Strzelce Kujawskie

Z Semaforek

Strzelce Kujawskie to niewielka stacja pośrednia, położona na 15. kilometrze linii, jako jeden z kilku czynnych posterunków pomiędzy Kutnem, a Płockiem. Posiada 3 tory główne, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Uzupełnieniem układu torowego są 3 tory boczne, z których jeden prowadzi do rampy i drogi ładunkowej, natomiast dwa pełniły niegdyś funkcje rozładunkowe. W przeszłości istniał jeszcze jeden tor boczny (nr 4), jednak został zlikwidowany. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "SK" oraz "SK1", które posiadają urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją kształtową (jedynie tarcze ostrzegawecze są świetlne). Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1923
Nazwa Lata obowiązywania
Strzelce 1923 - 1924
Strzelce Kujawskie 1925 - 1939
Strzelce (Kuj) 1939 - 1942
Strelze 1943 - 1945
Strzelce Kujawskie od 1945


Schemat stacji

Strzelce Kujawskie.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Przejazd kolejowy od strony Sierakówka.
Semafor wjazdowy od strony Sierakówka.
Widok ogólny od strony Sierakówka.
Zarośnięty tor boczny nr 9.
Nastawnia dysponująca, widok w kierunku Sierakówka.
Szalet stacyjny.
Droga ładunkowa.
Wjazd od strony Florka.
Semafor wjazdowy od strony Florka.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Florka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Florka.
Perony, widok od strony Florka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sierakówka.
Perony.


Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy