Orzysz

Z Semaforek
Orzysz to obecnie jedyna czynna stacja na odcinku Czerwonka - Ełk. Niegdyś była to czterokierunkowa stacja węzłowa, przez którą przechodził lokalny ciąg linii kolejowych Pisz - Orzysz - Giżycko. Obecnie linia kolejowa nr 223 czynna jest tylko na odcinku Orzysz - Ełk, po remoncie wykonanym dla potrzeb dojazdu na bocznicę wojskową. Odcinek w kierunku Mikołajek od kilku lat pozostaje nieczynny ze względu na brak ruchu i zły stan techniczny.

Stacja w Orzyszu posiada 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy niskim, jednokrawędziowym peronie. Tory stacyjne przeszły remont nawierzchni, niemniej ze względu na wspomniane względy militarne, prace nie objęły peronu. W ramach remontu dokonano także likwidacji części zbędnej, nieużywanej infrastruktury torowej oraz zabudowano przekaźnikowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym w nastawni "Or". Nastawnia ta obsługuje także rogatki na trzech przejazdach kolejowych. Remont stacji objął także przebudową dwóch ramp - przy torach nr 9 oraz 15 i 23.

(aktualność: marzec 2019 r.)
Rok budowy
1905
Nazwa Lata obowiązywania
Arys 1905 - 1945
Orzysz od 1945
Skrót telegraficzny
"Or"
Współrzędne geograficzne
53.8021096, 21.9358588
Wysokość
120 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 232 m 0,30 m
5


Schemat stacji

Orzysz.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Peron, widok w kierunku Mikołajek.
Widok z rampy, w oddali peron.
Semafory wyjazdowe w kierunku Ełku.
Dawna lokomotywownia.
Peron.
Dworzec, widok od podjazdu.
Przejazd kolejowy od strony Ełku.
Nastawnia "Or".
Wjazd od strony Ełku.
Rozjazd łukowy od strony Ełku.
Szlak w kierunku Ełku.
Przejazd od strony Ełku w ciągu drogi krajowej.
Wjazd od strony Ełku, most nad rzeką Orzysz.
Semafory wyjazdowe w kierunku Mikołajek.
Wyjazd w kierunku Mikołajek.
Dawna nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Mikołajek.
Przejazd kolejowy od strony Mikołajek.


Linia kolejowa nr 223 Czerwonka - Ełk  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie -
Czerwonka stacja węzłowa (0,000) -
Xpo1n.gif rozjazd początkowy 0,211 353
1nsc1n.gif Biskupiec Reszelski stacja techniczna 7,527 -
1np1n.gif Parleza Wielka przystanek osobowy 11,121 -
1np1n.gif Dąbrówka Kobułcka przystanek osobowy 16,289 -
1np1n.gif Sorkwity przystanek osobowy 22,903 -
1np1n.gif Bagienice przystanek osobowy 28,942 -
1nsc1n.gif Mrągowo stacja 34,078 -
1np1n.gif Kosewo przystanek osobowy 41,420 -
1np1n.gif Baranowo przystanek osobowy 46,171 -
1np1n.gif Zełwągi przystanek osobowy 51,206 -
1nsc1n.gif Mikołajki stacja 56,731 -
1np1n.gif Wożnice przystanek osobowy 61,916 -
1np1n.gif Olszewo przystanek osobowy 65,513 -
1np1n.gif Dąbrówka Górkło przystanek osobowy 70,049 -
1np1n.gif Tuchlin przystanek osobowy 75,433 -
1np1n.gif Okartowo przystanek osobowy 80,565 -
1nsc1n.gif Orzysz stacja techniczna 86,032 -
1np1n.gif Odoje przystanek osobowy 94,338 -
1nbs1n.gif Skomack Wielki bocznica szlakowa 100,424 -
1np1n.gif Rogale przystanek osobowy 106,180 -
1nbs1n.gif Mołdzie TRANS-ŻWIR bocznica szlakowa 110,372 -
1np1n.gif Bartosze przystanek osobowy 113,954 -
1np1n.gif Ełk Zachód przystanek osobowy 118,586 -
1nsc1n.gif Ełk stacja węzłowa 121,270 38, 41
1npox.gif rozjazd końcowy 121,827 219
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
zatrzymanie na żądanie