Sokółka

Z Semaforek

Sokółka jest stacją węzłową o charakterze przeładunkowym, położoną na 219. kilometrze linii nr 6. Przez stację przechodzi również szerokotorowa linia nr 57 z kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do Geniuszy, przy czym szlak Sokółka - Gieniusze został wyłączony z eksploatacji. Na stacji rozpoczyna się linia w kierunku Suwałk oraz linia, łącząca Sokółkę z punktem przeładunkowym w Bufałowie, do którego dociera również linia szerokotorowa, odgałęziająca się na szlaku z Kuźnicy Białostockiej. Stacja w części południowej posiada 5 torów głównych o normalnej szerokości, a także kilka torów bocznych, prowadzących m.in. do placu ładunkowego oraz magazynu i rampy, przy której zlokalizowany został punkt tankowania lokomotyw PKP Cargo. W części tej znajduje się również 1 tor szeroki z krawędzią peronową (tory normalne posiadają 3 tory przyperonowe, leżące przy dwóch peronach wyspowych). W części północnej znajdują się natomiast bocznice, prowadzące m.in. do elewatora (zarówno tor szeroki, jak i normalny), Rolimexu (rampa przeładunkowa z torem normalnym i szerokim), a także bocznica kamieniołomu Drahle i Fabryki Drzwi i Okien (ta ostatnia nieczynna). W ostatnich latach powstała również bocznica "Saga", prowadząca do terminalu przeładunkowego firmy Barter. Początkowo funkcjonowała ona jako bocznica szlakowa, jednak włączono ją w granice stacji. Na szlaku do Sidry znajduje się ponadto bocznica Kamieniołomu Zadworzany, natomiast na szlaku do Kuźnicy funkcjonują bocznice "Krex" oraz Centrum Logistycznego w Łosośnej.

Z uwagi na dość skromną liczbę torów (zwłaszcza szerokich) na stacji istnieją problemy związane z przepustowością, jak i terminowością podstawiania wagonów na poszczególne bocznice. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Sk", "Sk1" i "Sk2", posiadające urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową (część sygnalizatorów wymieniona została na świetlne). Wszystkie nastawnie obsługują po jednym przejeździe kolejowym. Co ciekawe, na stacji funkcjonują do dziś kształtowe tarcze manewrowe i zaporowe.

Rok budowy
1862
Nazwa Lata obowiązywania
Sokółka 1862 - 1915
Sokolka 1915 - 1919
Sokółka 1919 - 1939
Sokołka 1939 - 1941
Sokolka 1941 - 1944
Sokółka od 1944

Schemat stacji

Sokolka.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Perony, widok od strony Białegostoku.
Dworzec, widok od strony torów.
Widok z peronu w kierunku Białegostoku.
Stary magazyn towarowy.
Stacja tankowania lokomotyw PKP Cargo.
Nastawnia dysponująca "Sk".
Wjazd na bocznicę PZZ Sokółka.
Widok z przejazdu w kierunku Kuźnicy i Suwałk.
Plac ładunkowy przy torze 11.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kuźnicy i Suwałk.
Przejazd kolejowy w okolicy nastawni dysponującej.
Przejazd kolejowy przy rampie Rolimexu.
Nastawnia wykonawcza "Sk2".
Semafory wjazdowe od strony Bufałowa i Sidry.
Szlak w kierunku Sidry.
Rampa Rolimexu, tor szeroki.
Rampa Rolimexu, tor normalny.
Tor 101, widok w kierunku Kuźnicy.
Wjazd od strony Kuźnicy.
Tarcze zaporowe na torach 102 i 104.
Widok w kierunku Kuźnicy.
Bocznica kamieniołomu "Drahle".
Widok w kierunku stacji.
Bocznica "Saga".
Szlak w kierunku Kuźnicy.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok ogólny od strony Białegostoku.
Wjazd od strony Białegostoku.
Semafory wjazdowe od strony Gieniusz.
Nastawnia wykonawcza "Sk1".
Plac ładunkowy, widok od strony Białegostoku.
Semafory wyjazdowe w kierunku Białegostoku.


Linia kolejowa nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach -
Xpo2z.gif Zielonka rozjazdy odgałęziające 14,411 21, 449
2zsc2z.gif stacja węzłowa 14,763 -
2zsc2z.gif Wołomin stacja 21,480 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 23,963 21
2zp2z.gif Zagościniec przystanek osobowy 25,010 -
2zp2z.gif Dobczyn przystanek osobowy 27,715 -
2zp2z.gif Klembów przystanek osobowy 31,030 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 13 34,5 -
2zp2z.gif Jasienica Mazowiecka przystanek osobowy 34,814 -
2zpo2z.gif Tłuszcz rozjazd odgałęziający 36,803 29
2zsc2z.gif stacja węzłowa 37,802 10, 513
2zp2z.gif Chrzęsne przystanek osobowy 41,020 -
2zp2z.gif Mokra Wieś przystanek osobowy 43,154 -
2zp2zd.gif Szewnica posterunek odstępowy przystanek osobowy 47,587 -
2zp2z.gif Urle przystanek osobowy 53,155 -
2zp2z.gif Barchów przystanek osobowy 55,235 -
2zsc2z.gif Łochów stacja 58,479 -
2zp2z.gif Ostrówek Węgrowski przystanek osobowy 63,689 -
2zp2z.gif Topór przystanek osobowy 68,680 -
2zp2z.gif Sadowne Węgrowskie przystanek osobowy 72,489 -
2zsc2z.gif Sadowne Węgrowskie stacja techniczna 73,128 -
2zp2z.gif Prostyń przystanek osobowy 81,703 -
2zsr2z.png Prostyń Bug posterunek odgałęźny 83,585 -
2zsr2z.png rozjazd odgałęziający 84,943 -
2zpo2z.gif Małkinia rozjazd odgałęziający 87,429 34
2zsc2z.gif stacja węzłowa 87,969 -
2zpodw1n.png wiadukt linii nr 34 89,3 -
2zp2zd.gif Zaręby Kościelne posterunek odgałęźny
przystanek osobowy
96,249 -
2zpo2z.gif Kietlanka posterunek odgałęźny i p.o. 99,195 -
2zp2z.gif Szulborze Wielkie przystanek osobowy 102,968 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku 105,700 -
2zsc2z.gif Czyżew stacja 111,848 -
2zp2z.gif Kity przystanek osobowy 118,077 -
2zp2z.gif Dąbrowa-Łazy przystanek osobowy 120,800 -
2zsc2z.gif Szepietowo stacja 127,383 -
2zp2z.gif Szymbory przystanek osobowy 132,692 -
2zp2z.gif Jabłoń Kościelna przystanek osobowy 135,803 -
2zsc2z.gif Racibory stacja 140,474 -
2zp2z.gif Zdrody Nowe przystanek osobowy 146,107 -
2zp2z.gif Łapy Osse przystanek osobowy 150,757 -
2zsc2z.gif Łapy stacja węzłowa 154,035 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 154,430 36
2zp2z.gif Uhowo przystanek osobowy 156,265 -
2zp2z.gif Bojary przystanek osobowy 160,117 -
2zpo2z.gif Baciuty posterunek odstępowy i p.o. 163,251 -
2zp2z.gif Trypucie przystanek osobowy 167,107 -
2zp2z.gif Niewodnica przystanek osobowy 168,996 -
2zp2z.gif Klepacze przystanek osobowy 172,222 -
2zpn2z.gif Turczyn rozjazd odgałęziający 172,489 516
2zpn2zd.gif posterunek odgałęźny
(nieczynny)
172,500 -
2zp2z.gif Białystok Wiadukt przystanek osobowy 173,570 -
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 515 173,6 -
2zsc2z.gif Białystok stacja węzłowa 177,305 515
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 177,469 38
2zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 177,592 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 177,609 32
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 177,687 836
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 177,732 37
1zsc1z.gif Wasilków stacja 185,155 -
1zsc1z.gif Czarny Blok mijanka i p.o. 191,278 -
1zp1z.gif Wólka Ratowiecka przystanek osobowy 195,401 -
1zsc1z.gif Czarna Białostocka stacja 199,178 -
1zsc1z.gif Machnacz stacja 203,118 -
1zp1z.gif Rozedranka przystanek osobowy 207,390 -
1zsc1z.gif Geniusze stacja techniczna 211,791 57
1zp1z.gif Geniusze przystanek osobowy 212,805 -
1zsc1z.gif Sokółka stacja węzłowa 218,527 57
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 218,921 40
1zp1z.gif Kundzin przystanek osobowy 225,511 -
1zbs1z.gif Łosośna CL bocznica szlakowa 227,838 57
1zbs1z.gif Krex Czuprynowo bocznica szlakowa 228,320 57
1zp1z.gif Czuprynowo przystanek osobowy 230,163 -
1zsc1z.gif Kuźnica Białostocka stacja węzłowa 236,635 57
1zgp1z.gif Granica Państwa punkt graniczny 238,574 460
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 57 Kuźnica Białostocka - Geniusze (tor szeroki)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 161,496 464
1nsc1n.gif Kuźnica Białostocka stacja węzłowa 165,440 6
1nbs1n.gif Łosośna CL bocznica szlakowa 170,794 6
1nbs1n.gif Krex Czuprynowo bocznica szlakowa 171,968 6
1nbs1n.gif Bufałowo Wschód bocznica szlakowa
rozjazd odgałęziający
176,953 923
1nbs1n.gif Sokółka SAGA bocznica stacyjna 180,020 -
1nsc1n.gif Sokółka stacja węzłowa 181,538 6, 40
1nsc1n.gif Geniusze stacja techniczna 187,172 6
1npox.gif koniec linii 188,260 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 40 Sokółka - Suwałki  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku -
Sokółka stacja węzłowa (0,000) 57
Xsc1n.gif rozjazd odgałęziający 0,394 6
1nbs1n.gif Sokółka Zadworzany bocznica szlakowa 4,425 -
1np1n.gif Gliniszcze przystanek osobowy 8,710 -
1np1n.gif Racewo przystanek osobowy 12,454 -
1nsc1n.gif Sidra stacja 19,201 -
1np1n.gif Różanystok przystanek osobowy 29,184 -
1nsc1n.gif Dąbrowa Białostocka stacja 32,686 -
1np1n.gif Kamienna Nowa przystanek osobowy 41,947 -
1np1n.gif Ostrowie Biebrzańskie przystanek osobowy 46,250 -
1nsc1n.gif Jastrzębna stacja 50,661 -
1np1n.gif Balinka przystanek osobowy 54,243 -
1nsc1n.gif Augustów stacja 67,565 -
1np1n.gif Augustów Port przystanek osobowy 69,456 -
1np1n.gif Blizna przystanek osobowy 74,789 -
1np1n.gif Szczepki przystanek osobowy 82,354 -
1np1n.gif Płociczno koło Suwałk przystanek osobowy 90,852 -
1npo1n.gif Las Suwalski rozjazd odgałęziający 91,874 517
1nsc1n.gif stacja techniczna 92,610 -
1nsc1n.gif Suwałki stacja węzłowa 98,842 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 99,345 51
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 99,408 39
1npox.gif koniec linii 99,435 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy