Pyrzyce

Z Semaforek

Pyrzyce to zamknięta dla potrzeb technicznych stacja, która niegdyś była czterokierunkowym węzłem. Obecnie pełni funkcję ładowni - przejeżdża przez nią pociąg zdawczy ze Stargardu, jadący dalej do Głazowa. Niegdyś odgałęziały się tutaj jeszcze dwa kierunki - Godków oraz Gryfino, które obecnie są nieprzejezdne i (w przypadku Gryfina) również rozebrane. Niegdyś istniał jeszcze piąty kierunek - do stacji Płońsko Pyrzyckie - został on jednak rozebrany już w latach 80. i obecnie nie ma po nim śladu. Stacja została zamknięta definitywnie po likwidacji ruchu pasażerskiego, co nastąpiło 1 kwietnia 2004 roku. Posiadała ona dosyć ciekawy układ torowy, na który składały się 4 tory główne oraz dosyć gęsta sieć torów bocznych. Ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie: "Pr" oraz "Pr1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową - na stacji nie było wogóle sygnalizatorów świetlnych. Obecnie rozjazdy obsługiwane są, w miarę potrzeby, przez drużynę manewrową. Semafory są częściowo zdewastowane - w miarę dobrym stanie zachowały się jedynie te od strony Stargardu.


Rok budowy
1882
Nazwa Lata obowiązywania
Pyritz 1882 - 1945
Perzyce 1945 - 1946
Pyrzyce od 1947


Schemat ładowni

Pyrzyce.gif

Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 411 Stargard - Pyrzyce  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie -
Xpo1n.gif Stargard rozjazd początkoy -0,300 351
1nsc1n.gif stacja węzłowa 0,000 202
1nbs1n.gif Stargard ZNI bocznica stacyjna 2,285 -
1np1n.gif Stargard Osiedle przystanek osobowy 2,535 -
1nsn1n.gif Stargard Kluczewo ładownia i p.o. 5,784 -
1nsn1n.gif Warnice Dębica ładownia i p.o. 10,250 -
1np1n.gif Obryta przystanek osobowy 14,596 -
1np1n.gif Okunica przystanek osobowy 18,900 -
1nsn1n.gif Pyrzyce ładownia i p.o. 24,992 -
1npnx.gif rozjazd odgałęziający 25,860 422
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 422 Pyrzyce - Głazów  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie
Pyrzyce ładownia i p.o. (0,000) -
Xpn1n.gif rozjazd początkowy 0,858 411
1np1n.gif Nowielin przystanek osobowy 5,121 -
1np1n.gif Mielęcin Myśliborski przystanek osobowy 9,511 -
1nsn1n.gif Lipiany ładownia i p.o. 17,952 -
1nsnx.gif Głazów ładownia i p.o. 23,457 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy