Szymankowo

Z Semaforek
Szymankowo to niewielka stacja węzłowa, położona na Żuławach. Jednocześnie jest to już jedyny (po likwidacji Lisewa) posterunek ruchu pomiędzy Malborkiem, a Tczewem. Stacja do czasu modernizacji posiadała 6 torów głównych, z których 3 znajdowały się przy peronach - jednokrawędziowym przy budynku dworca oraz dwukrawędziowym wyspowym. Pomiędzy peronami znajdowały się dwa tory towarowe. Za peronami po stronie północnej zlokalizowane były się tory boczne - przy placu ładunkowym oraz rampie. Istniejący układ torowy stacji spowodowany był i jest rozstawem torów głównych na szlakach, który wynosi ponad 10 metrów - wszystko z powodu braku odpowiedniej nośności gruntów. Na stacji odgałęzia się także krótka, jednotorowa linia do Nowego Dworu, czynna do niedawna w ruchu towarowym - oprócz niego odbywają się na niej tylko okazjonalne przewozy pasażerskie. Ruch pociągów na stacji prowadzony był przez nastawnie "Sz" i "Sz1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną.

Stacja w latach 2012-2014 została kompleksowo zmodernizowana - prace, realizowane w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia miały wielobranżowy charakter. W układzie torowym zaszły niewielkie zmiany - z dwóch torów, zrealizowanych pomiędzy torami głównymi zasadniczymi linii nr 9 pozostał tylko jeden; likwidacji uległa też większość torów bocznych. Całkowicie na nowo uformowano natomiast nowe głowice rozjazdowe, które umożliwiają przejazd z prędkością 100 km/h pomiędzy torami linii nr 9 oraz 60 km/h na tory główne dodatkowe. Zmodernizowano również perony, które podwyższono do wysokości 76 cm powyżej główki szyny. Likwidacji uległ przejazd kolejowy we wschodniej głowicy rozjazdowej. Dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zastąpione zostały przez komputerowe, obsługiwane z dotychczasowej nastawni "Sz", która przeszła kompleksowy remont. Docelowo stacja sterowana będzie z LCS Malbork. Obecnie (maj 2015) trwają jeszcze prace, związane z przedłużeniem przejścia podziemnego na północną stronę miejscowości.

WETCS8.png

(aktualność: maj 2015 r.)
Rok budowy
1857
Nazwa Lata obowiązywania
Simonsdorf 1857 - 1945
Szymankowo od 1945
Skrót telegraficzny
"Sz"
Współrzędne geograficzne
54.0724436, 18.9303959
Wysokość
4 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Bohaterów Września 1939 r. 9
82-224 Szymankowo
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 200 m 0,76 m
Peron 2 1 200 m 0,76 m
3
Kanały radiołączności
R1.png LK 9
R2.png LK 256


Schemat stacji

Szymankowo 2015a.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2011)

Szymankowo old.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Warszawa Wschodnia Osobowa stacja węzłowa (4,254) 7, 448, 452, 902
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 4,407 2
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,938 45
2zpodw3z.png wiadukt linii nr 7, 45, 902 nad linią kolejową 5,2 -
2zpo2z.gif ex Michałów rozjazd odgałęziający 6,755 545
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,079 502
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 7,187 21
2zpo2z.gif ex Targówek rozjazd odgałęziający 8,813 501
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 501 nad linią kolejową 9,3 -
2zpo2z.gif Warszawa Praga rozjazd odgałęziający 9,331 504
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,423 505
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 9,916 20
2zsc2zd.gif stacja węzłowa 10,100 834, 835
2zp2z.gif przystanek osobowy 10,133 -
2zp2z.gif Warszawa Toruńska przystanek osobowy 12,045 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,785 838
2zp2z.gif Warszawa Żerań przystanek osobowy 14,537 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,215 833
2zwnad1n.png wiadukt nad torem bocznicowym 15,245 -
2zwnad1z.png wiadukt nad łącznicą 15,401 829
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,908 456
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 16,177 829
2zp2z.gif Warszawa Płudy przystanek osobowy 16,875 -
2zp2z.gif Warszawa Choszczówka przystanek osobowy 19,700 -
2zpo2z.gif Legionowo rozjazd odgałęziający 24,010 843
2zsc2z.gif stacja węzłowa 25,190 10, 456, 511
2zp2z.gif Legionowo Przystanek przystanek osobowy 27,478 -
2zp2z.gif Chotomów przystanek osobowy 29,393 -
2zpo2z.gif Chotomów posterunek odgałęźny 30,276 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 30,286 456
2zp2z.gif Janówek przystanek osobowy 36,772 -
2zsc2z.gif Nowy Dwór Mazowiecki stacja 40,441 -
2zsc2z.gif Modlin stacja 44,106 -
2zp2z.gif Pomiechówek przystanek osobowy 48,553 -
2zp2z.gif Brody Warszawskie przystanek osobowy 53,193 -
2zp2z.gif Studzianki Nowe przystanek osobowy 55,800 -
2zsc2z.gif Nasielsk stacja węzłowa 60,153 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 60,565 27
2zgp2z.gif Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku -
2zp2z.gif Kątne przystanek osobowy 63,958 -
2zp2z.gif Jackowo Dworskie przystanek osobowy 66,824 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 70,550 -
2zpo2zd.png Świercze stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
71,428 -
2zp2z.gif Kałęczyn przystanek osobowy 75,713 -
2zsc2z.gif Gąsocin stacja 79,669 -
2zp2z.gif Gołotczyzna przystanek osobowy 85,424 -
2zbsr2z.gif Bocznica Krubin bocznica szlakowa 93,789 -
2zp2z.gif Ciechanów Przemysłowy przystanek osobowy 95,414 -
2zsc2z.gif Ciechanów stacja 98,060 -
2zp2z.gif Czeruchy przystanek osobowy 106,322 -
2zp2z.gif Krośnice Mazowieckie przystanek osobowy 110,148 -
2zsc2z.gif Konopki stacja 113,859 -
2zp2z.gif Stupsk Mazowiecki przystanek osobowy 117,161 -
2zp2z.gif Wyszyny przystanek osobowy 122,435 -
2zp2z.gif Mława Miasto przystanek osobowy 128,160 -
2zsc2z.gif Mława stacja 130,388 -
2zsc2z.gif Iłowo stacja 136,465 -
2zp2z.gif Narzym przystanek osobowy 140,345 -
2zpo2z.gif Działdowo rozjazd odgałęziający 147,766 216
2zsc2z.gif stacja węzłowa 148,226 208, 966
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 216 nad linią kolejową 150,0 -
2zp2z.gif Burkat przystanek osobowy 153,033 -
2zp2zd.gif Turza Wielka stacja
przystanek osobowy
158,223 -
2zsc2z.gif Gralewo stacja 162,037 -
2zpodw1n.png wiadukt toru bocznicowego nad linią kolejową 163,8 -
2zp2z.gif Żabiny przystanek osobowy 166,470 -
2zp2z.gif Tuczki przystanek osobowy 168,668 -
2zsc2z.gif Rybno Pomorskie stacja 173,055 -
2zp2z.gif Jeglia przystanek osobowy 175,865 -
2zp2z.gif Hartowiec przystanek osobowy 178,499 -
2zpo2zd.gif Montowo stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
183,723 -
2zpo2zd.gif Zajączkowo Lubawskie stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
189,500 -
2zsc2z.gif Rakowice stacja 195,801 -
2zp2z.gif Smolniki przystanek osobowy 203,296 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 206,755 967, 968
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 353 nad linią kolejową 207,4 -
2zsc2z.gif Iława Główna stacja węzłowa 208,976 353
2zp2z.gif Iława Miasto przystanek osobowy 211,847 -
2zp2zd.gif Ząbrowo stacja
przystanek osobowy
219,901 -
2zsc2z.gif Redaki stacja 225,114 -
2zsc2z.gif Susz stacja 232,428 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 236,920 -
2zpo2z.gif Prabuty rozjazd odgałęziający 241,255 218
2zsc2z.gif stacja węzłowa 242,297 -
2zp2z.gif Gdakowo przystanek osobowy 249,340 -
2zp2zd.gif Mikołajki Pomorskie stacja
przystanek osobowy
253,367 -
2zsc2z.gif Mleczewo stacja 262,468 -
2zp2zd.gif Dąbrówka Malborska posterunek odgałęźny i p.o.
przystanek osobowy
269,600 -
2zp2z.gif Gronajny przystanek osobowy 272,425 -
2zpodw1n.png wiadukt linii nr 207 nad linią kolejową 275,0 -
2zpo2z.gif Malbork rozjazd odgałęziający 277,578 207
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 277,729 204
2zsc2z.gif stacja węzłowa 277,888 -
2zp2z.gif Malbork Kałdowo przystanek osobowy 279,674 -
2zp2z.gif Stogi Malborskie przystanek osobowy 283,793 -
2zsc2z.gif Szymankowo stacja węzłowa 286,748 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 286,978 256
2zp2zd.gif Lisewo posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
293,724 -
2zmo2z.png Most (rz. Wisła - 1037,80m) 294,625 -
2zpo2z.gif ex Tczew Wisła rozjazd odgałęziający 295,212 732
2zpo2z.gif Tczew rozjazd odgałęziający 295,834 203
2zsc2z.gif stacja węzłowa 296,249 726, 727, 728
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 296,945 131
2zpodw2n.png wiadukt linii nr 203 nad linią kolejową 297,4 -
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 728 nad linią kolejową 298,1 -
2zp2z.gif Miłobądz przystanek osobowy 302,681 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 260 nad linią kolejową 305,0 -
2zsc2z.gif Pszczółki stacja węzłowa 306,676 260
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 307,301 265
2zp2z.gif Skowarcz przystanek osobowy 308,294 -
2zp2z.gif Różyny przystanek osobowy 311,768 -
2zp2z.gif Cieplewo przystanek osobowy 314,440 -
2zpo2z.gif Pruszcz Gdański rozjazd odgałęziający 316,050 226
2zsc2z.gif stacja węzłowa 317,123 229, 260
2zpodw1z.png wiadukt toru nr 2 linii nr 226 nad linią kolejową 320,2 -
2zp2zd.gif Gdańsk Lipce* posterunek odgałęźny i
przystanek osobowy
322,094 -
2zp2z.gif Gdańsk Orunia przystanek osobowy 324,538 -
2zsc2z.gif Gdańsk Południowy stacja techniczna 325,848 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 326,460 721
2zpox.gif Gdańsk Główny rozjazd końcowy 327,800 202
stacja węzłowa (328,120) 227, 249, 250
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

* - posterunek odgałęźny czynny tymczasowo dla modernizacji szlaku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy.

Linia kolejowa nr 256 Szymankowo - Nowy Dwór Gdański  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1n.gif Szymankowo rozjazd odgałęziający -0,231 9
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 -
1np1n.gif Stogi Malborskie przystanek osobowy 3,100 -
1np1n.gif Stogi przystanek osobowy 4,920 -
1np1n.gif Tralewo przystanek osobowy 8,340 -
1nsn1n.gif Nowy Staw ładownia i p.o. 12,566 -
1np1n.gif Marynowy przystanek osobowy 19,480 -
1nsnx.gif Nowy Dwór Gdański ładownia i p.o. 24,647 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy