Skierniewice

Z Semaforek
Skierniewice to stacja węzłowa, przez którą przechodzą dwie dwutorowe linie kolejowe: "Wiedenka" z Warszawy przez Częstochowę do Katowic oraz linia Łowicz Główny - Skierniewice - Pilawa - Łuków, będąca linią korytarzową (CE-20) i służąca przede wszystkim ruchowi tranzytowemu pomijającemu Warszawę. Układ torowy stacji jest efektem dwuetapowej modernizacji, która została przeprowadzona w latach 2006-2008 oraz 2015-2017. Zachowano dotychczasowy układ torowy z obszerną grupą towarową w ciągu linii kolejowych nr 11 i 12 oraz względnie niewielką częścią pasażerską. Jako pierwsza została zmodernizowana część pasażerska, w ramach której przebudowano dwa istniejące perony. W następnej kolejności zrealizowano prace w ramach części towarowej - zmniejszono liczbę grup torowych z 2 do jednej. W ramach drugiego etapu zbudowano też nowy peron nr 3. Komunikacja na stacji odbywa się poprzez przejście nad torami, zintegrowane z drogą krajową. W ramach modernizacji zachowano istniejący system łącznic, tworzący układ w znacznej części bezkolizyjny, a także umożliwiający ominięcie stacjiod strony południowo-zachodniej. Do czasu II etapu modernizacji układ ten tworzyły posterunki Miedniewice, Skierniewice Park i Skierniewka. Po II etapie, obejmującym zabudowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, tworzą one jedną stację Skierniewice, na której ruch prowadzony jest przez nastawnię "Ske". Do czasu modernizacji ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie dysponujące oraz trzy wykonawcze. Nastawnie wyposażone były w urządzenia mechaniczne scentralizowane i kluczowe.

Za peronami w kierunku Koluszek znajdują się tory postojowe dla EZT oraz dawna parowozownia, gdzie swoją siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Z uwagi na niekorzystny układ torowy w tym rejonie, dodatkowe tory postojowe znajdują się też od strony Warszawy.

(aktualność: październik 2018 r.)
Rok budowy
1845
Nazwa Lata obowiązywania
Skierniewice od 1845
Skrót telegraficzny
"Ske"
Współrzędne geograficzne
51.9681528, 20.1665955
Wysokość
122 m n.p.m.
Adres dworca
ul. Dworcowa 1
96-100 Skierniewice
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 340 m 0,76 m
Peron 2 1 300 m 0,76 m
3
Peron 3 104 200 m 0,76 m
Kanały radiołączności
R2.png LK 1
R4.png LK 11, LK 12


Schemat stacji

LCSy w Polsce

Schemat archiwalny (2008)

schemat stacji

Galeria zdjęć

Tory stacyjne
Perony, widok w kierunku Płyćwi.
Semafory drogowskazowe w kierunku Płyćwi i Bełchowa.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok w kierunku Żyrardowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Płyćwi i Bełchowa.
Wjazd na tory postojowe.
Nastawnia i szkielet garażu w czasie budowy.
Głowica rozjazdowa.
Most na Łupii.
Semafory drogowskazowe (wcześniej wjazdowe) od strony Płyćwi.
Łuk w kierunku Płyćwi, przejazd w ciągu ul. Kościuszki.
Tory postojowe 15-19.
Tory w ciągu linii nr 1.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Żyrardowa.
Przebudowana w ramach II etapu głowica rozjazdowa.
Wjazd na tory nr 110, 112 i 114.
Głowica rozjazdowa.
Semafory drogowskazowe w kierunku Warszawy, po prawej łącznica nr 558.
Przebudowana głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Grupa torów towarowych, widok od strony Bełchowa.
Wyjazd w kierunku dawnego podg Miedniewice.
Tory towarowe.
Tory towarowe, widok w kierunku peronów.
Semafory drogowskazowe w kierunku Puszczy Mariańskiej.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Puszczy Mariańskiej.
Semafory drogowskazowe od strony Puszczy Mariańskiej i dawnego podg Miedniewice.
Wiadukt nad linią nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Puszczy Mariańskiej.
Linia kolejowa nr 558.
Wjazd od strony Puszczy Mariańskiej.
Przejazd w ciągu torów linii nr 1.
Tarcze ostrzegawcze do semaforów drogowskazowych od strony Żyrardowa.
Semafory wjazdowe od strony Żyrardowa.
Przejście rozjazdowe od strony Żyrardowa.
Odgałęzienie łącznicy nr 529.
Wyjazd w kierunku Żyrardowa.
Widok ogólny w kierunku Żyrardowa - łącznica nr 529 i linia nr 1.
Rejon dawnych posterunków Skierniewka i Skierniewice Park wraz z łącznicą nr 530
Semafory wjazdowe od strony Płyćwi.
Głowica rozjazdowa dawnego podg Skierniewice Park.
Wyjazd w kierunku dawnego podg Skierniewka i tory linii nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płyćwi - linia nr 1.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płyćwi - łącznica nr 530.
Łuk w kierunku Łowicza.
Tory łącznicy nr 530 i linii nr 11.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łowicza.
Głowica rozjazdowa dawnego podg Skierniewka.
Wyjazd w kierunku Skierniewki.
Tarcze ostrzegawcze od strony Łowicza.
Semafory wjazdowe od strony Łowicza.
Wjazd od strony Łowicza.
Głowica rozjazdowa.
Tory w kierunku stacji pasażerskiej i dawnego podg Skierniewice Park.
rozejście linii nr 11 i łącznicy nr 530.
Przejazd w ciągu ul. Nowomiejskiej.
Linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia - Katowice  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo2z.gif Warszawa Zachodnia rozjazd początkowy 2,405 2
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,425 2
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,482 8
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,641 23
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,642 46
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,693 3
2zsc2zd.gif stacja węzłowa 3,082 20, 42, 85, 445, 447, 448, 784, 849, 918, 919, 920
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 5,317 850
2zpo2z.gif Warszawa Włochy posterunek odgałęźny i p.o. 6,804 3, 447, 457
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 3 i 457 8,0 -
1zwnad2z1z.png wiadukt w torze nr 1 nad linią kolejową 11,509 19
2zpo2z.gif Józefinów posterunek odgałęźny 12,088 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 12,456 19
2zsc2z.gif Pruszków stacja węzłowa 15,891 447, 512
2zsc2z.gif Grodzisk Mazowiecki stacja węzłowa 29,548 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 30,634 4
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 31,196 447
2zp2z.gif Jaktorów przystanek osobowy 35,032 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 4 37,7 -
2zp2z.gif Międzyborów przystanek osobowy 40,468 -
2zsc2z.gif Żyrardów stacja 43,141 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 48,000 -
2zp2z.gif Sucha Żyrardowska przystanek osobowy 50,033 -
2zp2z.gif Jesionka przystanek osobowy 51,959 -
2zpo2z.gif Radziwiłłów Mazowiecki posterunek odgałęźny 55,246 -
2zp2z.gif Radziwiłłów Mazowiecki przystanek osobowy 55,404 -
2zp2z.gif Skierniewice Rawka przystanek osobowy 60,779 -
2zpo2z.gif Miedniewice posterunek odgałęźny 61,496 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 61,972 529
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 12 62,5 -
2zpo2z.gif Skierniewice rozjazd odgałęziający 65,384 558
2zsc2z.gif stacja węzłowa 65,926 12, 529
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 66,189 11
2zpo2z.gif Skierniewice Park posterunek odgałęźny 67,690 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 67,832 530
2zp2z.gif Dąbrowice Skierniewickie przystanek osobowy 71,355 -
2zp2z.gif Maków przystanek osobowy 75,372 -
2zsc2z.gif Płyćwia stacja 80,131 -
2zp2z.gif Lipce Reymontowskie przystanek osobowy 84,710 -
2zp2z.gif Krosnowa przystanek osobowy 89,822 -
2zp2z.gif Przyłęk Duży przystanek osobowy 92,345 -
2zsc2z.gif Rogów stacja 95,723 -
2zp2z.gif Wągry przystanek osobowy 99,610 -
2zpo2z.gif Koluszki rozjazd odgałęziający 104,991 17
2zsc2z.gif stacja węzłowa 105,194 535
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 105,818 534
2zpodw1z.png wiadukt łącznicy nr 537 107,1 -
2zpo2z.gif ex Bęzelin posterunek odgałęźny
rozjazdy odgałęziające
107,381 538
2zpo2z.gif 107,387 536
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 25 107,7 -
2zp2z.gif Chrusty Nowe przystanek osobowy 111,011 -
2zsc2z.gif Rokiciny stacja 114,176 -
2zp2z.gif Łaznów przystanek osobowy 118,651 -
2zp2z.gif Wolbórka przystanek osobowy 123,535 -
2zsc2z.gif Baby stacja 129,944 -
2zp2z.gif Moszczenica przystanek osobowy 133,825 -
2zp2z.gif Jarosty przystanek osobowy 138,545 -
2zsc2z.gif Piotrków Trybunalski stacja węzłowa 144,242 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 146,420 24
2zp2z.gif Milejów przystanek osobowy 150,389 -
2zsc2z.gif Rozprza stacja 156,555 -
2zp2z.gif Luciążanka przystanek osobowy 159,433 -
2zp2z.gif Wilkoszewice przystanek osobowy 162,533 -
2zsc2z.gif Gorzkowice stacja 166,718 -
2zp2z.gif Gorzędów przystanek osobowy 171,660 -
2zp2z.gif Kamieńsk przystanek osobowy 175,004 -
2zsc2z.gif Gomunice stacja 177,694 -
2zp2z.gif Dobryszyce koło Radomska przystanek osobowy 183,452 -
2zsc2z.gif Radomsko stacja 189,133 -
2zp2z.gif Bobry przystanek osobowy 194,756 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 195,500 -
2zsc2z.gif Widzów Teklinów stacja 200,525 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
2zp2z.gif Jacków przystanek osobowy 202,758 -
2zsc2z.gif Kłomnice stacja 208,201 -
2zp2z.gif Rzerzęczyce przystanek osobowy 210,606 -
2zsc2z.gif Rudniki koło Częstochowy stacja 217,700 -
2zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 221,963 146
2zpo2z.gif Wyczerpy posterunek odgałęźny 222,755 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 222,810 146
2zp2z.gif Częstochowa Aniołów przystanek osobowy 225,816 -
2zpo2z.gif Częstochowa Osobowa rozjazd odgałęziający 229,408 700
2zsc2z.gif stacja węzłowa 229,745 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 229,820 701
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 230,545 703
2zpo2z.gif Częstochowa Towarowa stacja techniczna 232,527 701, 702, 703
2zp2z.gif Częstochowa Raków przystanek osobowy 233,500 701, 703
2zpodw1z.png wiadukt nad łącznicą nr 703 235,5 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 61 235,6 -
2zp2z.gif Korwinów przystanek osobowy 239,158 -
2zsc2z.gif Poraj stacja techniczna 245,850 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 246,346 155
2zp2z.gif Poraj przystanek osobowy 246,950 -
2zp2z.gif Masłońskie Natalin przystanek osobowy 250,787 -
2zp2z.gif Żarki-Letnisko przystanek osobowy 254,088 -
2zp2z.gif Myszków Nowa Wieś przystanek osobowy 257,525 -
2zsc2z.gif Myszków stacja 261,016 -
2zp2z.gif Myszków Światowit przystanek osobowy 263,442 -
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 4 265,1 -
2zp2z.gif Myszków Mrzygłód przystanek osobowy 266,370 -
2zp2z.gif Zawiercie Borowe Pole przystanek osobowy 270,300 -
2zsc2z.gif Zawiercie stacja węzłowa 274,227 160, 182, 186, 705
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 275,093 4
2zpodw2z.png wiadukt torów nr 214 i 216 278,5 -
2zsc2z.gif Łazy stacja węzłowa 280,654 154, 160, 186
2zp2z.gif Wiesiółka przystanek osobowy 284,313 -
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 154 i 160 265,1 -
2zp2z.gif Chruszczobród przystanek osobowy 286,557 -
2zp2z.gif Dąbrowa Górnicza Sikorka przystanek osobowy 289,202 -
2zpo2z.gif Dąbrowa Górnicza Ząbkowice rozjazd odgałęziający 292,662 183
2zsc2z.gif stacja węzłowa 292,896 133, 160, 186
2zp2z.gif Dąbrowa Górnicza Pogoria przystanek osobowy 295,398 -
2zp2zd.gif Dąbrowa Górnicza Gołonóg posterunek odgałęźny
przystanek osobowy
296,726 162
2zsc2z.gif Dąbrowa Górnicza stacja 300,267 162
2zp2z.gif Będzin Ksawera przystanek osobowy 302,077 -
2zp2z.gif Będzin Miasto przystanek osobowy 304,385 -
2zsc2z.gif Będzin stacja 305,524 659
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 307,000 -
2zpo2z.gif Sosnowiec Główny rozjazd odgałęziający 308,500 62
2zsc2z.gif stacja węzłowa 309,544 659
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 310,684 660
2zpodw2z.png wiadukt łącznic nr 654 i 657 312,1 -
2zsr2z.png Katowice Szopienice posterunek odgałęźny 312,214 656
2zp2z.gif Katowice Szopienice Południowe przystanek osobowy 312,910 138
2zsc2z.gif Katowice Zawodzie stacja węzłowa 315,653 138
2zpo2z.gif Katowice rozjazd odgałęziający 317,775 656
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 318,103 137
2zsc2z.gif stacja węzłowa 318,378 138, 139
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 318,673 713
2zpox.gif rozjazd końcowy 318,686 137
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Skierniewice stacja węzłowa (0,000) 529
Xsc2z.gif rozjazd początkowy 0,263 1
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,407 12
2zpo2z.gif Skierniewka posterunek odgałęźny 1,782 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,132 530
2zp2z.gif Mokra przystanek osobowy 4,117 -
2zp2z.gif Sierakowice Skierniewickie przystanek osobowy 7,535 -
2zsc2z.gif Bełchów stacja 11,215 -
2zp2z.gif Bobrowniki przystanek osobowy 15,169 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 16,600 -
2zpo2z.gif Placencja posterunek odgałęźny 18,476 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 18,526 533
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 15 nad linią kolejową 19,0 -
2zpo2z.gif Łowicz Główny rozjazd odgałęziający 20,253 531
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 21,272 532
2zsc2z.gif stacja węzłowa 21,547 -
2zpox.gif rozjazd końcowy 22,111 3
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 12 Skierniewice - Łuków  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Skierniewice rozjazd początkowy -0,407 11
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 1
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,733 529
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 3,493 1
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 3,732 558
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 8,870 -
2zp2z.gif Długokąty przystanek osobowy 9,989 -
2zsc2z.gif Puszcza Mariańska stacja techniczna 13,732 -
2zp2z.gif Grabce przystanek osobowy 19,813 -
2zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 22,826 4
2zpo2z.gif Marków posterunek odgałęźny 24,650 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 24,682 575
2zsc2z.gif Mszczonów stacja techniczna 26,199 -
2zbs2z.gif Mszczonów Mostva bocznica szlakowa 26,619 -
2zp2z.gif Grzegorzewice przystanek osobowy 34,656 -
2zp2z.gif Jeżewice przystanek osobowy 41,599 -
2zpo2z.gif Tarczyn stacja techniczna 47,963 -
2zp2z.gif Gąski przystanek osobowy 52,570 -
2zp2z.gif Prażmów przystanek osobowy 58,342 -
2zpo2z.gif Czachówek Zachodni rozjazd odgałęziający 64,323 526
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 64,340 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 64,520 528
2zpodw2z.png wiadukt linii nr 8 65,2 -
2zp2z.gif Czachówek Środkowy przystanek osobowy 65,264 -
2zpo2z.gif Czachówek Wschodni rozjazd odgałęziający 66,439 525
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 66,514 527
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny i p.o. 66,525 -
2zsc1z.gif Góra Kalwaria stacja 73,563 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 621,40m) 75,915 -
1zpo2z.gif Kępa Gliniecka posterunek odgałęźny 76,500 -
2zp2z.gif Warszówka przystanek osobowy 81,665 -
2zsc2z.gif Osieck stacja techniczna 89,024 -
2zp2z.gif Jaźwiny przystanek osobowy 95,657 -
2zpo2z.gif Jaźwiny posterunek odgałęźny 96,400 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 96,439 524
2zpodw1z.png wiadukt linii nr 7 96,8 -
2zpo2z.gif Pilawa rozjazd odgałęziający 98,810 13
2zsc2z.gif stacja węzłowa 99,603 7
2zp2z.gif Huta Czechy przystanek osobowy 104,620 -
2zp2z.gif Parysów przystanek osobowy 110,620 -
2zp2z.gif Chromin przystanek osobowy 118,231 -
2zp2zd.gif Iwowe posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
124,188 -
2zsc2z.gif Stoczek Łukowski stacja techniczna 130,136 -
2zp2z.gif Kobiałki przystanek osobowy 136,232 -
2zp2z.gif Jedlanka przystanek osobowy 141,825 -
2zp2z.gif Żdżary przystanek osobowy 148,016 -
2zp2zd.gif Krzna posterunek odstępowy i
przystanek osobowy
153,783 -
2zpo2z.gif ex Poważe rozjazd odgałęziający 157,744 523
2zpo2z.gif Łuków rozjazd odgałęziający 159,816 26
2zsc2z.gif stacja węzłowa 160,108 30
2zpox.gif rozjazd końcowy 161,160 2
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 529 Skierniewice (rozjazd nr 310 - rozjazd nr 3)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo1z.gif Skierniewice rozjazd początkowy 0,530 12
1zpox.gif rozjazd końcowy 1,797 1
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 530 Skierniewice (rozjazd nr 95 - rozjazd nr 86)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Skierniewice Skierniewice Park rozjazd początkowy -0,141 1
2zpox.gif Skierniewka rozjazd końcowy 1,511 11
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 558 Skierniewice (rozjazd nr 24 - rozjazd nr 402)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
Xpo1z.gif Skierniewice rozjazd początkowy 0,542 1
1zpox.gif rozjazd końcowy 3,646 12
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy