Szlachta

Z Semaforek
Szlachta to stacja węzłowa, na której rozpoczyna się jednotorowa łącznica do stacji Lipowa Tucholska. Stację oddano do użytku w 1906 roku, zaś w 1930 dobudowano łącznicę do Lipowej. W latach 1908 - 1999 funkcjonował też ruch pociągów na linii do Smętowa przez Skórcz. Obecnie wyjazd w tym kierunku jeszcze istnieje, jednak tor jest częściowo rozebrany. Obecnie Szlachta posiada 4 tory główne, z których 3 znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Przez szereg lat pełniła ona praktycznie funkcję tylko posterunku odgałęźnego, gdyż nastawnia wykonawcza "Sz1" pozostawała zamknięta. Ruch odbywał się praktycznie tylko torem 2, ponieważ tylko z niego istniała możliwość wyjazdu w dowolnym kierunku. Semafory w okręgu nastawni wykonawczej nie były obsługiwane, wyjazd i wjazd pociągów odbywał się na rozjazd pisemny.

W 2013 roku dokonano przebudowy urządzeń, polegającej na montażu semaforów świetlnych: wjazdowego wraz z tarczą ostrzegawczą oraz wyjazdowych z torów nr 1 i 2 w kierunku Osia. Dokonano również elektrycznej centralizacji jednego rozjazdu, co umożliwia obsługę całej stacji z jednego miejsca. W dotychczasowym okręgu dysponującym pozostały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową.

Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Sz", która znajduje się w budynku dworca i posiada urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową.

(aktualność: grudzień 2019 r.)
Rok budowy
1906
Nazwa Lata obowiązywania
Königsbruch 1906 - 1920
Szlachta 1920 - 1939
Königsbruch Ost 1939 - 1941
Königsbruch 1942 - 1945
Szlachta od 1945
Skrót telegraficzny
"Sz"
Współrzędne geograficzne
53.7623437, 18.1231746
Wysokość
125 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 95 m 0,30 m
Peron 2 1 95 m 0,30 m
Peron 3 2 84 m 0,30 m


Schemat stacji

Szlachta2019.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2010)

Szlachta2010.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Laskowice Pomorskie rozjazd początkowy -0,627 208
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 131
1np1n.gif Dąbrowy przystanek osobowy 3,679 -
1nsn1n.gif Czersk Świecki przystanek osobowy 7,899 -
1np1n.gif Kwiatki przystanek osobowy 12,248 -
1nsc1n.gif Osie stacja 17,749 -
1np1n.gif Tleń przystanek osobowy 23,764 -
1np1n.gif Łążek przystanek osobowy 28,430 -
1np1n.gif Laski Tucholskie przystanek osobowy 31,388 -
1np1n.gif Śliwiczki przystanek osobowy 33,944 -
1nsn1n.gif Śliwice ładownia i p.o. 36,947 -
1np1n.gif Lipowa Wschodnia przystanek osobowy 40,607 -
1nsc1n.gif Szlachta stacja węzłowa 44,054 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 44,114 743
1npn1nd.gif Szlachta Zachód posterunek odgałęźny
(nieczynny)
45,330 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Gdyni 47,840 -
1np1n.gif Będźmierowice przystanek osobowy 49,932 -
1nsc1n.gif Czersk stacja węzłowa 55,197 203
1np1nd.png Karsin ładownia i
przystanek osobowy
69,201 -
1nsc1n.gif Bąk stacja węzłowa 77,763 -
1npox.gif rozjazd końcowy 78,594 201
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 743 Lipowa Tucholska - Szlachta  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Xpo1n.gif Lipowa Tucholska rozjazd początkowy 0,338 201
1npox.gif Szlachta rozjazd końcowy 1,711 215
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie