Pisz

Z Semaforek
Pisz był do niedawna jedyną czynną stacją, położoną na 110-kilometrowym odcinku Szczytno - Ełk Towarowy. Dwa przyległe do niej szlaki należały do jednych z najdłuższych w Polsce. Stacja została przebudowana w latach 2018-2020 w ramach rewitalizacji odcinka Szczytno - Ełk. Zachowano układ 3 torów głównych, z których dwa znajdują się przy wysokim, dwukrawędziowym peronie wyspowym. Podczas modernizacji peron został przesunięty w kierunku wschodnim, przez co oddalono go od nieużywanego budynku dworca. W przeszłości istniał jeszcze dwukrawędziowy, ziemny peron pomiędzy torami 2 i 4 - został jednak zlikwidowany jeszcze przed modernizacją. Ponadto na stacji istnieje kilka torów bocznych, które zachowano w większości nieprzebudowane po modernizacji - prowadzą one do placu ładunkowego i rampy, a od strony Szczytna odgałęzia się bocznica fabryki sklejki. Zlikwidowano jedynie wjazd od strony Ełku na tor nr 5. Ruch pociągów przed modernizacją prowadzony był przez nastawnie "Sz" i "Sz1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową (jedynie tarcze ostrzegawcze były świetlne). Nastawnia dysponująca obsługiwała również rogatki na przejeździe kolejowym, położonym w ciągu drogi krajowej nr 63. Modernizacja przyniosła zmianę urządzeń na komputerowe oraz wyłączenie z eksploatacji nastawni wykonawczej. Zabudowano również urządzenia zdalnego sterowania ze Szczytna.

W przeszłości Pisz był stacją węzłową, na której kończyła się jednotorowa linia z kierunku Orzysza, natomiast za stacją w kierunku wschodnim znajdował się posterunek odgałęźny, na którym odgałęziała się linia w kierunku Zabieli. Dziś po obu liniach nie ma już ani śladu.

(aktualność: czerwiec 2020 r.)
Rok budowy
1884
Nazwa Lata obowiązywania
Johannesburg 1884 - 1945
Jańskbork 1945 - 1946
Pisz od 1947
Skrót telegraficzny
"Ps"
Współrzędne geograficzne
53.6321728, 21.7938697
Wysokość
115 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 200 m 0,76 m
3


Schemat stacji

Pisz2020.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Schemat archiwalny (2016)

Pisz.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć


Linia kolejowa nr 219 Olsztyn Główny - Ełk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie -
Olsztyn Główny stacja węzłowa (0,000) 216, 220
Xpo1n.gif rozjazd początkowy 0,918 353
1np1n.gif Klewki przystanek osobowy 8,200 -
1nsc1n.gif Marcinkowo stacja 16,691 -
1nsc1n.gif Pasym stacja 26,691 -
1np1n.gif Grom przystanek osobowy 34,190 -
1npo1n.gif Szczytno stacja węzłowa 44,946 -
1nsc1n.gif rozjazd odgałęziający 45,429 35
1np1n.gif Olszyny przystanek osobowy 52,293 -
1np1n.gif Jeruty przystanek osobowy 55,409 -
1np1n.gif Świętajno przystanek osobowy 60,511 -
1np1n.gif Kolonia przystanek osobowy 63,454 -
1nsc1n.gif Spychowo stacja 69,687 -
1nsr1n.png Karwica Mazurska przystanek osobowy 76,398 -
1np1n.gif Ruciane-Nida Zachód przystanek osobowy 82,436 -
1np1n.gif Ruciane-Nida przystanek osobowy 85,785 -
1nsr1n.png Szeroki Bór przystanek osobowy 93,777 -
1nbs1n.gif Szeroki Bór JW 156 bocznica szlakowa 94,175 -
1np1n.gif Szeroki Bór przystanek osobowy 95,512 -
1nsc1n.gif Pisz stacja 102,101 -
1np1n.gif Pisz Wschodni przystanek osobowy 104,533 -
1np1n.gif Stare Guty przystanek osobowy 110,975 -
1np1n.gif Kaliszki przystanek osobowy 116,657 -
1np1n.gif Biała Piska przystanek osobowy 120,811 -
1nsc1n.gif Drygały mijanka i p.o. 130,068 -
1np1n.gif Pogorzel Wielka przystanek osobowy 134,532 -
1np1n.gif Bajtkowo przystanek osobowy 142,379 -
1np1n.gif Nowa Wieś Ełcka przystanek osobowy 150,070 -
1np1n.gif Ełk Szyba Zachód przystanek osobowy 154,802 -
1nsc1n.gif Ełk Towarowy stacja techniczna 155,413 38
1npox.gif Ełk rozjazd końcowy 156,949 223
stacja węzłowa (157,506) 38, 41
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy