Sztum

Z Semaforek
Sztum to jedna z dwóch (obok Ryjewa) stacji na odcinku Kwidzyn - Malbork. Posiada zaledwie dwa tory główne, które znajdują się przy peronie. Oprócz nich istnieje też jeden tor boczny, poprowadzony wzdłuż wyładowni i kończący się przy budynku dworca. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "St", która posiada urządzenia przekaźnikowo-komputerowe, sterowane zdalnie z Kwidzyna. Na stacji działa sygnalizacja świetlna. Dojście do peronów możliwe jest przez 3 przejścia w poziomie szyn, zabezpieczone rogatkami. Obecny układ torowy jest efektem przebudowy, jaka zakończyła się tu do 2021 roku. W ramach prac zmieniono dotychczasową geometrię torów, co umożliwiło podwyższenie prędkości po torze głównym zasadniczym, a wjazdy na tor główny dodatkowy możliwe są z prędkością do 60 km/h od strony Ryjewa i 100 km/h od strony Malborka.

Przed przebudową obsługa podróżnych odbywała się z dwóch niskich, jednokrawędziowych peronów. Geometria torów i wskazania semaforów ograniczały prędkość przejazdu przez stację. Przebudowa przyniosła też skrócenie toru bocznego. Dojścia do peronów było możliwe jedynie z budynku dworca.

(aktualność: wrzesień 2022 r.)
Rok budowy
1883
Nazwa Lata obowiązywania
Stuhr 1883 - 1945
Sztum od 1945
Skrót telegraficzny
"St"
Współrzędne geograficzne
53.9257643, 19.021594
Wysokość
49 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Kościuszki 5
82-400 Sztum
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 200 m 0,76 m
3
Kanały radiołączności
R7.png LK 207


Schemat stacji

Sztum2022.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2010)

Sztum.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni - Malbork  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Toruń Wschodni rozjazd początkowy -0,206 353
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 27, 246
1npo1n.gif Toruń Mokre posterunek odgałęźny 2,500 246
1nsr1nd.png Katarzynka bocznica szlakowa
(rozebrana)
2,550 736 (rozebrana)
1np1n.gif Toruń Jar przystanek osobowy 4,288 -
1npo1n.gif Łysomice mijanka i przystanek osobowy 7,530 -
1nsc1n.gif Ostaszewo Toruńskie stacja 10,467 -
1np1n.gif Grzywna przystanek osobowy 15,556 -
1nsc1n.gif Chełmża stacja węzłowa 19,172 209
1np1n.gif Wrocławki przystanek osobowy 26,955 -
1np1n.gif Firlus przystanek osobowy 30,365 -
1nsc1n.gif Kornatowo stacja 33,732 -
1np1n.gif Gorzuchowo Chełmińskie przystanek osobowy 40,480 -
1np1n.gif Wałdowo Szlacheckie przystanek osobowy 45,325 -
1nsc1n.gif Grudziądz Mniszek stacja 50,837 -
1np1n.gif Grudziądz Przedmieście przystanek osobowy 55,837 -
1nsc1n.gif Grudziądz stacja węzłowa 57,367 208
1nsc1n.gif Grudziądz Owczarki stacja 63,847 -
1nsc1n.gif Rogóźno Pomorskie stacja 70,422 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 75,200 -
1nsc1n.gif Gardeja stacja 77,354 -
1np1n.gif Dziwno przystanek osobowy 81,279 -
1nsc1n.gif Sadlinki stacja 87,387 -
1np1n.gif Białki przystanek osobowy 90,172 -
1nsc1n.gif Kwidzyn stacja węzłowa 95,796 218
1nsn1n.gif Brachlewo ładownia i przystanek osobowy 104,289 -
1nsc1n.gif Ryjewo stacja 109,005 -
1np1n.gif Sztumska Wieś przystanek osobowy 116,092 -
1nsc1n.gif Sztum stacja 119,947 -
1np1n.gif Grzępa przystanek osobowy 123,292 -
1np1n.gif Gościszewo przystanek osobowy 125,663 -
1npox.gif Malbork rozjazd końcowy 133,465 9
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy