów Cementownia stacja techniczna 206,230 -
2zp2z.gif Jasice przystanek osobowy 209,315 -
2zsc2z.gif Jakubowice stacja 214,721 -
2zp2z.gif Stary Garbów stacja
przystanek osobowy
222,710 -
2zsc2z.gif Dwikozy stacja 230,167 -
2zp2z.gif Metan przystanek osobowy 234,800 -
2zpo1z.gif Zalesie Gorzyckie posterunek odgałęźny 235,248 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 476,31m) 235,682 -
1zsc1z.gif Sandomierz stacja węzłowa 240,957 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 242,269 78
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 243,650 -
1zp1z.gif Wielowieś przystanek osobowy 244,885 -
1zsc1z.gif Sobów stacja węzłowa 248,502 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 249,523 74
1zsc1z.gif Tarnobrzeg stacja 252,905 -
1zpo1z.gif Ocice rozjazd odgałęziający 256,449 71
1zsc1z.gif stacja techniczna 257,532 -
1zpo1z.gif Chmielów rozjazd odgałęziający 259,317 70
1zsc1z.gif stacja węzłowa 260,209 -
1zpo1n.gif rozjazd odgałęziający 260,491 933
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
1np1n.gif Dąbrowica Małopolska przystanek osobowy 264,100 -
1nsn1n.gif Skopanie ładownia i p.o. 267,782 -
1np1n.gif Baranów Sandomierski przystanek osobowy 269,029 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie 270,000 -
1npo1n.gif Padew rozjazd odgałęziający 274,174 79
1nsc1n.gif stacja węzłowa 275,025 -
1np1n.gif Jaślany przystanek osobowy 279,507 -
1np1n.gif Tuszów Narodowy przystanek osobowy 282,548 -
1np1nd.png Chorzelów ładownia
przystanek osobowy
285,942 -
1nsc1n.gif Mielec stacja 291,933 -
1np1n.gif Wojsław przystanek osobowy 295,680 -
1np1n.gif Rzochów przystanek osobowy 299,700 -
1nsc1n.gif Rzochów stacja techniczna 300,214 -
1np1n.gif Rzemień przystanek osobowy 302,464 -
1np1n.gif Tuszyma przystanek osobowy 305,918 -
1np1n.gif Dąbie koło Dębicy przystanek osobowy 307,786 -
1np1n.gif Pustków przystanek osobowy 310,656 -
1nsc1n.gif Kochanówka Pustków stacja 314,568 -
1np1n.gif Pustynia przystanek osobowy 318,900 -
1nsc1z.gif Dębica Towarowa stacja techniczna 321,451 -
1zpox.gif Dębica rozjazd końcowy 323,217 91
stacja węzłowa (323,772) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie