Szczytno

Z Semaforek
Szczytno to stacja węzłowa, na której kończy się jednotorowa linia kolejowa z Ostrołęki. W przeszłości rozpoczynała się tu również linia w kierunku Biskupca Reszelskiego - obecnie jest ona nieprzejezdna, a do niedawna w rejonie stacji pozostawał niewielki fragment toru, wraz z semaforem wjazdowym. Szczytno posiada dość rozbudowany układ torowy - stanowi go 7 torów głównych, z których 4 posiadają krawędź peronową. Stanowi to dość dobitnie o znaczeniu tej stacji, która niestety zmniejszała się na przestrzeni mijających lat.

Stacja została przebudowana w ramach modernizacji linii kolejowej Olsztyn - Szczytno - Szymany. W pierwszym etapie zasadniczo nie zmieniono układu torowego, skupiając się na wymianie nawierzchni torowej części torów oraz przebudowie peronu 2. W etapie drugim dokonano likwidacji części nieużywanych torów, a niektóre rozjazdy wyłączone z eksploatacji zamknięto. Na zredukowany układ torowy zabudowano nowe, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które umiejscowiono w dawnej nastawni wykonawczej "Sz1". Nastawnia ta obsługuje rogatki na 5 przejazdach kolejowych i jednym przejściu dla pieszych. Pomiędzy 1 a 2 etapem ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie "Sz" i "Sz1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. W obrębie stacji znajdowała się również strażnica przejazdowa, która wraz z nastawniami obsługiwała 5 przejazdów kolejowych. Drugi etap obejmował również zabudowę rogatek na przejściu dla pieszych. Uruchomiono także LCS Szczytno, obejmujące sterowaniem stacje Marcinkowo, Pasym oraz Szymany.

Kolejne prace modernizacyjne zostały zrealizowane w latach 2018-2020 i obejmowały przebudowę peronu 1, który wykonano jednak w innym standardzie (wyższy, inna nawierzchnia) niż peron 2. Przebudowano dalszy odcinek linii w kierunku Ełku. Zasięg LCS Szczytno rozszerzono o stacje Spychowo, Pisz oraz Drygały.

(aktualność: czerwiec 2020 r.)
Rok budowy
1883
Nazwa Lata obowiązywania
Ortelsburg 1883 - 1945
Szczytno od 1945
Skrót telegraficzny
"Sz"
Współrzędne geograficzne
53.5604836, 20.9976676
Wysokość
144 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 4 120 m 0,76 m
6
Peron 2 2 200 m 0,55 m
1


Schemat stacji

Szczytno2020 new.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2017)

Szczytno new.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2014)

Szczytno.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć (2017)

Perony 1 i 2.
Peron nr 1 po przebudowie.
Widok w kierunku Olsztyna z peronu 1.
Widok w kierunku Ełku.

Galeria zdjęć (2017)

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd od strony Olsztyna.
Nastawnia - LCS.
Wjazd od strony Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Szyman - droga rozjazdowa.
Przejście do peronu, zabezpieczone rogatkami.
Widok w kierunku Ełku.
Dworzec.
Perony.

Galeria zdjęć archiwalnych (2014)

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ełku.
Rampa przy torze bocznym.
Widok ogólny od strony Ełku.
Wyjazd w kierunku Ełku.
Wjazd w tory stacyjne od strony Ełku.
Dojazd do rampy ładunkowej od strony Ełku.
Wyjazd w kierunku Ełku.
Szlak w kierunku Ełku.
Semafory wjazdowe od strony Ełku i Biskupca Reszelskiego.
Przejazd w ciągu ulicy Władysława IV.
Nastawnia dysponująca.
Tory stacyjne, widok od strony Olsztyna.
Wyjazd w kierunku Olsztyna i Ostrołęki.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Nastawnia wykonawcza.
Widok ogólny od strony Olsztyna.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Jana Kochanowskiego na linii do Ostrołęki.
Semafor wjazdowy od strony Ostrołęki.
Wieża ciśnień.
Obrotnica.
Wjazd od strony Olsztyna i Ostrołęki.
Wjazd na tory dawnej lokomotywowni.
Wjazd od strony Olsztyna.
Dworzec, widok od podjazdu.


Linia kolejowa nr 35 Ostrołęka - Szczytno  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach -
Xpo1n.gif Ostrołęka rozjazd odgałęziający -0,748 29
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 34, 36, 900
1nsc1n.gif Grabowo stacja 6,246 -
1np1n.gif Nowa Wieś Kościelna przystanek osobowy 14,865 -
1np1n.gif Zabiele Wielkie przystanek osobowy 20,015 -
1nsc1n.gif Jastrząbka stacja 28,942 -
1np1n.gif Parciaki przystanek osobowy 37,914 -
1np1n.gif Olszewka przystanek osobowy 45,400 -
1np1n.gif Raszujka przystanek osobowy 50,100 -
1nsc1n.gif Chorzele stacja 56,083 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 60,580 -
1npn1n.gif Suchy Las (podg) posterunek odgałęźny (nieczynny) 68,425 733
1nsn1n.gif Wielbark ładownia i p.o. 71,060 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 72,171 225
1np1n.gif Jesionowiec przystanek osobowy 77,250 -
1nsc1n.gif Szymany stacja 82,734 -
1npo1n.gif Szymany posterunek odgałęźny 84,200 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 84,210 747
1np1n.gif Siódmak przystanek osobowy 87,062 -
1nsc1n.gif Szczytno stacja węzłowa 92,460 -
1npox.gif rozjazd końcowy 92,949 219
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie
Linia kolejowa nr 219 Olsztyn Główny - Ełk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie -
Olsztyn Główny stacja węzłowa (0,000) 216, 220
Xpo1n.gif rozjazd początkowy 0,918 353
1np1n.gif Klewki przystanek osobowy 8,200 -
1nsc1n.gif Marcinkowo stacja 16,691 -
1nsc1n.gif Pasym stacja 26,691 -
1np1n.gif Grom przystanek osobowy 34,190 -
1npo1n.gif Szczytno stacja węzłowa 44,946 -
1nsc1n.gif rozjazd odgałęziający 45,429 35
1np1n.gif Olszyny przystanek osobowy 52,293 -
1np1n.gif Jeruty przystanek osobowy 55,409 -
1np1n.gif Świętajno przystanek osobowy 60,511 -
1np1n.gif Kolonia przystanek osobowy 63,454 -
1nsc1n.gif Spychowo stacja 69,687 -
1nsr1n.png Karwica Mazurska przystanek osobowy 76,398 -
1np1n.gif Ruciane-Nida Zachód przystanek osobowy 82,436 -
1np1n.gif Ruciane-Nida przystanek osobowy 85,785 -
1nsr1n.png Szeroki Bór przystanek osobowy 93,777 -
1nbs1n.gif Szeroki Bór JW 156 bocznica szlakowa 94,175 -
1np1n.gif Szeroki Bór przystanek osobowy 95,512 -
1nsc1n.gif Pisz stacja 102,101 -
1np1n.gif Pisz Wschodni przystanek osobowy 104,533 -
1np1n.gif Stare Guty przystanek osobowy 110,975 -
1np1n.gif Kaliszki przystanek osobowy 116,657 -
1np1n.gif Biała Piska przystanek osobowy 120,811 -
1nsc1n.gif Drygały mijanka i p.o. 130,068 -
1np1n.gif Pogorzel Wielka przystanek osobowy 134,532 -
1np1n.gif Bajtkowo przystanek osobowy 142,379 -
1np1n.gif Nowa Wieś Ełcka przystanek osobowy 150,070 -
1np1n.gif Ełk Szyba Zachód przystanek osobowy 154,802 -
1nsc1n.gif Ełk Towarowy stacja techniczna 155,413 38
1npox.gif Ełk rozjazd końcowy 156,949 223
stacja węzłowa (157,506) 38, 41
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie