Sandomierz

Z Semaforek
Sandomierz to dosyć duża stacja węzłowa, znajdująca się jednak dość daleko (ok. 3 km) od centrum miasta, na prawym brzegu Wisły. Był to jeden z powodów, przez który od rozkładu 2004/2005 zlikwidowano kursy pociągów osobowych z kierunku Skarżyska, Stalowej Woli i Tarnobrzegu, a od 2006/2007 także pospiesznych. W późniejszym czasie raz do roku pojawiał się na niej pociąg pielgrzymkowy relacji Zamość - Częstochowa, a w roku 2009 i 2011 do Sandomierza został uruchomiony specjalny pociąg turystyczny ze Skarżyska-Kamiennej. Znacznie większe jest natomiast znaczenie stacji w ruchu towarowym, ponieważ rozpoczyna się tu bocznica do Huty Szkła Pilkington Polska. Jest ona używana niemal codziennie. Naprzeciwko bocznicy zlokalizowana jest natomiast hala Zakładu Inżynierii Kolejowej (ZIK), czyli lokalnego przewoźnika towarowego. Stacja dzieli się na dwie główne części: pasażerską i towarową. W pasażerskiej znajdują się dwa dwukrawędziowe perony, kilka torów bocznych, a także budynek dworca, który po wyłączeniu z zasadniczych funkcji został przekształcony w klub nocny, a po jego likwidacji jest zamknięty. W części towarowej znajduje się 6 torów głównych wraz z kilkoma torami bocznymi, które prowadzą m.in do ramp i magazynów. Ruchem na stacji steruje się z nastawni dysponującej "Sn", która jest wyposażona w urządzenia przekaźnikowe, zabudowane w latach 90 (wcześniej stacja posiadała urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową) i znajduje się w środku stacji.

W 2010 roku, w wyniku powodzi stacja została poważnie zniszczona - poziom wody sięgał dachów wiat peronowych. Po prowizorycznej odbudowie stacji i sąsiadujących szlaków przewozy zostały wznowione, jednak poważne uszkodzenia spowodowały ograniczenie prędkości do 20 km/h, przy prowizorycznie odbudowanych urządzeniach SRK. Po wznowieniu ruchu większość semaforów była unieważniona, wyłączono z nastawiania rozjazdy w części pasażerskiej. Wjazd ze wszystkich kierunków odbywał się na sygnał zastępczy. Zlikwidowano rogatki na przejeździe kolejowym obok nieużywanej nastawni "Sn-1" i posterunek SKP-1, a przejazd obok nastawni "Sn-2" zlikwidowano i zagrodzono. Wcześniej, do 2008 roku przy tym przejeździe funkcjonował posterunek SKP-2 od strony Tarnobrzega, a później funkcję obsługi przejazdu i stwierdzania końca pociągu przejęła nastawnia dysponująca (przy pomocy kamer).

W rozkładzie jazdy 2011/2012 na trasę przez Sandomierz powrócił pociąg TLK San z Przemyśla do Warszawy Wschodniej. W latach 2013-2014 przeprowadzono częściowy remont stacji. Remontem objęte były tory nr 1 i 2, co wiązało się również z pewnym uproszczeniem układu torowego. Wykonano również remont peronów 1 i 2, przy czym pozostały one w standardzie niskim. Zlikwidowano budynki dawnych nastawni wykonawczych oraz posterunki SKP. Zabudowano nowe urządzenia przejazdowe na przejazdach od strony Zalesia. W 2016 roku zabudowano natomiast nakładkę komputerową na istniejące urządzenia przekaźnikowe, sterujące stacją i nieodległym posterunkiem Zalesie Gorzyckie.

Obecnie przez Sandomierz prowadzony jest niewielki ruch pasażerski w liczbie 2 par pociągów międzyregionalnych z kierunku Warszawy do Przemyśla i 1 para pociągów regionalnych z Rzeszowa do Stalowej Woli, zajeżdżająca i zmieniająca tu kierunek jazdy. Tylko w sezonie letnim przyjeżdżają tu pociągi osobowe z kierunku Kielc.
(aktualność: wrzesień 2020 r.)
Rok budowy
1887
Nazwa Lata obowiązywania
Nadbrzezie 1887 - 1922
Sandomierz od 1923
Skrót telegraficzny
"Sn"
Współrzędne geograficzne
50.6560756, 21.767274
Wysokość
142 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 320 m 0,30 m
1
Peron 2 2 320 m 0,30 m
4
Kanały radiołączności
R6.png LK 25, LK 78
R7.png LK 74


Schemat stacji

Sandomierz2020.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2007)

Sandomierz.gif
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć archiwalnych


Linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska - Dębica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi -
Xpo2z.gif Łódź Kaliska rozjazd początkowy -0,311 15
2zsc2z.gif stacja węzłowa 0,000 14
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 1,765 539
2zp2z.gif Łódź Pabianicka przystanek osobowy 3,794 -
2zsc2z.gif Łódź Chojny stacja węzłowa 6,926 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 7,757 540
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 10,475 830
2zp2z.gif Łódź Olechów Wiadukt przystanek osobowy 11,189 -
2zp2z.gif Łódź Olechów Zachód przystanek osobowy 12,164 -
2zp2z.gif Łódź Olechów Wschód przystanek osobowy 14,783 -
2zsc2z.gif Łódź Olechów stacja węzłowa 14,905 831, 832
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 15,033 541
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 16,477 830
2zp2z.gif Bedoń przystanek osobowy 18,057 -
2zp2z.gif Justynów przystanek osobowy 20,923 -
2zsc2z.gif Gałkówek stacja węzłowa 24,207 17
2zpo2z.gif Żakowice Południowe posterunek odgałęźny i p.o. 28,453 535
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 28,601 537
2zsc2z.gif Mikołajów stacja techniczna 33,967 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 33,985 534
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 35,085 44
2zp2zd.gif Wykno stacja
przystanek osobowy
39,959 -
2zp2z.gif Zaosie przystanek osobowy 43,726 -
2zsc2z.gif Skrzynki stacja 47,698 -
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej 52,200 -
2zsc2z.gif Tomaszów Mazowiecki stacja węzłowa 55,700 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 56,453 22
2zpo1n.gif rozjazd odgałęziający 56,613 53
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
1nsc1n.gif Jeleń stacja 61,398 -
1nsc1n.gif Bratków stacja 67,405 -
1np1n.gif Tomaszówek przystanek osobowy 68,140 -
1np1n.gif Szadkowice przystanek osobowy 72,852 -
1np1n.gif Słomianka przystanek osobowy 76,015 -
1nsc1n.gif Opoczno stacja 81,901 -
1np1n.gif Sitowa przystanek osobowy 87,431 -
1np1n.gif Petrykozy przystanek osobowy 92,967 -
1np1n.gif Ruda Białaczowska przystanek osobowy 96,924 -
1nbs1n.gif Nałęcz bocznica szlakowa 99,571 -
1np1n.gif Kornica przystanek osobowy 102,452 -
1nsc1n.gif Końskie stacja 105,654 -
1np1n.gif Wąsosz Konecki przystanek osobowy 112,158 -
1np1n.gif Czarniecka Góra przystanek osobowy 115,100 -
1nsc1n.gif Stąporków stacja 119,163 -
1np1n.gif Wólka Plebańska przystanek osobowy 123,600 -
1np1n.gif Sołtyków przystanek osobowy 128,460 -
1np1n.gif Gilów przystanek osobowy 131,600 -
1nsc1n.gif Bliżyn stacja 133,831 -
1np1n.gif Brzask przystanek osobowy 137,560 -
1np1n.gif Skarżysko Milica przystanek osobowy 141,149 -
1nsc2z.gif Skarżysko-Kamienna stacja węzłowa 143,513 8, 841, 936
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 145,661 566
2zp2z.gif Skarżysko Kościelne przystanek osobowy 146,193 -
2zsr2z.png Grzybowa Góra przystanek osobowy 149,500 -
2zp2z.gif Marcinków przystanek osobowy 152,401 -
2zsc2z.gif Wąchock stacja 155,335 -
2zp2z.gif Starachowice przystanek osobowy 159,841 -
2zsc2z.gif Starachowice Wschodnie stacja 161,698 -
2zp2z.gif Starachowice Michałów przystanek osobowy 165,850 -
2zp2z.gif Styków Iłżecki przystanek osobowy 168,870 -
2zp2z.gif Brody Iłżeckie przystanek osobowy 172,620 -
2zpo2z.gif Brody posterunek odstępowy 174,545 -
2zp2z.gif Staw Kunowski przystanek osobowy 176,465 -
2zsc2z.gif Kunów stacja 181,990 -
2zp2z.gif Boksycka przystanek osobowy 184,866 -
2zsc2z.gif Ostrowiec Świętokrzyski stacja 189,122 -
2zsc2z.gif Bodzechów stacja 193,560 -
2zp2z.gif Brzustowa Opatowska przystanek osobowy 197,585 -
2zp2zd.gif Ćmielów stacja
przystanek osobowy
201,091 -
2zp2z.gif Drygulec przystanek osobowy 204,945 -
2zsc2z.gif Ożarów Cementownia stacja techniczna 206,230 -
2zp2z.gif Jasice przystanek osobowy 209,315 -
2zsc2z.gif Jakubowice stacja 214,721 -
2zp2z.gif Stary Garbów stacja
przystanek osobowy
222,710 -
2zsc2z.gif Dwikozy stacja 230,167 -
2zp2z.gif Metan przystanek osobowy 234,800 -
2zpo1z.gif Zalesie Gorzyckie posterunek odgałęźny 235,248 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 476,31m) 235,682 -
1zsc1z.gif Sandomierz stacja węzłowa 240,957 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 242,269 78
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 243,650 -
1zp1z.gif Wielowieś przystanek osobowy 244,885 -
1zsc1z.gif Sobów stacja węzłowa 248,502 -
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 249,523 74
1zsc1z.gif Tarnobrzeg stacja 252,905 -
1zpo1z.gif Ocice rozjazd odgałęziający 256,449 71
1zsc1z.gif stacja techniczna 257,532 -
1zpo1z.gif Chmielów rozjazd odgałęziający 259,317 70
1zsc1z.gif stacja węzłowa 260,209 -
1zpo1n.gif rozjazd odgałęziający 260,491 933
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
1np1n.gif Dąbrowica Małopolska przystanek osobowy 264,100 -
1nsn1n.gif Skopanie ładownia i p.o. 267,782 -
1np1n.gif Baranów Sandomierski przystanek osobowy 269,029 -
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie 270,000 -
1npo1n.gif Padew rozjazd odgałęziający 274,174 79
1nsc1n.gif stacja węzłowa 275,025 -
1np1n.gif Jaślany przystanek osobowy 279,507 -
1np1n.gif Tuszów Narodowy przystanek osobowy 282,548 -
1np1nd.png Chorzelów ładownia
przystanek osobowy
285,942 -
1nsc1n.gif Mielec stacja 291,933 -
1np1n.gif Wojsław przystanek osobowy 295,680 -
1np1n.gif Rzochów przystanek osobowy 299,700 -
1nsc1n.gif Rzochów stacja techniczna 300,214 -
1np1n.gif Rzemień przystanek osobowy 302,464 -
1np1n.gif Tuszyma przystanek osobowy 305,918 -
1np1n.gif Dąbie koło Dębicy przystanek osobowy 307,786 -
1np1n.gif Pustków przystanek osobowy 310,656 -
1nsc1n.gif Kochanówka Pustków stacja 314,568 -
1np1n.gif Pustynia przystanek osobowy 318,900 -
1nsc1z.gif Dębica Towarowa stacja techniczna 321,451 -
1zpox.gif Dębica rozjazd końcowy 323,217 91
stacja węzłowa (323,772) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 78 Sandomierz - Grębów  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej
Sandomierz stacja węzłowa (0,000) -
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 1,386 25
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 2,800 -
1zp1z.gif Wielowieś przystanek osobowy 3,793 25
1zpn1z.gif Furmany posterunek odgałęźny 7,915 74, 80
1zpox.gif Grębów rozjazd końcowy 10,783 74, 84
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy