Siewierz

Z Semaforek

Siewierz to jedyna czynna stacja, położona na linii z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Jest także jedną z ostatnich stacji na Górnym Śląsku, posiadających sygnalizację kształtową. Jest ona czynna jedynie w dni powszednie na jedną zmianę (w godzinach 7:00 - 19:00). Obecnie funkcjonuje tu tylko jedna nastawnia - druga została zlikwidowana, gdyż w kierunku Tarnowskich Gór ruch pociągów odbywa się na zasadach bocznicy. Stacja posiada dwa tory główne, przy których znaleźć można pozostałości peronów - ruch pasażerski zlikwidowano w latach siedemdziesiątych. Nastawnia obsługuje także rogatki na przejeździe.

Obecnie semafor wjazdowy od strony Zawiercia wymieniony został już na świetlny.


Rok budowy
1942
Nazwa Lata obowiązywania
Sewern 1942 - 1945
Siewierz od 1945


Schemat stacji

Siewierz NEW.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2008)

Siewierz.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Zawiercia.
Dworzec, widok od podjazdu.
Zarośnięte tory stacyjne, widok w kierunku Tarnowskich Gór.
Plac ładunkowy przy torze 5.
Semafor wyjazdowy w kierunku Tarnowskich Gór.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Wyjazd w kierunku Tarnowskich Gór i na bocznicę Elektroluxu.
Przejazd kolejowy od strony Zawiercia.
Przejazd kolejowy od strony Zawiercia.
Widok na tory stacyjne od strony Zawiercia.
Szlak w kierunku Zawiercia.
Semafor wjazdowy od strony Zawiercia.
Tarcza ostrzegawcza od strony Zawiercia.


Linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo1n.gif Tarnowskie Góry rozjazd początkowy -0,571 131
1nsc1nd.png stacja węzłowa 0,000 127, 129, 130, 144,
950, 951, 954
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 2,988 979
1nbs1n.gif Tarnowskie Góry Żyglin bocznica szlakowa 8,126 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 18,000 -
1nsn1n.gif Mierzęcice Zawierciańskie stacja handlowa 19,800 -
1nsc1n.gif Siewierz stacja techniczna 30,201 -
1nbs1n.gif Poręba bocznica szlakowa 37,217 -
1npo1n.gif Zawiercie rozjazd odgałęziający 43,000 705
1nsc1n.gif stacja węzłowa (końcowa) 44,949 1, 160, 186
1npox.gif rozjazd końcowy 45,502 4
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie