Sucha Beskidzka

Z Semaforek

Sucha Beskidzka to jedna z większych stacji na "Zakopiance". Odbywa się tutaj jedna z trzech zmian czoła pociągu, jakie dokonują one podczas jazdy z Krakowa do Zakopanego. Stacja posiada w sumie 7 torów głównych, z których jeden to krótki tor przy peronie pierwszym, zakończony kozłem oporowym - z wjazdem tylko od strony Żywca. Od czasu elektryfikacji linii w Suchej Beskidzkiej stacjonują Elektryczne Zespoły Trakcyjne, a właścicielem lokomotywowni jest Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych. Przez pewien okres czasu stacjonowały tutaj także lokomotywy elektryczne. Na stacji rozpoczyna się także bocznica tartaku. W środkowej części znajduje się budynek dworca z kasą biletową. Ruchem steruje się tutaj z dwóch nastawni: "Su" i "Su1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane.


Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Sucha 1884 - 1967
Sucha Beskidzka od 1968


Schemat stacji

Sucha Beskidzka.gif

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 97 Skawina - Żywiec  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Skawina rozjazd początkowy -0,685 94
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zsr1z.png Skawina Zakłady Metalurgiczne bocznica szlakowa 0,900 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu 1,407 -
1zp1z.gif Rzozów Centrum przystanek osobowy 2,700
1zp1z.gif Rzozów przystanek osobowy 4,037 -
1zp1z.gif Radziszów Centrum przystanek osobowy 5,081 -
1zsc1z.gif Radziszów stacja 7,212 -
1zp1z.gif Wola Radziszowska Lipki przystanek osobowy 9,100
1zp1z.gif Wola Radziszowska przystanek osobowy 10,458 -
1zp1z.gif Podolany przystanek osobowy 12,460 -
1zsc1z.gif Leńcze stacja 14,627 -
1zp1z.gif Przytkowice przystanek osobowy 18,898 -
1zsc1z.gif Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona stacja węzłowa 22,252 -
1zpo1z.gif rozjazd końcowy 22,442 117
1zsc1z.gif Stronie stacja 28,994 -
1zsc1z.gif Stryszów stacja 33,115 -
1zsr1z.png Skawce stacja zlikwidowana 37,795 -
1zp1zd.png Zembrzyce przystanek osobowy 40,759
40,825
-
1zsc1z.gif Zembrzyce Nowe mijanka 42,321 -
1zpo1z.gif Sucha Beskidzka Zamek rozjazd odgałęziający 44,342 625
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny i p.o. 44,436 98
1zsc1z.gif Sucha Beskidzka stacja węzłowa 46,239 -
1zpo1z.gif rozjzd odgałęziający 46,743 98
1zp1z.gif Stryszawa przystanek osobowy 50,400 -
1zsc1z.gif Lachowice stacja 52,479 -
1zp1z.gif Lachowice Centrum przystanek osobowy 55,200 -
1zp1z.gif Kurów Suski przystanek osobowy 58,604 -
1zp1z.gif Hucisko przystanek osobowy 61,802 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 63,960 -
1zp1z.gif Pewel Wielka przystanek osobowy 65,100 -
1zp1z.gif Pewel Wielka Centrum przystanek osobowy 67,485 -
1zsc1z.gif Jeleśnia stacja 70,252 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
1zp1z.gif Pewel Mała przystanek osobowy 73,859 -
1zsc1z.gif Żywiec Sporysz stacja 78,159 -
1zsc1z.gif Żywiec stacja węzłowa 81,392 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 82,025 139
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu -
Xpo1z.gif Sucha Beskidzka rozjazd początkowy -0,504 97
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zpo1z.gif Sucha Beskidzka Zamek posterunek odgałęźny i p.o. 1,764 97
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 1,938 625
1zsc1z.gif Maków Podhalański stacja 7,613 -
1zp1z.gif Juszczyn przystanek osobowy 10,343 -
1zp1z.gif Kojszówka przystanek osobowy 13,325 -
1zsc1z.gif Osielec stacja 16,457 -
1zp1z.gif Bystra Podhalańska przystanek osobowy 19,619 -
1zsc1z.gif Jordanów stacja 24,315 -
1zsc1z.gif Skawa mijanka i p.o. 28,230 -
1zp1z.gif Skawa Środkowa przystanek osobowy 30,993 -
1zsc1z.gif Chabówka stacja węzłowa 34,737 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 35,071 99
1zpox.gif rozjazd koncowy 35,313 104
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy